Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έκτακτες Κρίσεις 2018: Οι αποφάσεις του ΑΣΣ για Ταξίαρχους Όπλων - Σωμάτων

05.03.2018 | 21:19
Συμπληρώνονται τα κομμάτια στο "παζλ" του Στρατού Ξηράς καθώς το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στην σημερινή συνεδρίασή του προχώρησε στις έκτακτες κρίσεις για τους Ταξίαρχους Όπλων και Σωμάτων. Οι πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων Στρατού Ξηράς έτους 2018, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 50/Σ.4/2018 απόφασή του, είναι οι παρακάτω:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη ΑΜ:45648
(2) Πεζικού Ιλαρίδη Άγγελου του Αθανασίου ΑΜ:45676
(3) Πεζικού Σουρβά Ιωάννη του Ευθυμίου ΑΜ:45697
(4) Διαβιβάσεων Μπούρλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:45703
(5) Μηχανικού Κακαβά Λεωνίδα του Νικολάου ΑΜ:46199
(6) Πεζικού Φλάρη Νικολάου του Πελοπίδα ΑΜ:46201
(7) Πεζικού Κοτανίδη Κωνσταντίνου του Στυλιανού ΑΜ:46208
(8) Πυροβολικού Γρυμπίρη Θεμιστοκλή του Ευαγγέλου ΑΜ:46223
(9) Πεζικού Τσιτσικώστα Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:46228
(10) Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46229
(11) Πυροβολικού Ρουμάνη Γρηγορίου του Γεωργίου ΑΜ:46234

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1) Πυροβολικού Γρυλλάκη Μιλτιάδη του Γεωργίου ΑΜ:45054
(2) Πυροβολικού Τσουγανάτου Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:45553
(3) Διαβιβάσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:45611
(4) Πεζικού Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία ΑΜ:45584
(5) Πεζικού Καραμούζα Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:45651
(6) Πυροβολικού Βαϊραμίδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45731
(7) Πεζικού Ναλμπάντη Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:45660
(8) Διαβιβάσεων Σαπλαούρα Θεοδώρου του Λάμπρου ΑΜ:46216
(9) Διαβιβάσεων Αθανασιάδη Χρήστου του Χαραλάμπους ΑΜ:46217
(10) Μηχανικού Βλαχούλη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:46220
(11) Πεζικού Κολυβά Ιωάννη του Ευσταθίου ΑΜ:46225

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1) Πυροβολικού Τρυφωνόπουλου Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:45733
(2) Πεζικού Αλεξίου Αλεξάνδρου-Δημητρίου του Λυκούργου ΑΜ:46215

2. Προάγονται:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστρατήγους οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1) Πεζικού Κάρλες Πέτρος του Παναγιώτη ΑΜ:45648
(2) Πεζικού Ιλαρίδης Άγγελος του Αθανασίου ΑΜ:45676
(3) Πεζικού Σουρβάς Ιωάννης του Ευθυμίου ΑΜ:45697
(4) Διαβιβάσεων Μπούρλος Στυλιανός του Κωνσταντίνου ΑΜ:45703
(5) Μηχανικού Κακαβάς Λεωνίδας του Νικολάου ΑΜ:46199
(6) Πεζικού Φλάρης Νικόλαος του Πελοπίδα ΑΜ:46201
(7) Πεζικού Κοτανίδης Κωνσταντίνος του Στυλιανού ΑΜ:46208
(8) Πυροβολικού Γρυμπίρης Θεμιστοκλής του Ευαγγέλου ΑΜ:46223
(9) Πεζικού Τσιτσικώστας Γεώργιος του Αλεξάνδρου ΑΜ:46228
(10) Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:46229
(11) Πυροβολικού Ρουμάνης Γρηγόριος του Γεωργίου ΑΜ:46234

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστρατήγους οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Πυροβολικού Τρυφωνόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου ΑΜ:45733
(2) Πεζικού Αλεξίου Αλέξανδρος-Δημήτριος του Λυκούργου ΑΜ:46215

Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

1. Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, ο παρακάτω πίνακας εκτάκτων κρίσεων προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2018, που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 51/Σ.4/2018 απόφασή του:

(α) Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου ΑΜ:44731
(β) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτύχιου ΑΜ:45558
(γ) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412

2. Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστρατήγους οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(α) Υλικού Πολέμου Φακάκης Δημήτριος του Παράσχου ΑΜ:44731
(β) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτύχιου ΑΜ:45558
(γ) Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή ΑΜ:44412


 

ΣΧΟΛΙΑ