Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίδομα κινδύνου και αναπηρίας: Παράταση με νέα τροπολογία!

16.12.2017 | 12:17
Παράταση για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους όρους και της προϋποθέσεις εφαρμογής του επιδόματος αναπηρίας και κινδύνου, δόθηκε με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Σύμφωνα με την διάταξη "παρατείνονται μεχρι 30 Μαρτίου 2018 οι αποκλειστικές προθεσμίες διαρκείας ενός έτους που προβλέπονται στις παρ. ΣΤ και Ι του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 και λήγουν την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους (2017).

Οι προϋποθέσεις αυτες αφορούν στην έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό του ύψους των όρων και των προϋποθέσεων καταβολής των επιδομάτων αναπηρίας και κινδύνου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για τον καθορισμό της αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού των στρατιωτικών σχολών και των κεντρών εκπαιδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αντιστοιχα.

Η διάταξη κρίνεται απαραίτητη καθώς δεν επαρκεί το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σήμερα για την έκδοση των σχετικων υπουργικών αποφάσεων". 
Επίδομα

Η παράταση στην οποία αναφέρεται η τροπολογία δόθηκε για:


ΣΤ. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων κα- ταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υ- λών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτε- χνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλ- λονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ι- σχύος του παρόντος. Με κοινές αποφάσεις του Υπουρ- γού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έ- τους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξε- ων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδο- μάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παρα- πάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδή- ποτε από τα παραπάνω επιδόματα. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ