Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προς κατάρρευση το ΜΤΑ.Πως έφθασε εδώ;Διαγράμματα της "κατρκύλας"

21.12.2011 | 00:49


“Μαύρα μαντάτα” για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας,όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η διοίκησή του .

Ο Γενικός Διευθυντής του Μ.Τ.Α σε ενημερωτική του έκθεση επισημαίνει μεταξύ άλλων:

“Το τελικό συμπέρασμα για τη σημερινή κατάσταση του ΜΤΑ είναι ότι το Ταμείο, λόγω δυσμενούς εξέλιξης των παραγόντων που επηρεάζουν τα έσοδα και τις παροχές του αλλά και λόγω της άσκησης αδικαιολόγητα γενναιόδωρης πολιτικής παροχών επί 10ετίες, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί όχι μόνο το ύψος των παροχών που καταβάλλει σήμερα, αλλά ούτε αυτή ακόμη τη βιωσιμότητά του και ως εκ τούτου θα πρέπει άμεσα να λάβει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την οικονομική του ανάκαμψη.


Το συμπέρασμα αυτό ταυτίζεται και με το αποτέλεσμα της αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε το 2008 για την εξέταση της βιωσιμότητας του Ταμείου και σύμφωνα με την οποία το ΜΤΑ θα εισέλθει άμεσα σε ζημιογόνες χρήσεις και θα περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης της αποστολής του το 2017.

Οι προβλέψεις των αναλογιστικών μελετών για τη βιωσιμότητα των Μετοχικών Ταμείων Ε.Δ εμφανίζονται στην επόμενη διαφάνεια και είναι άκρως ανησυχητικές και για τα τρία Μ.Τ. Ειδικά για το ΜΤΑ εκτιμάται μια συνεχής μείωση της περιουσίας του λόγω των αναμενόμενων προσεχώς ζημιογόνων οικονομικών χρήσεων (δηλαδή έσοδα μικρότερα των εξόδων), η οποία θα οδηγήσει περί το έτος 2017 στον εκμηδενισμό της περιουσίας του Ταμείου. Στην πράξη, το Ταμείο θα περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών 3 - 4 χρόνια νωρίτερα, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας να εκποιήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του”.


Ποιες είναι οι προτάσεις για έξοδο από τη κρίση; Καθόλου ευχάριστες και συζητήσιμες για την αποτελεσματικότητά τους:

Έσοδα
•Διαφύλαξη, πάση θυσία, του κυριότερου κοινωνικού πόρου του Ταμείου (4% επί προμηθειών).
•Είσπραξη, μέσω του ΟΛΚΑ, των πάσης φύσεως δικαιωμάτων του Ταμείου από παροχή υπηρεσιών της Π.Α. σε τρίτους και από λοιπά, μη ειδικώς κατονομαζόμενα, έσοδα.
•Διατήρηση, πάση θυσία, σε ισχύ της σύμβασης μίσθωσης του κτιρίου της Σούτσου 40, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, στην Π.Α.Δαπάνες

•Προώθηση νέας νομοθετικής ρύθμισης με πρόβλεψη τη μη καταβολή μερίσματος σε όσους εξέρχονται της ενεργού υπηρεσίας πριν τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας των, με εξαίρεση τους εξερχόμενους για λόγους υγείας και όσους τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω συμπλήρωσης 35ετους πραγματικής υπηρεσίας.
•Προώθηση νέας νομοθετικής ρύθμισης με πρόβλεψη περικοπής κατά 40% του μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΑ που υπερβαίνει τα 200€ μηνιαίως, για όσους ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας των, κατ’ αναλογία της ρύθμισης του πρόσφατου συνταξιοδοτικού Ν.4024/2011. Θα πρέπει να εξαιρεθούν όσοι αποστρατεύτηκαν για λόγους υγείας και όσοι αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα λόγω συμπλήρωσης 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας.
•Σταδιακή μείωση της τιμής μεριδίου μερίσματος ΜΤΑ και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ σε τρόπο ώστε το μηνιαίο σύνολο των παροχών αυτών να εξισωθεί με το 20% του συντάξιμου μισθού, δηλ. μείωση της τάξης του 25% από τα επίπεδα του 2010.

Όμως υπάρχουν κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις και ενστάσεις γι΄ αυτές τις προτάσεις:

-          Στον τομέα των εσόδων δεν υπάρχει πρόταση για παραχώρηση μέρους των τελευταίων επιπρόσθετων κρατήσεων που έχουν επιβληθεί σε εν ενεργεία και σε συνταξιούχους (εισφορά αλληλεγγύης, ΛΑΦΚΑ κλπ) στο ταμείο σαν ενίσχυση. Αν αυτό γίνει αποδεκτό  αμβλύνεται η απαίτηση περικοπής του μερίσματος.
-          Σε ότι αφορά τις δαπάνες πάλι το μάρμαρο φαίνεται να το πληρώνουν οι   χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι κάτω των 55 δεν φτάνει που τους πετσοκόπηκε η σύνταξη τώρα θα έχουν και αντίστοιχη μείωση του μερίσματος. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους;
-          Προκρίνεται η λύση της οριζόντιας περικοπής ποσοστού 25% του μερίσματος σε όλους. Η πρακτική αυτή πλήττει πολύ περισσότερο τους χαμηλοσυνταξιούχους. Πιο δίκαιο θα ήταν αν πρέπει να γίνουν περικοπές να γίνουν αναλογικά με το ύψος του μερίσματος που παρέχεται. Δηλαδή για παράδειγμα 0% περικοπές για όσους λαμβάνουν μέχρι 200 € το μήνα 10% για το ποσό από 200 € μέχρι 300 € το μήνα 20% για το ποσό από 300 € μέχρι 400 € το μήνα κλπ.

Επισημαίνεται επίσης ότι ενώ ψηφίστηκαν πρόσφατα νομοθετικές ρυθμίσεις που παρατείνουν τον εργασιακό βίο των στρατιωτικών (άρα περισσότερα έσοδα για το ΜΤΑ λόγω περισσότερων εισφορών) και αντίστοιχα μειώνουν το συνταξιοδοτικό τους βίο (άρα λιγότερα έξοδα για το ΜΤΑ  λόγω μειωμένου χρόνου καταβολής μερίσματος),  τα αποτελέσματα αυτά που  είναι ευνοϊκά για την βιωσιμότητα του ταμείου δεν αποτυπώνονται στη μελέτη αυτή. Φαίνεται λοιπόν ότι οι  προτάσεις κινούνται στο γενικότερο πλαίσιο που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας δηλαδή οριζόντιες περικοπές παροχών σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, χωρίς  να εξετάζεται η πραγματική επιβιωσιμότητα  του ταμείου.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, επηρεάζονται χιλιάδες οικογένειες και το πιο σωστό και δημοκρατικό θα ήταν πριν ληφθούν  αποφάσεις, το κείμενο των προτάσεων του ΜΤΑ  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑ για διαβούλευση, ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις και τα σχόλια που θα κατατεθούν.
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ