Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στο "σφυρί" και η ακίνητη περιουσία ΥΕΘΑ και ΕΔ!

17.02.2011 | 06:06
Ζητείται ειδικός σύμβουλος για να καταγράψει και να αξιολογήσει την ακίνητη περιουσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κάποιο κομμάτι αυτής της περιουσίας είναι βέβαιο ότι θα εκποιηθεί και αυτή η πρακτική πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις υποδείξεις της τρόϊκας να πουλήσουμε "τα ασημικά"!
Υπήρχαν σκέψεις σε Αρχηγούς και ανώτερους αξιωματικούς να αξιοποιηθεί μέρος αυτής της περιουσίας αλλά αποκλειστικά για τις ΕΔ και όχι για να καλυφθεί το χρέος. Μετά από τη συνέντευξη της τρόϊκας όμως κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η εκποίηση περιουσίας του ΥΕΘΑ και των ΕΔ δεν θα χρησιμοποιηθεί και γι΄ αυτό το σκοπό.
Σύμφωνα με απάντηση του ΥΕΘΑ στη Βουλή, η ακίνητη περιουσία είναι:
ΓΕΕΘΑ
Tα ακίνητα αρμοδιότητας ΓΕΕΘΑ είναι αυτά του Πολεμικού Μουσείου (ΠΜ), ως εποπτευόμενος από αυτό Οργανισμός (ΝΠΔΔ), με τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Διαμέρισμα 1ου ορόφου, 75 τ.μ., επί των οδών Υμηττού 151-153 και Αρύβου, στο Παγκράτι Αθηνών, κατά ψιλή κυριότητα. Η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου, σύμφωνα με τη δήλωση ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων 2009, ανέρχεται σε 69.954.00 ευρώ. Δεν κατέχονται στοιχεία της εμπορικής του αξίας.
β. Διώροφο κτίριο, 135 τ.μ., επί της οδού Καλλέργη 9, στον Κολωνό Αθηνών, κατά πλήρη κυριότητα, επί οικοπέδου 136,52 τ.μ. Η αντικειμενική του εν λόγω ακινήτου, σύμφωνα με την τιμή ζώνης του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ και ΤΑΠ, ανέρχεται σε 226.600,00 Ευρώ. Δεν κατέχονται στοιχεία της εμπορικής του αξίας.
γ. Κτίριο που αποτελεί το ΠΜ, επί των οδών Β.Σοφίας και Ριζάρη, στην Αθήνα, επί οικοπέδου 5.955 τ.μ. Το εν λόγω οικόπεδο παραχωρήθηκε δωρεάν στο ΠΜ και στο ΤΕΘΑ με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση επ’αυτού Πολεμικού Μουσείου. Δεν κατέχονται στοιχεία της αντικειμενικής και της εμπορικής του αξίας.
ΓΕΣ
Η παρακολούθηση της ακίνητης περιουσίας του Στρατού Ξηράς γίνεται από το ΤΕΘΑ. Εκ μέρους της Στρατιωτικής Υπηρεσίας έχει γίνει καταγραφή όλων των ακινήτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και έχουν καταχωρηθεί αναλόγως του τρόπου απόκτησής τους. Τα ακίνητα αυτά ανέρχονται σε 1481, εκ των οποίων τα 194 είναι κενά στρατόπεδα.
Τα χρησιμοποιούμενα σήμερα για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών ακίνητα ανέρχονται σε 1287 και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ποικίλει, καθόσον μέρος αυτών αποτελούν ιδιοκτησία ΤΕΘΑ (αγορά – απαλλοτρίωση κ.λ.π), άλλα ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών), άλλα είναι Δημοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις και άλλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται χωρίς επίσημη διακατοχική πράξη.
Τα ακίνητα που χρησιμοποιεί ο Στρατός Ξηράς, χαρακτηρίζονται ως Στρατόπεδα, Φυλάκια, ΣΟΑ, Λέσχες, ΚΑΑΥ, Στρατιωτικά Πρατήρια, Αποθήκες, Στρατιωτικά Μουσεία και Στρατολογικά Γραφεία.
Η αξία των ακινήτων αυτών δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί συνολικά, καθόσον ο προσδιορισμός γίνεται κατά περίπτωση (όταν απαιτηθεί) από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε) και την Κατά Νόμο Εκτιμητική Επιτροπή. Βρίσκονται στη διάθεση του κ. Βουλευτή πίνακες με αναλυτικά στοιχεία των ακινήτων και των αντικειμενικών τους αξιών.
ΓΕΝ
Το Π.Ν. δεν έχει στη κατοχή του ακίνητη προς διαχείριση περιουσία. H κυριότητα των ακινήτων για κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπ. Οικονομικών ή Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και έχει παραχωρηθεί στο Π.Ν. το δικαίωμα χρήσης αυτών.
Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) και το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), τα οποία είναι ανεξάρτητες Υπηρεσίες του Π.Ν., καθώς και η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού η οποία είναι εποπτευόμενος από το Π.Ν. οργανισμός, διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Το ΜΤΝ έχει στην κατοχή του εννέα (9) ακίνητα με την αντικειμενική τους αξία να ανέρχεται στο ποσό των 51.212.271,49 ευρώ. Το ΤΕΣ έχει στην κατοχή του εκατόν είκοσι (120) ακίνητα με την αντικειμενική τους αξία να ανέρχεται στο ποσό των 42.000.000,00 ευρώ. Η ΕΑΑΝ έχει στην κατοχή της τρία (3) ακίνητα με την αντικειμενική τους αξία να ανέρχεται στα 243.474,00 ευρώ.
Σε ότι αφορά στην εμπορική αξία των ακινήτων, λόγω των συνθηκών που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, αυτή δεν δύναται να προσδιοριστεί.
ΓΕΑ
Για τις ανάγκες της Π.Α. (δημιουργία Α/Δ, εγκαταστάσεων, οδών προσπέλασης κλπ) έχουν γίνει απαλλοτριώσεις εκτάσεων, τη χρήση των οποίων έχει η Π.Α. και την κυριότητα το Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Οικονομικών, μέσω των κατά τόπους Κτηματικών Υπηρεσιών.
Τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από την Π.Α., δηλαδή το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και το Ταμείο Αεροπορικής Αμύνης, έχουν περιουσία που αναλύεται ως εξής:
Το ΤΑΑ διαθέτει 76 ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίρια, εγκαταστάσεις ΠΑ) αντικειμενικής αξίας 7.903.721€ (μη υπολογιζόμενων των χώρων των εγκαταστάσεων της ΠΑ), ενώ το ΜΤΑ διαθέτει 62 ακίνητα αντικειμενικής αξίας 49.488.032,84€. Οι εμπορικές αξίες των ανωτέρω είναι προφανές ότι εξαρτώνται από τις τάσεις της αγοράς.
ΕΑΣ
Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ διαθέτουν 13 ακίνητα ανά την επικράτεια, η αξία των οποίων δεν δύναται να αποτιμηθεί. Ωστόσο, βρίσκεται στη διάθεση του κ. Βουλευτή έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών που αφορά στην αποτίμηση της αξίας τους.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ