Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Τέλος εποχής για τις Ενώσεις Αποστράτων που ξέραμε". ΄Ενα ενδιαφέρον κείμενο

07.09.2012 | 12:28
Ο Υποπτέραρχος (Μ) ε.α. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου έστειλε στο Onalert ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τις Ενώσεις Αποστράτων. 

Τις ενώσεις όπως τις  ξέραμε μέχρι σήμερα.

Διαβάστε τι υποστηρίζει:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΝΠΔΔ)- ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

 
Οι Ενώσεις  Αποστράτων- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΑΑΣ), ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΕΑΑΝ), ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΑΑΑ)-  είναι ΝΠΔΔ και έχουν ιδρυθεί με το χουντικό  Ν.Δ. 1171, 2/6/1972, υπάγονται υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία ασκείται από τα αντίστοιχα Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού,  Αεροπορίας και μέλη τους είναι υποχρεωτικά όλοι οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την αποστρατεία τους ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν ή όχι.
Για χάρη δε της ιστορίας, το Ν.Δ. 1171/1972 καταργεί τον Μεταξικό Αναγκαστικό Νόμο (Α.Ν.)  1284/1938  ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και τον Α.Ν. 779/1945 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
 
Ο  σκοπός  των Ενώσεων  μεταξύ των άλλων είναι: η σύσφιγξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών του, η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων των, η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών τους, όπως και των μελών των οικογενειών αυτών και η συνέχιση των προς την πατρίδα προσφορών των με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, παροχή βοήθειας μελών που έχουν ανάγκη και παιδιά μελών που αριστεύουν
 
Η κάθε Ένωση   διοικείται  από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)  αποτελούμενο από 7 μέλη το οποίο μέχρι το 1990 το όριζε ο εκάστοτε  ΥΕΘΑ. Από το 1990 και κατόπιν τροποποίησης του σχετικού νόμου το ΔΣ  αποτελείται από 11 μέλη και εκλέγεται σε μυστική ψηφοφορία κατόπιν εκλογών όπως και  ο διευθύνων σύμβουλος της κάθε Ένωσης, η δε θητεία τους είναι 3 χρόνια. Ο πρόεδρος κα ο αντιπρόεδρος είναι ανώτατοι βαθμού αντιστράτηγου ή υποστρατήγου και ανάλογου βαθμού για ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ.
 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ λαμβάνουν αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση του ΔΣ  και   για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους (Φύλλο Πορείας). Το ΔΣ της κάθε Ένωσης καθορίζει και την μηνιαία αποζημίωση του διευθύνοντος συμβούλου.
 
Οι ενώσεις για εκπλήρωση του σκοπού τους δημιουργούν παρατήματα  σε πόλεις της χώρας  με ΔΣ ανάλογα με τα μέλη που έχουν και τα οποία λειτουργούν αντίστοιχα όπως και οι ενώσεις.
Οι οικονομικοί πόροι των Ενώσεων προέρχονται από  μηνιαίες κρατήσεις από το μέρισμα των Αποστράτων Αξιωματικών , το οποίο καταβάλλεται από τα αντίστοιχα Μετοχικά Ταμεία, από ετήσια κράτηση από την μισθοδοσία των εν ενεργεία Αξιωματικών, η οποία και καταργήθηκε το περασμένο έτος και από δωρεές και κληροδοτήματα .  
  Οι  υπηρεσίες που παρέχουν σήμερα προς τα μέλη τους είναι η έκδοση δελτίου ταυτότητος αποστράτου Αξιωματικού και η διαχείριση του παραθερισμού των αποστράτων. Πρόσφατα δε η ΕΑΑΑ κανονίζει και ραντεβού με το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ) για ετήσιο ιατρικό έλεγχο.
Οι Ενώσεις από την ίδρυση τους μέχρι και σήμερα έχουν αποκτήσει μία σημαντική ακίνητη και κινητή περιουσία όπως  διαπιστώνεται  από τους ετήσιους οικονομικούς ισολογισμούς – απολογισμούς τους και δημιουργεί  ερωτηματικά η διαχείριση της. 
Η υποχρεωτική εγγραφή όλων των αποστράτων Αξιωματικών στις Ενώσεις θεωρείται αντισυνταγματική,  όπως και η καταβολή εισφοράς από το μέρισμα τους και μέχρι πρότινος η ετήσια εισφορά των ε.ε. Αξιωματικών.
Ανατρέχοντας όλο το διάστημα λειτουργίας των Ενώσεων διαπιστώνεται ότι αυτές δεν έχουν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στους απόστρατους ,  η  δε έκδοση δελτίου ταυτότητος απόστρατου Αξιωματικού και η διαχείριση του παραθερισμού των αποστράτων  κάλλιστα θα μπορούσαν  να παρέχονται από τις  αντίστοιχες  Διευθύνσεις των Επιτελείων όπως και για τους εν ενεργεία Αξιωματικούς. Όσον αφορά τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο που κανονίζει η ΕΑΑΑ για τα μέλη της, αυτό το κανόνιζε το κάθε μέλος όποτε ήθελε. Δημιουργεί δε ερωτηματικά γιατί εκχωρήθηκε αυτή η αρμοδιότητα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) στην ΕΑΑΑ όταν στο ΓΝΑ λειτουργεί γραφείο για τα ραντεβού.
Η οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα τα δύο τελευταία χρόνια έχει εξαθλιώσει και τους απόστρατους όπως και τους άλλους πολίτες τη χώρας. Οι Ενώσεις όμως  δεν το έχουν καταλάβει φαίνεται και δίνουν επιταγές στον πρόεδρο της Βουλής για το εθνικό χρέος. Οι όποιες ενέργειες τους  μέχρι σήμερα για  την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών τους  εξαντλούνται σε επιστολές  και επισκέψεις στον κ. ΥΕΘΑ.
Οι Ενώσεις ως ΝΠΔΔ έχουν ξεπερασθεί από την εποχή που ζούμε και έχουν μείνει στο έτος ίδρυσης τους.
Συνάδελφοι Απόστρατοι ας  προβληματισθεί ο κάθε ένας από εμάς για το τι του έχει προσφέρει η Ένωση στην οποία είναι μέλος μέχρι σήμερα και για το αν θα πρέπει να συνεχίσει να είναι μέλος ή να ζητήσει την διαγραφή του.
Έφτασε το τέλος εποχής για τις Ενώσεις με την μορφή που έχουν σήμερα ως ΝΠΔΔ.
 

 

ΣΧΟΛΙΑ