Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έκτακτες Κρίσεις 2019: Οι αποφάσεις του ΑΣΣ για τους Ταξίαρχους Σωμάτων

05.03.2019 | 15:20
Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, ο παρακάτω πίνακας εκτάκτων κρίσεων προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2019, που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 41/Σ.3/2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436
(4) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205
(3) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1) Τεχνικού Στελιανός Χαράλαμπος του Θεοδώρου ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Υλικού Πολέμου Γαλανός Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436
(4) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(5) Οικονομικού Κατέλης Βασίλειος του Γεωργίου ΑΜ:45503

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδης Χαράλαμπος του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776, που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και έχει κρίση διατηρητέου στο βαθμό του.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ