Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έδρα στρατηγικών σπουδών Θουκυδίδης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

25.10.2014 | 00:17
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος υπέγραψε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), Καθηγητή κ. Αχιλλέα Ζαπράνη, Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας για την ίδρυση της Επώνυμης Έδρας «Θουκυδίδης - Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές, («Thucydides - The Hellenic National Defence General Staff Chair in Strategic Studies»)

Τα οφέλη από τη δημιουργία της Επώνυμης Έδρας :
α. Προαγωγή της Επιστήμης των Στρατηγικών Σπουδών.
β. Συμβουλευτική προσφορά προς το ΓΕΕΘΑ στα αντίστοιχα θέματα και στην εκπαίδευση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), καθώς και στην παραγωγή νέας σκέψης και μεθοδολογίας στα σχετικά επιστημονικά πεδία. Η Έδρα δύναται να λειτουργήσει ως «δεξαμενή σκέψης» («think tank») για το ΓΕΕΘΑ.
γ. Εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ, των στελεχών των ΕΔ και της Πανεπιστημιακής-Ερευνητικής Κοινότητας.
δ. Προώθηση θεσμών που θα διευκολύνουν και θα προάγουν την έρευνα για την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων και των πολιτικών του ΓΕΕΘΑ στον τομέα της εκπαίδευσης.
ε. Η επιμόρφωση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού των ΕΔ. Η απόκτηση των γνώσεων αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τα στελέχη ώστε να ανταποκρίνονται με πληρότητα στις υψηλές απαιτήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνές και στρατηγικό περιβάλλον και στην κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας.
στ. Εξωστρέφεια και προβολή του Πανεπιστημίου και των ΕΔ τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
3. Στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο δύνανται να συμμετέχουν στελέχη των ΕΔ συμβάλλοντας με τις γνώσεις και εμπειρίες τους στην επιμόρφωση των σπουδαστών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του ΠΑ.ΜΑΚ, καθώς και των στελεχών των ΕΔ.
4. Η ανάληψη και υλοποίηση του ανωτέρω έργου μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

5. Η διάρκεια της χορηγίας ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και δύναται να ανανεωθεί ρητώς ή σιωπηρώς από τους συμβαλλομένους κατόπιν αξιολόγησης εκ μέρους του ΓΕΕΘΑ των Ετήσιων Εκθέσεων Πεπραγμένων Διδακτικού και Ερευνητικού έργου των αντίστοιχων τεσσάρων (4) ετών.
6. Συνεπώς, η μέσω της δημιουργίας Επώνυμης Έδρας Στρατηγικών Σπουδών απόκτηση γνώσεων μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, η επιμόρφωση των στελεχών των ΕΔ και η ενίσχυση της διάδρασης και της όσμωσης μεταξύ πανεπιστημιακών και φορέων που θεραπεύουν τη Στρατηγική, είναι προφανώς σκόπιμη και αναγκαία.
7. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας του ΓΕΕΘΑ, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπογραφεί ανάλογη συμφωνία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την ίδρυση Επώνυμης Έδρας : «Ηρόδοτος – Έδρα ΓΕΕΘΑ Γεωπολιτικής», (“Herodotos – The Hellenic National Defence General Staff Chair in Geopolitics”).
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ