Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στον αέρα ο Σκαραμαγκάς: Η ΕΕ προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

30.11.2010 | 08:20
Ξανά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάει την Ελλάδα η ΕΕ για τις παράνομες κρατικές χρηματοδοτήσεις στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά! Η απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει νέο μεγάλο πρόβλημσ στην λειτουργία των ναυπηγείων τα οποία μόλις πρόσφατα πουλήθηκαν στον Ισκαντάρ Σάφα. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το  θέμα του προστίμου θα επιλυθεί θετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση παλαιότερης απόφασής της, που αφορούσε την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων προς την επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε (ΕΝΑΕ), ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

    Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, από το 1990 το Συμβούλιο της ΕΕ και η Επιτροπή έχουν εκδώσει μια σειρά από μέτρα που αφορούσαν κρατικές ενισχύσεις προς την επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε (ΕΝΑΕ) που χορήγησε το ελληνικό Δημόσιο κυρίως για τη πραγματοποίηση επενδύσεων. 

    Στις 2 Ιουλίου 2008 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση η οποία ορίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ανακτήσει από την ΕΝΑΕ τις ενισχύσεις. 

    Συγκεκριμένα, πέρα από τις εγκριθείσες ενισχύσεις ύψους 189,5 εκατομμυρίων ευρώ που εφαρμόστηκαν καταχρηστικά, οι ενισχύσεις αυτές αφορούν εγγυήσεις δανείου, δάνεια, εισφορές κεφαλαίων, αντεγγύηση, εγγυήσεις και προκαταβολές καθ' υπέρβαση των δαπανών για την εκτέλεση των συμβάσεων που ανέρχονται στο ποσό περίπου των 230 εκατομμυρίων ευρώ κατά το χρονικό σημείο που χορηγήθηκαν. Η εγγύηση αποζημίωσης που χορήγησε η ΕΤΒΑ στην HDWΙΡ euostaal για κάθε κρατική ενίσχυση που θα ανακτηθεί από την ΕΝΑΕ πρέπει επίσης να διακοπεί αμέσως, αναφέρει η Επιτροπή.

   
Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ