Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συμπληρωματικη Προκηρυξη ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2012-2013

23.08.2012 | 12:41
Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Συμπληρωματική Προκήρυξη ∆ιαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίμων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Τεχνικών Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών ∆ιοικητικών (ΣΥ∆), Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) της Πολεμικής Αεροπορίας Ακαδημαϊκού Έτους 2012 – 2013)».

Πάνος Παναγιωτόπουλος Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Τχης (ΠΖ) ∆ημήτριος Νατούδης Επιτελής Β2

Έχοντας υπόψη:
α. Την με αριθ. Φ.337.1/149721/11/Σ.770 (Αρ. Εγκ. 7)12 Μαρ 2012/ Προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ/Β2
β. Το Φ.330.5/137/12452/Σ.1460/19 Ιουλ 2012 έγγραφο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
γ. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των κ.κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας – Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Υπουργού Οικονομικών - Υπουργού ∆ημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με αριθ. Φ.337.1/153301/Σ.2645/07 Αυγ 2012/ΦΕΚ 2310/Β' (Α∆Α:Β4516-ΙΕΟ) που αφορά στον καθορισμό του αριθμού των σπουδαστών –τριών που θα εισαχθούν στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σε συνέχεια της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων ∆υνάμεων, είτε με το 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α', Ν.2909/2001 – ΦΕΚ 90/Α', Ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159/Α'), είτε με το 90% αυτών, φαίνεται κατά Σχολή και Τμήμα στους παρακάτω πίνακες:


ζ. Η αριθμητική κατανομή των υποψήφιων για τις ΑΣΣΥ φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:
2. Επισημαίνεται ότι για τους Έλληνες -ίδες Εξωτερικού (περιπτώσεις άρθρου 1 παραγρ. 4Α του Ν. 2909/2001 ΦΕΚ Α'90 και του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 ΦΕΚ Α'266), λόγω μη επίδοσης του κωδικού υποψηφίου από το Υπουργείο Παιδείας – Θρησκευμάτων – Πολιτισμού και Αθλητισμού, αυτός θα υποβληθεί από τον κάθε υποψήφιο στη σχολή πρώτης προτίμησής κατά την ημερομηνία παρουσίασής του για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).


Πάνος Παναγιωτόπουλος Υπουργός Εθνικής Άμυνας


Τχης (ΠΖ) ∆ημήτριος Νατούδης Επιτελής Β2 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ