Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απαλλαγή μετά από 24ωρη υπηρεσία-Ερώτηση στη Βουλή

12.11.2015 | 19:18
Ερώτηση προς τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμενο   σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής μετά από εκτέλεση 24 ωρης υπηρεσίας στα στελέχη των Ε.Δ. και  την ουσιαστική εφαρμογή του 40ωρου εβδομαδιαίου χρόνου,κατέθεσε ο βουλευτής Ρεθύμνου της ΝΔ .

Τι αναφέρει στην ερώτησή του:

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ΦΕΚ 1139 τεύχος Β, 3 Ιουνίου 2011, Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα, "οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας". Επίσης σύμφωνα με την Φ.900α/8814/12193/21 Σεπ 2011 απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η διάρκεια της απαλλαγής του στρατιωτικού προσωπικού από υπηρεσία είναι 24ωρη και αφορά απαλλαγή από όλες τις δραστηριότητες της επόμενης ημέρας.

 
Στην πράξη,  τα στελέχη των ΕΔ απαλλάσσονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μόνον κατά 8 ώρες καθότι καθημερινά εργάζονται επί 8ώρου (σύμφωνα με την Φ.900α/9030/12490/1 Μαρ 2012 απάντηση του ΥΠΕΘΑ), στα πλαίσια των 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 
Είναι προφανές ότι ενώ για όλους τους υπάλληλους του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, προβλέπεται εβδομαδιαία 40ωρη εργασία, στα στελέχη των ΕΔ οι 40 ώρες εργασίας υπολογίζονται μόνο με το πρωινό ωράριο εργασίας τους και όχι αθροισμένων και όλων των επιπλέον ωρών εργασίας τους λόγω εκτέλεσης 24ωρων και μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, νυχτερινών, καθολικών, αντιπροσωπειών κτλ. Κατά συνέπεια η απαλλαγή μετά την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας μολονότι θεωρείται 24ωρη, στην πράξη απαλλάσσει το στρατιωτικό προσωπικό μόνο για τις 8 ώρες του πρωινού της εργάσιμης ημέρας.

 
Επίσης για τις 24ωρες υπηρεσίες που εκτελεί το στρατιωτικό προσωπικό Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες απαλλάσσεται στην ουσία μόνο επί 8ώρου εντός της επόμενης εβδομάδας, έχοντας εργαστεί επί 24ώρου (τρία (3) 8ωρα) κατά την διάρκεια αργίας (ημέρας πέραν του 5νθημέρου).

 
Για την άρση των ως άνω ανακολουθιών και την εμπέδωση του αισθήματος της ουσιαστικής μέριμνας προσωπικού απ’ την πλευρά της υπηρεσίας προς το προσωπικό και για την ακριβή εφαρμογή του εβδομαδιαίου 40ωρου αθροίζοντας όλες τις ώρες εργασίας των στελεχών των ΕΔ, δηλ. το πρωινό ωράριο εργασίας και τις επιπλέον ώρες εργασίας από την εκτέλεση 24ωρων και μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών στο προσωπικό των ΕΔ, προτείνεται ο υπολογισμός της απαλλαγής από την εργασία στην βάση του 8ώρου (όσες είναι και οι ώρες εργασίας σε καθημερινή βάση) και συγκεκριμένα: 
α. Η θεσμοθέτηση 2 απαλλαγών για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον 16 ώρες εργασίας που εργάζονται τα στελέχη των ΕΔ. 
β. Η θεσμοθέτηση 3 απαλλαγών για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται Σάββατο Κυριακή και επίσημες αργίες, προκειμένου να καλυφθούν πραγματικά τα τρία 8ωρα (24 ώρες συνολικά) που εργάζεται το στρατιωτικό προσωπικό τις ημέρες αυτές, ημέρες μεγάλης βαρύτητας καθώς αφορούν εργασία πέραν του 5νθημέρου και των προβλεπόμενων 40 ωρών την εβδομάδα. 
γ. Η θεσμοθέτηση χορήγησης απαλλαγής από την εργασία (σε ωριαία βάση) για τις συνολικές ώρες εργασίας - απασχόλησης πέραν των 40 ωρών την εβδομάδα. 
δ. Η άμεση εφαρμογή του 40ωρου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας αθροίζοντας όλες τις ώρες που εργάζονται τα στελέχη των ΕΔ, δηλαδή την εργασία του πρωινού ωραρίου εργασίας και όλες τις επιπλέον ώρες εργασίας από την εκτέλεση 24ωρων και μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών κτλ.

 
Υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό των ΕΔ λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου του, απασχολείται διαχρονικά πέραν του κανονικού ωραρίου σε πλήθος δραστηριοτήτων (υπηρεσίες, ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις, αντιπροσωπείες κτλ) για τις οποίες δεν αμείβεται υπερωριακά αλλά και ούτε κάποια άλλη μέριμνα έχει ληφθεί. 

 
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, η αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου απαλλαγών κρίνεται απαραίτητη, για την δικαιότερη αλλά και ουσιαστικότερη μέριμνα υπέρ του προσωπικού των ΕΔ καθώς και για την ακριβή εφαρμογή του 40ωρου (πρωινό ωράριο εργασίας και επιπλέον ώρες εργασίας από την εκτέλεση 24ωρων και μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών) στο προσωπικό των ΕΔ.

 
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
1. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση 2 απαλλαγών για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον 16 ώρες εργασίας που εργάζονται τα στελέχη των ΕΔ; Αν ναι πότε, αν όχι γιατί;

 
2. Προτίθεται  να προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση 3 απαλλαγών για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται Σάββατο Κυριακή και επίσημες αργίες, προκειμένου να καλυφθούν πραγματικά τα τρία 8ωρα (24 ώρες συνολικά) που εργάζεται το στρατιωτικό προσωπικό τις ημέρες αυτές, ημέρες μεγάλης βαρύτητας καθώς αφορούν εργασία πέραν του 5νθημέρου και των προβλεπόμενων 40 ωρών την εβδομάδα; Αν ναι πότε, αν όχι γιατί;

 
3. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση χορήγησης απαλλαγής από την εργασία (σε ωριαία βάση) για τις συνολικές ώρες εργασίας - απασχόλησης πέραν των 40 ωρών την εβδομάδα; Αν ναι πότε, αν όχι γιατί;

 
4. Εφαρμόζεται το νομοθετημένο εβδομαδιαίο 40ωρο (συμπεριλαμβανομένου του ωραρίου εργασίας, των 24ωρων και μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, αντιπροσωπειών, ασκήσεων, κτλ) εργασίας στα στελέχη των ΕΔ;  Αν όχι γιατί;  Γιατί στο θεσμοθετημένο 40ωρο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας δεν περιλαμβάνονται η εκτέλεση 24ωρων και μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών; Από ποιούς νόμους προκύπτει;

 
5. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του 40ωρου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτό όλες τις ώρες που εργάζονται τα στελέχη των ΕΔ, δηλαδή την εργασία του πρωινού ωραρίου εργασίας και όλες τις επιπλέον ώρες εργασίας από την εκτέλεση 24ωρων και μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών;

 
6. Ποιό το νομικό πλαίσιο που διέπει το ωράριο εργασίας των στελεχών των ΕΔ;
 
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ