Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υποβάθμιση περίθαλψης των στρατιωτικών.

25.11.2010 | 06:25
Tο ερώτημα έχει τεθεί από τη πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης. Στο onalert το είχε θέσει ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής,ο Παναγιώτης Σγουρίδης που γνωρίζει καλά τη Θράκη. Γιατί ο "Καλλικράτης" των στρατιωτικών νοσοκομείων που προβλέπει "απενεργοποίηση" αρκετών περιφερειακών νοσοκομείων έπρεπε να ξεκινήσει από τη Θράκη; Το ίδιο ερώτημα θέτει στη κορυφή της λίστας ερωτημάτων του ο ΣΥΣΜΕΔ, προς την ηγεσία του Πενταγώνου. Ο ΣΥΣΜΕΔ αναφέρει σ΄ έγγραφό του:

* Γιατί επιλέχθηκαν αρχικά τα «μικρά περιφερειακά» στρατιωτικά
νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης;
* Η λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων ως «κέντρα υγείας»
αναφέρεται στο στρατιωτικό προσωπικό ή σε κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και εφόσον ισχύει το δεύτερο πως θα αποζημιωθεί το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από το οποίο γίνονται συγκεκριμένες μισθοδοτικές κρατήσεις για τις προσφερόμενες υγειονομικές υπηρεσίες, οι οποίες με τον τρόπο αυτό θα προσφέρονται πλέον σε τρίτους;
*Τι ακριβώς εννοείται με τη φράση «διασυνδεθεί»; Ποιες ακριβώς θα
είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το στρατιωτικό προσωπικό προς τα πολιτικά νοσοκομεία και το αντίθετο;
* Πως θα καταστεί δυνατό «υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων να αξιοποιείται και αυτό επιστημονικά με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, χάριν των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και του κοινωνικού συνόλου, χωρίς να παρακωλύεται η στρατιωτική υπηρεσία», δηλαδή, το στρατιωτικό προσωπικό να προσφέρει παράλληλα υπηρεσίες σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, άρα πολλαπλάσιο αριθμητικά αριθμό ασθενών, χωρίς παράλληλα να υποβαθμιστούν οι προσφερόμενες στο στρατιωτικό προσωπικό υγειονομικές υπηρεσίες; Κάτι τέτοιο θα σήμαινε αυτονόητα ότι έως τώρα το ιατρικό προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι υπεράριθμο, πράγμα αναληθές.
* Με ποιες ακριβώς ρυθμίσεις, διαδικασίες και συγκεκριμένα μέτρα θα
διασφαλιστεί η διατήρηση του υφιστάμενου ποιοτικού επιπέδου των υπηρεσιών
υγείας που θα προσφέρεται υπό τις νέες συνθήκες στους στρατιωτικούς;
*Γιατί προ της εφαρμογής τέτοιου μέτρου, έστω και πιλοτικά, δεν έγινε
κανενός είδους διαβούλευση όπως δεοντολογικά είναι επιβαλλόμενο σε κάθε
δημοκρατική πολιτεία;
* Βάσει ποιας μελέτης και από ποια επιτροπή προτάθηκε το μέτρο, εάν και πότε ζητήθηκε η άποψη του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο όπως είναι γνωστό καταβάλλει κρατήσεις για την υγειονομική του περίθαλψη;
*Από ποιους και βάσει ποιών δεικτών και ποιων ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων θα γίνει η αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής του
προγράμματος;
*Υπάρχει πρόβλεψη:
(1) Για την οικονομική αποτίμηση της συνεισφοράς του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας μέσω των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών προς άλλους
ασφαλιστικούς φορείς;
(2) Για την αντιστάθμιση των παραπάνω ωφελημάτων από τους
υπόψη φορείς;
(3) Για τον πιθανό αντίκτυπο στην επιχειρησιακή λειτουργία των
υπόψη νοσοκομείων;

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ