Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπάρχει ελπίδα στην ΕΑΒ;Έτσι λένε οι αριθμοί.

23.09.2011 | 00:40
Ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση μεγεθών σε σύγκριση με το 2009 και τα προηγούμενα έτη παρουσίασε η ΕΑΒ στα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2010 κατά ΔΛΠ, ως αποτέλεσμα της έναρξης εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρωσης. Σταθμό αποτελεί η επίτευξη για πρώτη φορά κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θετικού λειτουργικού αποτελέσματος προ αποσβέσεων (EBITDA) ενώ μεγάλη μείωση σημειώθηκε στο λειτουργικό κόστος της εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

Το θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 3,1 εκ. ευρώ έναντι -56 εκ. ευρώ το 2009 (αύξηση της τάξης των 60 εκ. ευρώ). Αντίστοιχα, βελτίωση σημείωσε και το μεικτό κέρδος που ανήλθε στα 17,4 εκ. ευρώ έναντι -27,4 εκ. ευρώ το 2009.

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 149,9 εκ. ευρώ έναντι 149,0 εκ. ευρώ το 2009. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα έσοδα διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2009 -παρουσιάζοντας μάλιστα οριακή αύξηση- παρά την απώλεια εργατοωρών λόγω μη προγραμματισμένων συνταξιοδοτήσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα -36,4 εκ. ευρώ έναντι -95,9 εκ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 62%. Σε επίπεδο Ομίλου, το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε σε -36,8 εκ. ευρώ έναντι -96,2 εκ. ευρώ το 2009 (βελτίωση 62%).

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κόστη παρουσίασαν σημαντική συγκράτηση σε σύγκριση με το 2009. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
- Το κόστος μισθοδοσίας προ αποζημιώσεων μειώθηκε κατά 17,6%
- Οι αμοιβές τρίτων μειώθηκαν κατά 32,8%
- Οι παροχές τρίτων μειώθηκαν κατά 6,8%
- Τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 20%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μειώθηκε κατά 12,3 εκ. ευρώ (ή 7,2%), παρά την έκτακτη επιβάρυνση με 22,7 εκ. ευρώ από τις αποζημιώσεις των μη προγραμματισμένων συνταξιοδοτήσεων. Εάν δεν συνυπολογισθεί η επιβάρυνση αυτή, η μείωση ανέρχεται σε 35 εκ. ευρώ (ή 20,6%).

Η ουσιαστική αλλαγή στην κερδοφορία της εταιρείας όπως αποτυπώνεται στα ως άνω βελτιωμένα μεγέθη αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε το 2010. Η πλήρης υλοποίηση του Προγράμματος, σε συνδυασμό με το συστηματικό έλεγχο και την πλήρη επανεξέταση των λειτουργικών εξόδων εντός του 2011, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, με απώτερο στόχο την επίτευξη επικέρδειας και πλήρους οικονομικής αυτάρκειας.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ