Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αντισταθμιστικά.Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξηγήσεις από τον Παναγιωτόπουλο

04.10.2012 | 00:31
Θέμα που “καίει” χρόνια τώρα άνοιξε με ερώτησή του στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα από τα οποία πάρα πάρα πολλοί πλούτισαν.

Σύμφωνα λοιπόν με την ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ “Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τον Νόμο 3861/2010, να αναρτά στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις αποφάσεις πίστωσης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ). Το άρθρο 2 του Νόμου 3861/2010 ορίζει ότι η ανάρτηση γίνεται με τρόπο, που επιτρέπει την «αναζήτηση πληροφοριών» και την «ευχερή πρόσβαση στο μέσο χρήστη».

Όπως αναφέρουν όμως πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών είναι ασαφείς .Πιστώνονται ΑΩ πιστωτικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και από το κείμενο των σχετικών αποφάσεων απουσιάζουν:

-η ονομαστική αξία του κάθε προγράμματος,
-το είδος τους σύμφωνα με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις,
-η χρονική διάρκεια της υλοποίησης του κάθε προγράμματος,
-η περιγραφή του κάθε προγράμματος, που πιστώνεται
- το ποσοστό του εγχώριου μέρους για τα υλικά που παρήχθησαν ή για τις υπηρεσίες που διετέθησαν από τις εγχώριες εταιρείες


Αποτέλεσμα των παραλείψεων αυτών είναι να μην είναι πλέον δυνατή οποιαδήποτε αναζήτηση πληροφοριών στις δημοσιευόμενες αποφάσεις, οι οποίες δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον”,υποστηρίζουν οι βουλευτές που ζητούν από τον Πάνο Παναγιωτόπουλο απάντηση στα εξής ερωτήματα:

•Ποια προγράμματα Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων πιστώθηκαν μετά την 1/1/2010, ποια ήταν η ονομαστική αξία του κάθε προγράμματος, ποιο ήταν το είδος τους, πόσος χρόνος μεσολάβησε ανάμεσα στον χρόνο υλοποίησης και τον χρόνο πίστωσης του κάθε προγράμματος, ποια η συνοπτική περιγραφή του κάθε προγράμματος;
•Ποια από τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την κρατική και ποια σε. συνεργασία με την ιδιωτική αμυντική βιομηχανία;
•Σε ποιο ύψος ανέρχονται σήμερα τα ανεκτέλεστα προγράμματα Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και ποια είναι σήμερα τα ανεκτέλεστα αυτά προγράμματα; Ποια είναι;

Να αναμένουμε απαντήσεις;
 

 

ΣΧΟΛΙΑ