Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: Το ΠΟΤΑΜΙ για την Εθνική Άμυνα - Ποιες είναι οι θέσεις του

18.09.2015 | 09:11
Από τον Τομεάρχη Άμυνας του Ποταμιού και Υποψήφιο Βουλευτή Ξάνθης Ταξχο ε.α. Γεώργιο Χατζηθεοφάνους


1. Άμεση Μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων.


- Απαιτείται άμεσα μια μεγάλη μεταρρύθμιση για τη δημιουργία νέων-σύγχρονων Ενόπλων Δυνάμεων, ικανών να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα, με το μικρότερο δυνατό κόστος και υπό τον περιορισμό των επιβαλλόμενων από την νέα συμφωνία μέτρων που αφορούν στη μείωση του υφιστάμενου Π/Υ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας συμφωνίας. ( Η μείωση κατά 100 εκ. για το 2015 θα καλυφθεί, σύμφωνα με τη σχεδίαση του ΥΠΕΘΑ από ισόποσο αδιάθετο επί του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ για το 2015).

- Η μεταρρύθμιση αυτή, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, που αποτέλεσαν τροχοπέδη σε κάθε ανάλογη προσπάθεια που έγινε στο παρελθόν.

- Ο τρόπος που μειώθηκαν οι αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο της βίαιης προσαρμογής που μας επέβαλαν τα μνημόνια, ήτοι με περικοπές επί του Π/Υ, ήταν λάθος, διότι η κρίση αντιμετωπίστηκε από όλες τις Κυβερνήσεις που τη διαχειρίστηκαν, λόγω ανικανότητας, ως προσωρινή. Αποτέλεσμα τούτου είναι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθημερινά να δίνουν αγώνα, μέρα και νύχτα, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για να αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήματα ώστε να διατηρήσουν το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων στο επιθυμητό επίπεδο. Είναι βέβαιο πως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είτε μας το επιβάλλουν οι εταίροι είτε όχι είναι καιρός οι ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε μια μεγάλη και αποτελεσματική μεταρρύθμιση.

- Μέσα από την διαδικασία αυτή θα προκύψουν οι πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό, που θα προσδιορίσουν και το ύψος της στρατιωτικής θητείας, ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, που επηρεάζει το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων αλλά και τις ζωές των παιδιών μας και την κοινωνία και ως εκ τούτου δεν χωρά προχειρότητες. Το ύψος της θητείας, μέσα από την προαναφερόμενη διαδικασία, θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατόν και πλήρως αιτιολογημένο.


2. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων απαιτείται:

- Ορισμός μόνιμου Υφυπουργού Άμυνας, προερχόμενου από τις Ε.Δ., με αρμοδιότητες που αφορούν σε ζητήματα, που απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό και συνέχεια.
- Αλλαγή του τρόπου επιλογής των αρχηγών. Στο πλαίσιο αυτό η πρότασή μας περιλαμβάνει την έγκριση της εισήγησης του εκάστοτε Υπουργού από την αρμόδια επιτροπή εξωτερικών και άμυνας της Βουλής. Συγκεκριμένα ο εκάστοτε υπουργός (Κυβέρνηση) θα υποβάλλει την εισήγησή του στην επιτροπή, πλήρως αιτιολογημένη, συνοδευόμενη με το βιογραφικό του προτεινομένου αλλά και όλων των υποψηφίων-πληρούντων τα κριτήρια επιλογής για τις θέσεις των Αρχηγών. Η επιτροπή θα εξετάζει όλους τους υποψήφιους με προσωπική συνέντευξη, μέσα από την οποία θα διαμορφώνει πλήρη εικόνα και θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την πρόταση του Υπουργού. Η συνέντευξη θα κλείνει με σαφή και κατηγορηματική δήλωση αποδοχής από πλευράς υποψηφίων της Κυβερνητικής πολιτικής, στον τομέα της άμυνας. Η θητεία των αρχηγών πρέπει να είναι 3ετής εκτός κι αν σοβαροί λόγοι επιβάλλουν την αντικατάστασή τους πριν την συμπλήρωση 3ετίας, οπότε πρέπει με την προαναφερόμενη διαδικασία ο εκάστοτε Υπουργός να αιτιολογήσει πλήρως την εισήγησή του στην επιτροπή εξωτερικών και άμυνας της Βουλής. Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να εξεταστεί η θεσμοθέτηση της συνέντευξη και στις κρίσεις των υπό προαγωγή ανωτέρων σε ανώτατους βαθμούς από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.

3. Μέτρα υπέρ Προσωπικού

Οι ένοπλες δυνάμεις είναι ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός και θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο προσωπικό σε ότι αφορά ζητήματα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, τόσο για τα μόνιμα στελέχη όσο και για τους κληρωτούς που για 9-12 μήνες βάζουν στην άκρη τα όνειρά τους και καλούνται να υπηρετήσουν την Πατρίδα τους.

Η δικαιοσύνη στις μεταθέσεις και η αξιοκρατία στις προαγωγές θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες-διεργασίες, σαφώς προσδιορισμένες και θεσμοθετημένες κι όχι με ευχολόγια.

Οι Στρατιωτικοί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και πρέπει να αμείβονται ανάλογα με τις δυσκολίες και τους κινδύνους του επαγγέλματός τους. Δεν είναι λογικό ο μισθός του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων να είναι μικρότερος από έναν Πρόεδρο επαρχιακού Πρωτοδικείου. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πως πρέπει να εφαρμοστούν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στις αποδοχές τους, αλλά και η αποκατάσταση της αδικίας που έγινε σε βάρος των αποστράτων – συνταξιούχων με διπλές μειώσεις, ήτοι μειώσεις που αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων αλλά και μειώσεων λόγω της μείωσης των αποδοχών των εν ενεργεία με τις οποίες είναι συνδεδεμένες οι συντάξεις, με αποτέλεσμα οι τελικές μειώσεις να ξεπεράσουν το 50%, ευθύς μόλις η οικονομία της Χώρας το επιτρέψει. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να περιλαμβάνει την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των στελεχών που αναγκάζονται κάθε 2-3 χρόνια να μετακινούνται με τις οικογένειές τους, πολλές φορές σε περιοχές που η προσφορά δεν καλύπτει τη ζήτηση με ότι αυτό συνεπάγεται στο ύψος του ενοικίου.

Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους κληρωτούς που καλούνται να υπηρετήσουν την πατρίδα τους και αφήνουν πίσω τους οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στους οικονομικά αδύναμους θα πρέπει να εξασφαλίζεται δωρεάν μετακίνηση σε κάθε άδειά τους αλλά και ανάλογο μηνιαίο μισθό.
Καθίσταται απαραίτητη η λήψη μέτρων για την άμβλυνση των προβλημάτων που δημιούργησε η μεγάλη μείωση των αποδοχών στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων εξαιτίας της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό η θέση μας είναι πως είναι εφικτή η ρύθμιση των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων των στελεχών, με μείωση του επιτοκίου αλλά και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ σε σχετική διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες. Η δυνατότητα αποπληρωμής μέσω του συστήματος μισθοδοσίας, σε μια περίοδο που το μείζον πρόβλημα των τραπεζών είναι οι επισφαλείς πελάτες (κόκκινα δάνεια) είναι δυνατόν να επιφέρει μεγάλες μειώσεις των μηνιαίων δόσεων και άρα αύξηση του πραγματικού εισοδήματος που είναι το ζητούμενο.
Δημιουργία κατά Φρουρά, ανεξάρτητου Διακλαδικού Γραφείου, για την ουσιαστική εξυπηρέτηση, των διερχομένων και κυρίως των μετατιθέμενων στελεχών, το οποίο θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη αντίστοιχου Γραφείου κατάλληλα στελεχωμένου στο ΓΕΕΘΑ. Η μέριμνα θα περιλαμβάνει θέματα όπως η εξεύρεση κατοικίας με χαμηλό μίσθωμα, φροντιστήρια παιδιών, έκδοση φθηνών εισιτηρίων, διαχείριση ξενώνων, συμβάσεις με συνεργεία αυτοκινήτων, ασφάλειες κλπ. Το προσωπικό δεν θα εκτελεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα ως επιπρόσθετη-δεύτερη υπηρεσία, αλλά θα είναι τοποθετημένο στη θέση αυτή και φυσικά θα έχει τα απαραίτητα προσόντα π.χ. οικονομικός, μηχανικός κλπ.


4. Αμυντική βιομηχανία

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία έχει στρατηγική σημασία για τη χώρα και την οικονομία, λόγω των μεγάλων αμυντικών δαπανών στις οποίες αναγκαστικά υποβάλλεται η Ελλάδα. Η παραπέρα ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και έρευνας θα συνεισφέρει θετικά στην Ελληνική οικονομία.
Οι υπάρχουσες μονάδες που ανήκουν σήμερα στο κράτος, θα πρέπει να αξιολογηθούν και να καταστούν βιώσιμες κυρίως μέσω αναδιάρθρωσης και να επιδιωχθεί η είσοδος στρατηγικών επενδυτών ώστε να λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Είναι ο μόνος τρόπος για την επιβίωσή τους στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.
Η έρευνα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, βασική και αναγκαία για τη σωστή ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής και τη μείωση του κόστους, πρέπει να ενισχυθεί.
Με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να ξεπεραστούν άμεσα τα υφιστάμενα νομικής φύσεως ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων.


5. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων

Η προσπάθεια της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ, ύστερα κι από την ενοποίησή της υπό το ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα. Υπήρξε αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση.
Η αξιοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει παραχώρηση μέρους στις τοπικές κοινότητες (Δήμους) για δημιουργία πάρκων και χώρων πρασίνου με ρήτρα αξιοποίησης, ώστε να μην ξαναδούμε εικόνες εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων που στο παρελθόν παραχωρήθηκαν σε δήμους.
Αποτελεί ίσως μοναδική ευκαιρία, μέσω της αξιοποίησης, η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των στελεχών αλλά και της συντήρησης των υφισταμένων στρατοπέδων χωρίς επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ.
Μια άλλη πρόταση είναι οι χώροι που θα απελευθερωθούν στην ύπαιθρο να χρησιμοποιηθούν για χρήσεις που απαιτούν μεγάλες ενιαίες εκτάσεις, όπως πρότυπα συνεταιριστικά βιολογικά αγροκτήματα, αμπελώνες, ενεργειακά πάρκα κλπ.
Με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να ξεπεραστούν άμεσα τα υφιστάμενα νομικής φύσεως ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ