Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αποστράτευσαν τον βασικό μάρτυρα στις αγωγές ΜΤΣ - ΜΤΝ κατά της Τράπεζας της Ελλάδας για το PSI

12.03.2014 | 00:21
Γράφει ο 

Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος

Ταξίαρχος(εα)

ΜΑ .Διεθνείς Σχέσεις 

PhD. Επιχειρησιακή Οργάνωση 


To Μετοχικό ταμείο Αεροπορίας με ανακοίνωση του ενημέρωνε τους μετόχους και μερισματούχους του ότι σύμφωνα με την υπ'αριθμο 23/20 Ιουνίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει προβεί στην κατάθεση αγωγής κατά της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου λόγω των ζημιών που υπέστη από την απώλεια των τηρούμενων στην Τράπεζα Ελλάδος διαθέσιμών του (Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ&ΑΦ) κατά την πρόσφατη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους (PSI). Με την αγωγή η οποία θα εκδικασθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19 Μαρτίου 2015 πινάκιο Η1/14 ζητείται η καταβολή σ'αυτό του συνολικού ποσού των 131.664.233 ευρώ (31.664.233€ απώλειες διαθεσίμων και 100.000.000€ ηθική βλάβη).

Επίσης και το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού σε ανακοίνωση του την 09 Ιουλίου 2012 κατόπιν των υπ’ αριθμών 23/10-5-2012 και 33/29-6-2012 αποφάσεων  του ΔΣ/ΜΤΝ καθώς και ανάλογων αποφάσεων για τους Ειδικούς Λογαριασμούς αυτού ενημερωνε τους μερισματουχους του ότι έδωσε εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγορική εταιρεία να χειριστεί την υπόθεση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου εν γένει για την διεκδίκηση των χρηματικών ποσών κατά τα οποία μειώθηκαν οι ονομαστικές αξίες των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία είχαν επενδυθεί τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου [λόγω της υποχρεωτικής συμμετοχής του στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 15 παρ. 11 του ν.2469/1997)] εξαιτίας του προγράμματος της ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους  (PSI+) μετά την ενεργοποίηση και των ρητρών δράσης (C.A.C.’S) προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια δικαστική ή εξώδικη και ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, αρμοδίου δικαστηρίου, νομικού ή φυσικού προσώπου για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

Η αποστρατεία του Γενικού Διευθυντή του ΜΤΝ Αρχιπλοιάρχου (Ο) Χριστόπουλου την κρίσιμη αυτή στιγμή δεν ήταν ότι το καλλίτερο διότι εκ της θέσεως του είχε το βάρος της διεξαγωγής της δίκης κατά της Τραπέζης της Ελλάδος για το PSI, που έχει ορισθεί για την 20 Μαρτίου δηλαδή σε λίγες ημέρες από σήμερα.


Διαβάστε ακόμη:


"Η σκοτεινή πλευρά των εξελίξεων στα ΜΤΣ και ΜΤΝ" - Πάνε "φουλ" για επικουρικά
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ