Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Οργάνωση των Διαβιβάσεων μέχρι το 1912

06.02.2016 | 00:53
Η άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο τον Ιανουάριο του 1828, σήμανε την έναρξη δημιουργίας Τακτικού Στρατού. Από τότε μέχρι το 1877, η επικοινωνία στον Ελληνικό Στρατό διεξήγετο κυρίως με αγγελιαφόρους (έφιππους ή πεζούς) και για μικρές αποστάσεις με χρήση οπτικών μέσων.

Αν και το Μηχανικό ιδρύθηκε το 1829, παραδοσιακά αναλάμβανε όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες της εποχής, γι αυτό και ανέλαβε τη δημιουργία των διαβιβάσεων. Η πρώτη συστηματική προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Στρατού ξεκίνησε τον Ιούνιο 1877. Τότε δημιουργήθηκε ένα Τάγμα Μηχανικού των 2 Μοιρών. Από τους 6 προβλεπόμενους Λόχους του Τάγματος, 1 Λόχος ήταν Τηλεγραφητών. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που επίσημα εντάσσεται τμήμα Διαβιβάσεων στην οργάνωση του Στρατού.

Η πρώτη πολεμική αποστολή των Τηλεγραφητών ήταν η συμμετοχή ενός αποσπάσματος υπό τον Συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο, ο οποίος αποβιβάσθηκε στην Κρήτη στις 2 Φεβρουαρίου 1897 για να ενισχύσει την επανάσταση των Κρητών. Στην αποστολή από πλευράς τηλεγραφητών, συμμετείχαν 1 Αξκός και 35 οπλίτες.

Κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, επιστρατεύτηκαν οι Μονάδες ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ με τα αντίστοιχα Αποσπάσματα Τηλεγραφητών.


Με τον νόμο ΓΛΑ΄ του 1904 προβλέφθηκε η δημιουργία Τηλεγραφικής Υπηρεσίας στο Στρατό Ξηράς. Με τον οργανισμό του 1910 (νόμος ΓΨΝΣΤ΄) δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ξεχωριστή Μοίρα Τηλεγραφητών, η οποία αποτελούνταν από 2 Λόχους και αποστολή της ήταν η υποστήριξη από πλευράς επικοινωνιών του Γενικού Στρατηγείου και των 3 Μεραρχιών. Με το Βασιλικό διάταγμα της 15ης Φεβρουαρίου 1910, η Επιτελική Υπηρεσία του Στρατού χωρίσθηκε σε 3 τμήματα. Το τρίτο τμήμα μεταξύ άλλων ασχολούνταν και με τις τηλεγραφικές, τηλεφωνικές και ταχυδρομικές επικοινωνίες.

Με τον νόμο ΓΕ΄ της 7 Ιανουαριού 1912, ο οργανισμός του Στρατού τροποποιήθηκε και αναφορικά με τις επικοινωνίες ίσχυσαν τα εξής :

  • Στο Μηχανικό, προβλέφθηκε 1 Τάγμα Συγκοινωνιών, το οποίο είχε 2 Λόχους Τηλεγραφητών, 1 Λόχο Ασυρμάτων, 1 Λόχο Σιδηρόδρομων και 1 Λόχο Αεροπορίας.
  • Ο Λόχος Ασυρμάτων εφοδιάσθηκε με 2 Σταθμούς Ασυρμάτου (Σ/Α) επάνω σε άμαξες, 2 σε ημίονους και 2 φορητούς που λειτουργούσαν με ποδοκίνητες γεννήτριες. Οι σταθμοί αυτοί ήταν γαλλικοί και χρησιμοποιήθηκαν στα γυμνάσια που προηγήθηκαν των πολέμων του 1912-13.

Τον Αύγ του 1913 η Μοίρα Τηλεγραφητών μετονομάζεται σε Τάγμα Τηλεγραφητών το οποίο αποτελείτο από 2 Λόχους Τηλεγραφητών, Αποσπάσματα Τηλεγραφητών και 1 Λόχο Ασυρμάτου. Με τον Νόμο 85 της 29ης Νοεμβρίου 1913 συγκροτείται 1 Σύνταγμα Τηλεγραφητών με έδρα την Αθήνα, το οποίο υπαγόταν απευθείας στο Υπουργείο Στρατιωτικών.
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ