Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας.Το κόμμα των αποστράτων και οι θέσεις του για την Άμυνα

11.04.2012 | 21:09
Ιδεολογική θέση
Θεωρούμε οτι οι Ενοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) είναι εργαλείο εξυπηρέτησης – υποστήριξης και προώθησης των εθνικών συμφερόντων. Οι Ε.Δ λειτουργούν κυρίως ως παράγων αποτροπής και προβολής εθνικής ισχύος.
Η Πολιτεία πρέπει να τιμά και φροντίζει όλο το στρατιωτικό προσωπικό, εν ενεργεία, εφέδρους και αποστράτους. Οι Ε.Δ πρέπει να παραμένουν ακομμάτιστες.
Η στρατιωτική υπηρεσία είναι ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα και υποχρέωση όλων των Ελλήνων πολιτών.
Απόδοση τιμής και σεβασμού σε όλους τους επιζώντες ή πεσόντες για την προάσπιση των ιδανικών του Έθνους. Σεβασμός, αναγνώριση, δικαίωση και ενίσχυση των ορφανικών οικογενειών.
Βασικές αρχές
Η Πολιτεία, στο υψηλότερο επίπεδο, θα πρέπει με σαφήνεια να περιγράφει την Πολιτική Εθνικής Άμυνας σε θεσμικό κείμενο και υποχρεούται δε να διαθέτει τους ανάλογους πόρους στις Ε.Δ.
Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται και προετοιμάζονται κατάλληλα, ώστε να αντιλαμβάνονται πλήρως και να αποδέχονται τη συμμετοχή στις απαραίτητες θυσίες.
Η συμμετοχή της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς οφείλει να επιδιώκει την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, την αύξηση του κύρους της χώρας μας και την υιοθέτηση σύγχρονων οργανωτικών, επιστημονικών και επιχειρησιακών τεχνικών από τις ΕΔ.
Επιβάλλεται ο Πολιτικός και όχι ο κομματικός έλεγχος των ΕΔ.
Η μακρά συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ αποτελεί ιστορική πραγματικότητα. Η συμμετοχή δυνάμεων στις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών είναι θέμα πολιτικό και πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των λοιπών Εθνικών υποχρεώσεων.
Εφαρμογή αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης στελεχών μέσω θέσπισης επαγγελματικών κριτηρίων, σε κάθε βαθμό για την προαγωγή των στελεχών και την επιλογή τους σε θέσεις υψηλής ευθύνης.
Οι Έφεδροι αποτελούν το μεγάλο ποσοστό των ΕΔ και γι' αυτό πρέπει να παραμένουν ετοιμοπόλεμοι, εκπαιδευόμενοι διαρκώς με σύγχρονα και ρεαλιστικά προγράμματα επαναληπτικών προσκλήσεων και ασκήσεων.
Οι Εθνοφύλακες αποτελούν ουσιαστικό τμήμα των Ε.Δ με αξιόλογη προσφορά και δικαιούνται αναγνώρισης των υπηρεσιών τους.
Επιβάλλεται η μεταφορά τεχνογνωσίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία ώστε σταδιακά να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή εξάρτηση από πηγές του εξωτερικού.
Παροχή κινήτρων στην έρευνα και ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών και ενθάρρυνση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια.
Προτάσεις
Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Εξωτερικών & Άμυνας (ΕεκΑ) της Βουλής.
Επιλογή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από το ΚΥΣΕΑ και δημόσια ακρόαση στη Βουλή.
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με δικαίωμα ψήφου στα Κυβερνητικά όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τις Ε.Δ.
Έγκριση των μεγάλων Εξοπλιστικών Προγραμμάτων από το Κοινοβούλιο.
Καθορισμός της Οροφής του στρατιωτικού προσωπικού, του αναγκαίου κυρίου υλικού και της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας από το Κοινοβούλιο.
Θεσμοθέτηση σταθερού νομικού πλαισίου, που θα αφορά στην κατάσταση όλων των στρατιωτικών, την εξέλιξή – σταδιοδρομία τους και τη διοίκηση των Ε.Δ.
Υποστήριξη και αξιοποίηση των Ενώσεων Εφέδρων, ως φορέων διατήρησης των ικανοτήτων τους και καλλιέργειας στρατιωτικού πνεύματος.
Απλοποίηση του διοικητικού σχήματος των Ε.Δ.
Μείωση του αριθμού των ετησίων αποστρατειών των στελεχών των Ε.Δ.
Η διάρκεια της θητείας πρέπει να καθορίζεται από το Κοινοβούλιο.
Στράτευση των Ελληνίδων με καθεστώς εθελοντικής θητείας.
Λήψη μέτρων ανακούφισης του κληρωτού και της οικογενείας του, από το οικονομικό βάρος της θητείας.
Οικονομική εξυγίανση των Μετοχικών Ταμείων, όπως έγινε στο παρελθόν και για άλλα ταμεία, σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες και αξιοποίηση των περιουσιακών των στοιχείων με ανταγωνιστικούς όρους. 

 

ΣΧΟΛΙΑ