Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναδρομικά στρατιωτικών: Τα κομπιουτεράκια έχουν πάρει φωτιά

14.10.2018 | 17:39
Με την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των αναδρομικών να έχει ξεκινήσει, μαζί με τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά και τα κομπιουτεράκια. Εν ενεργεία αλλά και απόστρατοι προσπαθούν να υπολογίσουν τα ποσά που τελικά θα μπουν στους λογαριασμούς τους. 

Σύμφωνα με την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, τα αναδρομικά που δικαιούνται τα μέλη της αφορούν στο διάστημα από 1/8/2012 έως 1/10/2018, δηλαδή 75 μηνών.

Όπως διευκρινίζει η ΕΑΑΝ ότι σε όσους από 1/9/2017 έχει εφαρμοσθεί το άρθρο 13 του Ν.4387/2016, που ισχύει έως 31/12/2018, με το οποίο θεσπίστηκε το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης [2.000€(ονομαστικό ποσό)] δικαιούνται αναδρομικά από 1/8/2012 έως 30/9/2017(62 μήνες).

Για το παράδειγμα που έχει εκπονηθεί ελήφθησαν υπόψιν  τα Ενημερωτικά Σημειώματα (π.χ. ενός συναδέλφου) του ΕΦΚΑ (Γ.Λ.Κ.), της Σύνταξης μηνών Ιουλίου 2012 και Οκτωβρίου 2018 στα οποία αναγράφονται η Βασική Σύνταξη, οι μειώσεις των Ν.4024/2011,4051/2012,4093/2012 και η κράτηση Ε.Α.Σ., απαραίτητα στοιχεία κάνοντας και διαχωρισμό του χρονικού διαστήματος των 75 μηνών, καθόσον η μείωση του Ν.4093/2012 άρχισε από 1/1/2013 και η κράτηση υπέρ Υγ. Περίθαλψης ήταν 3,25% από 1/8/2012, 4% από 1/1/2013 και 6% από 1/1/2016, έχουμε τα ακόλουθα:


α. Από 1/8/2012 - 31/12/2012 (5 μήνες) με:

Βασική Σύνταξη (Ιουλ.2012) 2259,00€ (Οκτ. 2018) 2123,10€
Μείωση Ν.4024/2011 -180,17€ - 154,90€
Μείωση Ν.4051/2012 -74,48€ - 62,35€
Κράτηση Ε.Α.Σ -158,13€ - 148,62€
Υπόλοιπο 1846,22€ 1757,23€=88,99€


Ποσό επιστροφής προ Φ.Ε. : 88,99*5=444,95 - 14,46 (Υγειον.Περίθ.3,25%) = 430,49€β. Από 1/1/2013 - 31/12/2015 (36 μήνες) με:

Βασική Σύνταξη 2259,00€ 2123,10€
Μείωση Ν.4024/2011 -180,17€ - 154,90€
Μείωση Ν.4051/2012 -74,48€ -62,35€
Μείωση Ν.4093/2012 -276,93€ - 229,81€
Κράτηση Ε.Α.Σ -158,13€ - 148,62€
Υπόλοιπο 1569,29€ 1527,42€=41,87€Ποσό επιστροφής προ Φ.Ε. : 41,87*36=1507,32 - 60,29 (Υγειον.Περίθ.4%) = 1447,03€Σημειώσεις :
- Τα ποσά των μειώσεων των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και της κράτησης ΕΑΣ του Ιουλίου του 2012 παραμένουν τα ίδια.

- Από 1/1/2013 για τον προσδιορισμό του ποσού της 3ης μείωσης λαμβάνονται υπόψη, οι διατάξεις του άρθρο 1, παρ. Β, υποπαρ. Β3, του Ν.4093/2012.

- Όπως είναι γνωστό σε όσους το ποσό της βασικής σύνταξης Οκτωβρίου 2018 είναι κάτω των 1.400€ δε γίνεται κράτηση ΕΑΣ πλην όμως με τη χορήγηση του υπόλοιπου 50% ίσως το ποσό υπερβεί τα 1.400€, οπότε θα τους γίνει κράτηση ΕΑΣ κατά 3% επί του ποσού της βασικής σύνταξης Ιουλίου 2012 με ανάλογη μείωση των αναδρομικών πλην όμως το ποσό της βασικής σύνταξης μετά την κράτηση της ΕΑΣ δε μπορεί να είναι μικρότερο των 1.400€.

- Να επισημάνουμε επίσης, ότι υπάρχει πιθανότητα μερικοί, με τη λήψη του υπόλοιπου 50% να υπαχθούν στο άρθρο 13 του Ν.4387/2016 "Ανώτατο Όριο Καταβολής της Σύνταξης", οπότε θα επηρεάσει τα αναδρομικά τους και τους μήνες.


γ. Από 1/1/2016 - 31/10/2018 (34 μήνες) με:


Ποσό 41,87 (το ίδιο με το προηγούμενο) * 34 =1423,58 - 85,41(Υγειον.Περίθ.6%) = 1337,17€ ποσό προ Φ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω :

Το ποσό προ Φ.Ε. που δικαιούται από 1/8/2012-31/10/2018 ανέρχεται στα 3214,69€ (430,49€+1447,03€+1337,17€) και

Το πληρωτέο ποσό μετά το Φ.Ε., ανέρχεται στα 2571,75€ (3214,69-642,94, Φ.Ε. 20%).

Όσοι έχουν αποστρατευτεί μετά την 1/8/2012 δικαιούνται και αναδρομικά από το εφάπαξ τα οποία θα τους χορηγηθούν από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Πέραν των ανωτέρω μειώσεων δεν ελήφθησαν υπόψη:

α. Η επιπλέον κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

β. Ο επιπλέον τυχόν Φ.Ε., που θα προκύψει κατά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2012,2013,2014,2015,2016,2017 και 2018.

γ. Η επιπλέον τυχόν αύξηση της κράτησης στο μέρισμα του Ν.4093/2012 που θα προκύψει κατά περίπτωση από 1/1/2013- 31/10/2018 (70 μήνες)


Αθ. Πάνου-Σμχου (ΥΥΟ)ε.α. και Δημ. Κοντοβά-Σμχου (ΥΟΚ)ε.α. (μελών ΣΑΣΥΔΑ)

 

ΣΧΟΛΙΑ