Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πάει και το ΜΤΝ! 8% μείον στο μέρισμα!

11.01.2011 | 05:29
Κατάρρευση και στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού που έφερε μείωση των μερισμάτων κατά 8% και προκάλεσαν την οργή των αξιωματικών του ΠΝ και την παρέμβαση του ΣΥΣΜΕΔ που ζητάει εξηγήσεις εδώ και τώρα.

Στις 17 Δεκεμβρίου στο διοικητικό συμβούλιο του ΜΤΝ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα αναλογιστικής μελέτης από τα οποία προέκυψαν τα εξής:

α. Εφόσον δεν ληφθούν μέτρα και το καθεστώς εισφορών και παροχών που ισχύει σήμερα παραμείνει το ίδιο, η βιωσιμότητα του Ταμείου μειώνεται σημαντικά, αναλόγως του ύψους του λεγόμενου κοινωνικού πόρου (κυρίως κρατήσεις επί των προμηθειών), σε σχέση με τις εκτιμήσεις της προηγούμενης αναλογιστικής μελέτης του έτους 2007.

β. Η παρατηρούμενη επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στους εξής παράγοντες:

(1)Στη διόγκωση των δαπανών για μερίσματα την τελευταία τριετία, λόγω του αυξημένου αριθμού αποστρατειών, καθώς και των υψηλών ποσών των παρεχομένων μερισμάτων, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα μεγάλες εισροές κοινωνικών πόρων.

(2)Στη μεγάλη αύξηση των παροχών ΒΟΕΑ, παρά την πρόσφατη αύξηση των αντιστοίχων εισφορών το 2009 καθώς από το 2008 και εντεύθεν, καταβάλλεται η παροχή και στα αγόρια που γεννήθηκαν μετά το 1983, γεγονός που επιφέρει μεγάλη επιβάρυνση στο Ταμείο.

(3) Στην παραδοχή ότι το ύψος του κοινωνικού πόρου στη μελέτη του 2007, είχε προσδιορισθεί σε υψηλά ποσά ενώ στην πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, το αντίστοιχο ποσό έχει προσδιορισθεί εντός των πλαισίων της δημοσιονομικής πολιτικής.

Έτσι κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΜΤΝ, λήφθηκε, στο πλαίσιο λήψης διορθωτικών μέτρων με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας του Ταμείου, η απόφαση για μείωση των παρεχόμενων μερισμάτων κατά οκτώ τοις εκατό (8%) από 1-01-2011, γεγονός που θα συμπαρασύρει και το ύψος του παρεχόμενου ΒΟΕΑ σε αντίστοιχη μείωση.

Η απόφαση προκάλεσε σοκ και τα ερωτήματα που θέτει ο ΣΥΣΜΕΔ είναι λογικά και αναζητούν απαντήσεις που ακόμη δεν έχουν δοθεί. Όπως για παράδειγμα τι ακριβώς είχε προκύψει από τη μελέτη του 2007 και ποια είναι τελικά η σημερινή κατάσταση του ΜΤΝ.

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ