Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κρίσεις 2019: Όλη η απόφαση του ΑΣΣ για τους Υποστράτηγους Σωμάτων

04.03.2019 | 16:12
 Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 39/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτύχιου ΑΜ:45558
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Τεχνικού Βαζούρα Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ:44740
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:45154
(3) Υλικού Πολέμου Τσιάλτα Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:44721
(4) Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου ΑΜ:44731
(5) Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:44274
(6) Οικονομικού Αζναουρίδη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:44784

Προακτέων Υποστρατήγων Σωμάτων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Τεχνικού Βαζούρα Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ:44740
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:45154
(3) Υλικού Πολέμου Τσιάλτα Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:44721
(4) Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου ΑΜ:44731
(5) Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:44274
(6) Οικονομικού Αζναουρίδη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:44784

Προάγονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγοι οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Τεχνικού Βαζούρας Σπυρίδων του Χρήστου ΑΜ:44740
β. Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστάσιος του Δημητρίου ΑΜ:45154
γ. Υλικού Πολέμου Τσιάλτας Αναστάσιος του Ιωάννη ΑΜ:44721
δ. Υλικού Πολέμου Φακάκης Δημήτριος του Παράσχου ΑΜ:44731
ε. Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέας Παναγιώτης του Ιωάννη ΑΜ:44274
στ. Οικονομικού Αζναουρίδης Ιωάννης του Χρήστου ΑΜ:44784

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ