Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Α/ΓΕΣ: Επιθεώρηση στην 180 Μοίρα Κατευθυνόμενων Βλημμάτων "HAWK"

02.12.2017 | 12:58
 Την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε Σχηματισμούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς, πραγματοποίησε επίσκεψη στην 180 Μοίρα Κατευθυνομένων Βλημάτων (180 ΜΚ/Β «ΗΑWΚ»).


Διαπιστώθηκε η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα της Μοίρας, το υψηλό ηθικό και η αισιοδοξία που διακατέχει το σύνολο του προσωπικού, καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του Στρατοπέδου, από τις φθορές λόγω της καλοκαιρινής πυρκαγιάς στην περιοχή.

http://www.onalert.gr/files/Image/NewOnAlert/GES/HAWK/stefanis_hawk_4.jpg

Πραγματοποίησε μάλιστα και ηλεκτρονική επισκόπηση των δυνατότητων του συστήματος όπως φαίνεται και στα στιγμιότυπα που αποδέσμευσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το σύστημα HAWK και η ιστορία της 180 ΜΚΒ

Το σύστημα HAWK (Homing All the Way Killer) αναπτύχθη­κε στις ΗΠΑ το 1951 και από τότε συνεχώς βελτιώνεται και συμπληρώνεται, ώστε σήμερα μετά από 53 ολόκληρα χρόνια να είναι σε θέση να ανταποκρί­νεται πλήρως στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πεδίου μά­χης.Αρχικά εμφανίστηκε σαν BASIC HAWK και στη συνέ­χεια μέσω του προγράμματος εκσυγχρονισμού HIP (HAWK IMPROVEMENT PROGRAM) πέρασε από διάφορα στάδια (Phase I, Phase II, Phase II RAM, Phase III, Phase III mobility enhancement).


Το επιχειρησιακό και τεχνικό προσω­πικό της πρώτης Ελληνικής Μοίρας Κατευθυνομένων Βλημάτων ΧΩΚ (180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ») εκπαιδεύτηκε αρχικά στις ΗΠΑ το 1964.

Το 1965 παρέλαβε το υλικό και ολοκλήρωσε την οργάνωσή της ενώ το 1966 αναπτύχθηκε στις περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής και Ευβοίας όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Το 1973 πα­ραλήφθηκε και η δεύτερη Μοίρα ΧΩΚ (181 ΜΚ/Β «ΧΩΚ»), η οποία οργανώθηκε στην Αθήνα και μεταστάθμευσε το 1974 στην Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.Το σύστημα ΧΩΚ αρχικά ήρθε στην Ελλάδα σαν BASIC HAWK, το 1976 βελτιώθηκε σε IMPROVED HAWK PHASE II και το 1990 σε PHASE II RAM. Από τον Ιούνιο του 2002 ξεκίνησε η αναβάθμισή του σε PHASE III η οποία ολοκληρώθηκε το 2006.

Χρησιμοποιείται για να παρέχει αντιεροπορική προστασία από εναέριους στόχους που ίπτανται με μεγάλες ταχύτητες και εκτελούν τακτικούς ελιγμούς, σε χαμηλά και μέσα ύψη.Είναι ικανό να εγκλωβίζει και να καταστρέφει εισερχόμε­νους στόχους είτε μεμονωμένους είτε πολ­λαπλούς, σε επιθέσεις κορεσμού εξασφαλί­ζοντας υψηλό ρυθμό βολής.

Οι Πυροβολαρ­χίες βολής μπορούν να αναπτυχθούν στο πεδίο της μάχης με διαφορετική κάθε φορά διάταξη ανάλογα με την τακτική κατάσταση και τους περιορισμούς του εδάφους. Κανο­νικά αναπτύσσονται 20Km περίπου πίσω από το ΠΟΤ (Πρόσθιο Όριο Τοποθεσίας). 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ