Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εξώδικο στρατιωτικών στον υπουργό Οικονομικών για την απόφαση του ΣτΕ περί περικοπών

20.06.2014 | 17:17
Σε εξώδικη κοινοποίηση - πρόσκληση και επιφύλαξη δικαιωμάτων, ενώπιον δικαστηρίου και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών με την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας από τον Υπουργό Οικονομικών να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς ορθή και πλήρη συμμόρφωσή του με το σκεπτικό και διατακτικό της ανωτέρω απόφασης και δη μεταξύ άλλων:
 
1. την επιστροφή σε κάθε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως σήμερα, της διαφοράς των αποδοχών που προκύπτει από την παράνομη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
 
2. την άμεση επαναφορά από 1-8-2014 στο μισθολόγιο που ίσχυε για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πριν την ψήφιση και θέση σε ισχύ των ανωτέρω αντισυνταγματικών και ανίσχυρων διατάξεων...

Ολόκληρο το εξώδικο:
 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Βαλαωρίτου 4 – 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210-3615220, 230 & 430 | Fax: 210-3610620
 
ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 
1. Της δευτεροβάθμιας οργάνωσης (Ομοσπονδίας), με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου αριθ. 10, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου αριθ. 10, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
 
ΠΡΟΣ
 
Τον κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθ. 10.

Κοινοποίηση: κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που κατοικοεδρεύει στον Χολαργό, Μεσογείων 227-231.


Σας κοινοποιούμε την υπ. αριθ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β' 3017/14-11-2012), καθ' ό μέρος αφορά στην αναδρομική από 1-8-2012 μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας υποχρεωθήκαμε να επιστρέψουμε αποδοχές τις οποίες είχαμε εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Η ακύρωση έλαβε χώρα, καθώς οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.
 
Με βάση τα ανωτέρω και ως έχετε ρητή υποχρέωση κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας
 
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

όπως προβείτε ΑΜΕΣΑ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς ΟΡΘΗ και ΠΛΗΡΗ συμμόρφωσή σας με το σκεπτικό και διατακτικό της ανωτέρω απόφασης και δη μεταξύ άλλων:

1. την επιστροφή σε κάθε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως σήμερα, της διαφοράς των αποδοχών που προκύπτει από την παράνομη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

2. την άμεση επαναφορά από 1-8-2014 στο μισθολόγιο που ίσχυε για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πριν την ψήφιση και θέση σε ισχύ των ανωτέρω αντισυνταγματικών και ανίσχυρων διατάξεων.

ΑΛΛΩΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ

για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, αλλά και τη διαφύλαξη της συνταγματικής τάξης.
 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα εξώδικη κοινοποίηση - πρόσκληση και επιφύλαξη δικαιωμάτων μετά του συγκοινοποιούμενου θεωρημένου αντιγράφου της υπ' αριθ. 2193/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προς τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας, αρ. 10, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.
 
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ