Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2017: ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ - Όλα τα ονόματα

06.03.2017 | 21:51
Πρώτη Δημοσίευση - 2017-03-04 15:11:08
Τελευταία Ενημέρωση - 2017-03-06 21:51:08
Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Τετάρτης 1 Μαρτίου 2017, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
(1) Υποστράτηγο Φλώρο Κωνσταντίνο
(2) Υποστράτηγο Μανωλάκο Νικόλαο

β. ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’, τους:
(1) Υποστράτηγο Κυριάκο Δημήτριο
(2) Υποστράτηγο Ράμμο Νικόλαο
(3) Υποστράτηγο Κουκουλομμάτη Βασίλειο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό
α. ‘’Διατηρητέους" τους:
(1) Υποναύαρχο Κορακάκη Ιωάννη
(2) Υποναύαρχο Μικρό Ευθύμιο
(3) Υποναύαρχο (Μ) Καφέτση Νικόλαο
(4) Υποναύαρχο (Ο) Παπαδόπουλο Χαράλαμπο

β. ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του’’ τον Υποναύαρχο (ΥΙ) Παϊβανά Κωνσταντίνο.

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. "Διατηρητέους" τους:
(1) Υποπτέραρχο (Ι) Ψιμούλη Συμεών – Χαράλαμπο
(2) Yποπτέραρχο (Ι) Μπουρολιά Θεμιστοκλή
(3) Yποπτέραρχο (Ι) Χατζηαθανασίου Θωμά
(4) Yποπτέραρχο (ΜΑ) Αράπη Κωνσταντίνο
(5) Yποπτέραρχο (ΥΙ) Τολούμη Γεώργιο

β. ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’ τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Μαντζιάρη Ευάγγελο
(2) Yποπτέραρχο (Ι) Λούκο Μαρίνο
(3) Yποπτέραρχο (MA) Αλεξανδρή Γεώργιο
(4) Yποπτέραρχο (ΕA) Φουσταλιεράκη Κωνσταντίνο
(5) Υποπτέραρχο (Ο) Γραμματόπουλο Συμεών

4. Στο Σώμα Νομικών ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του’’ τον Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Σπαθόπουλο Ζαχαρία.

Το ΣΑΓΕ κατά την 9η Συνεδρίασή του, της Τετάρτης 1 Μαρτίου 2017, έκρινε ως ακολούθως :

Στο Πολεμικό Ναυτικό

1. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου (Μ) για πλήρωση κενής θέσης, τον Υποναύαρχο (Μ) Καφέτση Νικόλαο.
2. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου (ΥΙ) για πλήρωση κενής θέσης, τον Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Σπανό Αναστάσιο.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) αποφάσισε τις εξής τοποθετήσεις Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχου (Μ) και Αντιπτεράρχου (Ι):

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ


(1) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο (ΑΜ: 44620), ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

(2) Τον Αντιστράτηγο Νικόλαο Μανωλάκο (αΑΜ: 44623), ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.

β.ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Νικόλαο Καφέτση ΠΝ (ΑΜ: Μ-703), ως Διοικητή ΔΔΜΝ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Νικόλαο - Δημήτριο Χριστόπουλο (ΑΜ: 13074), ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

Το ΣΑΓΕ κατά την 10η Συνεδρίασή του, της Τετάρτης 1 Μαρτίου 2017, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό


Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
α. Aρχιπλοίαρχο Μπάνο Σταύρο ΠΝ
β. Αρχιπλοίαρχο Παξιβανάκη Ιωάννη ΠΝ
γ. Αρχιπλοίαρχο Λυμπέρη Παναγιώτη ΠΝ
δ. Αρχιπλοίαρχο (Μ) Δερμεντζούδη Μαρίνο ΠΝ
ε. Αρχιπλοίαρχο (Μ) Αλεξόπουλο Αριστείδη ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
(1) Ταξίαρχο (Ι) Γιάνναρο Κωνσταντίνο
(2) Ταξίαρχο (Ι) Λίγκρη Θεόδωρο
(3) Ταξίαρχο (Ι) Μαντούβαλο Λάζαρο
(4) Ταξίαρχο (Ι) Σαββόπουλο Αθανάσιο
(5) Ταξίαρχο (Ι) Γκοντικούλη Ιωάννη
(6) Ταξίαρχο (ΜΑ) Γεννηματά Ιωάννη
(7) Ταξίαρχο (ΕΑ) Ανδρέου Γεώργιο

β. Διατηρητέο στον αυτό βαθμό, τον Ταξίαρχο (Ι) Παπανάκο Πέτρο.

3. Στο Κοινό Νομικό Σώμα
Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΝΟΜ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σφυρή Ιωάννη.

Το ΣΑΓΕ κατά την 9η Συνεδρίασή του, της Τετάρτης 1 Μαρτίου 2017, έκρινε ως ακολούθως :

Στο Κοινό Νομικό Σώμα


“Διατηρητέους” τους:

(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σφυρή Ιωάννη
(2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Μαυρίδη Χρήστο
(3) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Γιαννακάκη Σπυρίδωνα
(4) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) (ΕΟΘ) Νικολαΐδη Ιωάννη

Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 01-03-2017 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

α. «Διατηρητέους»:
(1) Μάχιμοι
(α) Αρχιπλοίαρχος Σταύρος Μπάνος ΠΝ
(β) Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ
(γ) Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης ΠΝ
(δ) Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ
(ε) Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ
(στ) Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Κοντούλης ΠΝ
(ζ) Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Τσόγκας ΠΝ
(η) Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγραφιώτης ΠΝ
(θ) Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Κάτσικας ΠΝ
(ι) Αρχιπλοίαρχος Ρεϋμόνδος-Στέφανος Σαλβετάς ΠΝ
(ια) Αρχιπλοίαρχος Βελισσάριος Παππάς ΠΝ
(ιβ) Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ
(ιγ) Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ
(ιδ) Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Καβουλάκος ΠΝ
(ιε) Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Βέττος ΠΝ
(ιστ) Αρχιπλοίαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ

(2) Μηχανικοί
(α) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Μαρίνος Δερμεντζούδης ΠΝ
(β) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Αριστείδης Αλεξόπουλος ΠΝ
(γ) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γεώργιος Μπαμπλένης ΠΝ
(δ) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Δημήτριος Σούφρας ΠΝ
(ε) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χαρίλαους Παπαδημητρίου ΠΝ
(στ) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κολοκούρης ΠΝ

(3) Οικονομικού:
(α) Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Χριστόπουλος ΠΝ
(β) Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Πέτσος ΠΝ
(γ) Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρος Αβριωνίδης ΠΝ

(4) Υγειονομικού / Ιατροί:

(α) Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ
(β) Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Τσούρας ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματισάντα τη σταδιοδρομία του» τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Κωνσταντίνο Δαρμή ΠΝ και Προακτέο στον βαθμό του Υποναυάρχου σε αποστρατεία.
Στρατος Ξηράς: Όλα τα ονόματα

Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:
Πεζικού Μπουζέλου Δημητρίου του Αθανασίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου
Μηχανικού Κονδύλη Αντωνίου του Στυλιανού
Μηχανικού Γαρμπή Βασιλείου του Στυλιανού
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσερπέ Σταύρου του Γεωργίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαλούση Χαραλάμπους του Ανδρέα
Πεζικού Γλυμή Δημητρίου του Ευθυμίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιου Γεωργίου του Βασιλείου
Πεζικού Γρηγοριάδη Γρηγορίου του Θεοδοσίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπονώρα Δημητρίου του Σωτηρίου
Πυροβολικού Κούτρα Κωνσταντίνου του Αθανασίου
Πεζικού Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου
Πεζικού Μασούρα Κωνσταντίνου του Γεωργίου
Πυροβολικού Λυμπερίου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Όπλων:
Πεζικού Σίμου Χρήστου του Φιλάρετου
Πεζικού Παναγιωτάκη Σταύρου του Ιωάννη
Πεζικού Τσιτσιμπίκου Νικολάου του Γεωργίου

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:
Τεχνικού Ευμορφίδη Νικολάου του Χαραλάμπους
Τεχνικού Οικονόμου Νικολάου του Γεωργίου
Τεχνικού Ευθυμιάδη Σταύρου του Χαραλάμπους
Τεχνικού Σκουρλέτου Ιωάννη του Ευθυμίου
Τεχνικού Σιόντα Ιωάννη του Θωμά
Εφοδιασμού Μεταφορών Παπαδόπουλου Όθωνα του Κωνσταντίνου
Εφοδιασμού Μεταφορών Μπουλιώτη Δημητρίου του Κωνσταντίνου
Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Λιάσκου Ευαγγέλου του Παύλου
Υλικού Πολέμου Μίχου Παναγιώτη του Γεωργίου
Έρευνας Πληροφορικής Ανδρίτσου Ιωάννη του Γεωργίου
Υγειονομικού Ιατρών Χατζηανδρέου Αντωνίου του Ανδρέα
Υγειονομικού Ιατρών Μάρκογλου Νικολάου του Χαραλάμπους
Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χατζηαναστασιάδου Αικατερίνης του Ανέστη
Μη διατηρητέου Συνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Εκτός Οργανικών Θέσεων Τσολάκη Κωνσταντίνου του Κυριάκου.

Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του και προακτέου στο βαθμό του Ταξιάρχου σε αποστρατεία Συνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Τσιντιρή Κωνσταντίνου του Νικολάου, ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης και συμπληρώνει 35ετία.

Διατηρητέων Ταξιάρχων Σωμάτων:
Τεχνικού Βαζούρα Σπυρίδωνα του Χρήστου
Τεχνικού Παπαδάκη Μισαήλ του Ηλία
Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου
Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου
Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου
Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου
Υλικού Πολέμου Πουλικάκου Πουλίκου του Δημητρίου
Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ
Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτύχιου
Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη
Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή
Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου
Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνα Δημητρίου του Γεωργίου
Οικονομικού Αζναουρίδη Ιωάννη του Χρήστου
Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου
Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων Σωμάτων:
Τεχνικού Λεράκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ
Εφοδιασμού Μεταφορών Σαΐτη Αλεξάνδρου του Σπυρίδωνα
Εφοδιασμού Μεταφορών Ρεκουνιώτη Αθανασίου του Γεωργίου
Υλικού Πολέμου Δελαλή Ελευθερίου του Στυλιανού
Υλικού Πολέμου Παπαδόπουλου Ελευθερίου του Θεοδώρου
Έρευνας Πληροφορικής Αθανασόπουλου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου
Υγειονομικού Ιατρών Αθανασιάδη Ιορδάνη του Δημητρίου
Οικονομικού Ζαχαριάδη Ιωάννη του Αναστασίου

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων, που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους και συμπληρώνουν 35ετία:
Ελεγκτικού Βενάρδου Εμμανουήλ του Παναγιώτη
Ελεγκτικού Κουναλάκη Αλεξάνδρου του Ευαγγέλου

Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Υλικού Πολέμου Εκτός Οργανικών Θέσεων Δελατόλα Νικολάου του Στεφάνου, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό.

Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων:
Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστασίου του Δημητρίου
Υλικού Πολέμου Μπάδρα Δημητρίου του Αντωνίου
Υλικού Πολέμου Τσιάλτα Αναστασίου του Ιωάννη
Υγειονομικού Ιατρών Φιλιππάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Σωμάτων:
Τεχνικού Χοσάδα Νείλου του Ιωάννη
Υγειονομικού Ιατρών Τσελεντάκη Μιχαήλ του Ιωάννη

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό:
Οικονομικού Χατζή Δημητρίου του Νικολάου
Οικονομικού Πρασσάκη Ζαχαρία του Δημητρίου

Ευδοκίμως τερματισάντων τη Σταδιοδρομία τους Συνταγματάρχες Όπλων:
Πεζικού Μόραλη Γεωργίου του Κωνσταντίνου
Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γεμενετζή Ιωάννη του Γεωργίου
Πυροβολικού Πυργάκη Γρηγορίου του Κωνσταντίνου
Πεζικού Πολύζου Σωτηρίου του Κωνσταντίνου
Πυροβολικού Χατζησάββα Σάββα του Αδάμ
Διαβιβάσεων Ζαβιτσάνου Αποστόλου του Γερασίμου
Πεζικού Χατζηαθανασίου Ευσταθίου του Σπυρίδωνα
Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σκαλτσογιάννη Γεωργίου του Βασιλείου
Πεζικού Γρηγοριάδη Γρηγορίου του Γεωργίου
Πυροβολικού Κουκά Μιχαήλ του Νικολάου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Μόσχου Παναγιώτη του Νικολάου
Πεζικού Τσιορβά Γρηγορίου του Γεωργίου
Πεζικού Σπυρίδη Ιωάννη του Παύλου
Διαβιβάσεων Αποστόλου Νικολάου του Γεωργίου
Πεζικού Παπά Ευαγγέλου του Σωτηρίου
Πεζικού Σεβεντεκίδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Κιόρτση Ευαγγέλου του Γρηγορίου ΑΜ:48003
Πεζικού Δογραμματζή Άγγελου του Χρήστου
Πεζικού Μηλιόπουλου Πέτρου του Σωτηρίου
Πυροβολικού Αυγερινού Κωνσταντίνου του Σωτηρίου
Πεζικού Καράγιωργα Βασιλείου του Κωνσταντίνου
Πεζικού Λούρα Ευσταθίου του Κυριάκου
Πυροβολικού Ζέρβα Αθανασίου του Παναγιώτη
Ιππικού Τεθωρακισμένων Γαλάνη Τηλέμαχου-Σταύρου του Θεοδώρου
Πεζικού Παππά Μηνά του Βασιλείου
Πεζικού Γαλανού Οδυσσέα του Παναγιώτη

Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του και προακτέου στο βαθμό του Ταξιάρχου σε αποστρατεία Συνταγματάρχη Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μπέλλου Αχιλλέα του Δημητρίου, ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης και συμπληρώνει 35ετία.

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:
Πεζικού Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:42698
Μηχανικού Ηλιάδη Σταύρου του Αθανασίου ΑΜ:44162
Μηχανικού Βέργου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:44537
Ιππικού Τεθωρακισμένων Παναγόπουλου Γεωργίου του Σωτηρίου ΑΜ:44681

Διατηρητέων Ταξιάρχων:

Μηχανικού Παπαδάκη Μηνά του Αχιλλέα
Πεζικού Κορδορούμπα Ευθυμίου του Δημητρίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλου Βασιλείου του Λεωνίδα
Πεζικού Λιάκου Γεωργίου του Δημητρίου
Πεζικού Μπουζάκη Γεωργίου του Ιωάννη
Πεζικού Δρίβα Χρήστου του Κωνσταντίνου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζανιδάκη Ιωάννη του Αποστόλου
Πυροβολικού Γρυλλάκη Μιλτιάδη του Γεωργίου
Πεζικού Κεβεντζίδη Συμεών του Νικολάου
Πεζικού Δημητρόπουλου Γεωργίου του Διονυσίου
Πεζικού Παπαγιαννούλη Μιλτιάδη του Γεωργίου
Πεζικού Μπούνα Ευθυμίου του Κανάρη
Πυροβολικού Τσουγανάτου Αθανασίου του Γεωργίου
Μηχανικού Λάλου Νικολάου του Βασιλείου
Πυροβολικού Βιτετζάκη Δημοσθένη του Στυλιανού
Πεζικού Παπαπροκοπίου Ιωάννη του Προκοπίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Υφαντή Γεωργίου του Σωτηρίου
Πυροβολικού Αγοράκη Δημητρίου του Θεοδοσίου
Διαβιβάσεων Περβολαράκη Αποστόλου του Δημητρίου
Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου
Πεζικού Μελέτη Πέτρου του Παναγιώτη
Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου
Μηχανικού Ντόβα Χρήστου του Παναγιώτη
Πυροβολικού Τζουνάκου Ιωάννη του Νικολάου
Πεζικού Παναγόπουλου Νικολάου του Θεοδώρου
Πεζικού Δεμέστιχα Πέτρου του Ιωάννη
Πεζικού Παπαβλασόπουλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου
Διαβιβάσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη
Μηχανικού Λύκου Ευαγγέλου του Γεωργίου
Πεζικού Κούκκου Δημητρίου του Πέτρου
Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη
Πεζικού Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία
Πυροβολικού Πουλιανίτη Χρήστου του Γεωργίου
Πεζικού Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη
Πεζικού Καραμούζα Δημητρίου του Αναστασίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρώσση Σπύρου-Γεράσιμου του Κωνσταντίνου
Πεζικού Ιλαρίδη Άγγελου του Αθανασίου
Πεζικού Σουρβά Ιωάννη του Ευθυμίου
Διαβιβάσεων Μπούρλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου
Πεζικού Σεργεντάνη Στυλιανού του Γρηγορίου
Πυροβολικού Βαϊραμίδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου
Πεζικού Ναλμπάντη Αθανασίου του Παναγιώτη
Μηχανικού Κακαβά Λεωνίδα του Νικολάου
Πεζικού Φλάρη Νικολάου του Πελοπίδα
Πεζικού Κοτανίδη Κωνσταντίνου του Στυλιανού
Πεζικού Αλεξίου Αλεξάνδρου-Δημητρίου του Λυκούργου
Διαβιβάσεων Σαπλαούρα Θεοδώρου του Λάμπρου
Διαβιβάσεων Αθανασιάδη Χρήστου του Χαραλάμπους
Μηχανικού Βλαχούλη Βασιλείου του Αθανασίου
Πυροβολικού Γρυμπίρη Θεμιστοκλή του Ευαγγέλου
Πεζικού Κολυβά Ιωάννη του Ευσταθίου
Πεζικού Τσιτσικώστα Γεωργίου του Αλεξάνδρου
Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου
Πυροβολικού Ρουμάνη Γρηγορίου του Γεωργίου
Πυροβολικού Μαντωνανάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού
Πεζικού Ευγένιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου
Πεζικού Χουδελούδη Άγγελου του Δημητρίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηγεωργίου Αντωνίου του Γεωργίου
Πυροβολικού Τρυφωνόπουλου Δημητρίου του Αθανασίου
Πεζικού Μπικάκη Γεωργίου του Ευαγγέλου
Διαβιβάσεων Παπαλιούρα Νικολάου του Αθανασίου
Πυροβολικού Προκόπη Ιωάννη του Διονυσίου
Πεζικού Δάλλα Πασχάλη του Κυριάκου
Μηχανικού Κέλλη Γεωργίου του Στέργιου
Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου
Πεζικού Σπανού Αναστασίου του Αποστόλου
Διαβιβάσεων Σαριδάκη Νικολάου του Γεωργίου
Πεζικού Ανδριόπουλου Νικολάου του Χρήστου
Αεροπορίας Στρατού Παπαναγνώστου Ιωάννη του Μιχαήλ
Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη
Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου
Πεζικού Παναγιωτόπουλου Παναγιώτη του Σταύρου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Μόσχου Κοσμά του Νικολάου
Πυροβολικού Γκούμα Αναστασίου του Σταύρου
Πυροβολικού Βελιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ
Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου
Πεζικού Καλογιάννη Γεωργίου του Κωνσταντίνου
Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα
Πεζικού Πάτσαλου Αναστασίου του Κωνσταντίνου
Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου
Πεζικού Δημάκη Πολυζώη του Σταύρου
Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου
Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη
Μηχανικού Μαλαχιά Νικολάου του Αποστόλου
Πεζικού Κολοκούρη Σάββα του Πέτρου
Πυροβολικού Χατζηδήμου Ιωάννη του Νικολάου
Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη
Πεζικού Τερεζάκη Πολυχρόνη του Γερασίμου
Πεζικού Κουρή Γεωργίου του Παναγιώτη
Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατσιά Ιωάννη του Αθανασίου
Πυροβολικού Ναζίφη Λάμπρου του Ευαγγέλου

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:
Πεζικού Μάνου Δημητρίου του Αθανασίου
Πεζικού Χαροκόπου Ευθυμίου του Ευαγγέλου
Πεζικού Πουλικάκου Πουλίκου του Γεωργίου
Πεζικού Νιζάμη Νικολάου του Δημητρίου
Πεζικού Φουντέα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κουλούρη Κυριάκου του Χαραλάμπους
Πυροβολικού Ταυρή Δημητρίου του Γεωργίου
Διαβιβάσεων Φλιάκου Αποστόλου του Ιγνατίου
Πεζικού Μαγαλιού Κωνσταντίνου του Αχιλλέα
Πεζικού Μέκρα Νικολάου του Αθανασίου
Πεζικού Γεροντογιάννη Διονυσίου του Δημητρίου
Πεζικού Καραντζούλη Νικολάου του Χρήστου

Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του και προακτέου στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία Ταξιάρχου Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ραχμανίδη Γεωργίου του Πέτρου, ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης και συμπληρώνει 35ετία.
Μη διατηρητέου Ταξιάρχου Πεζικού Εκτός Οργανικών Θέσεων Καπερώνη Παναγιώτη του Αποστόλου.
Κρίσεις 2017 – ΓΕΑ όλα τα ονόματα
ΤΟ ΑΑΣ έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι
α. Ιπτάμενοι
(1) Κωνσταντίνος Γιάνναρος του Χρήστου
(2) Πέτρος Παπανάκος του Δημητρίου
(3) Θεόδωρος Λίγκρης του Διονυσίου
(4) Λάζαρος Μαντούβαλος του Μιχαήλ
(5) Αθανάσιος Σαββόπουλος του Κωνσταντίνου
(6) Ιωάννης Γκοντικούλης του Δημητρίου
(7) Θεόδωρος Λάγιος του Αθανασίου
(8) Δημήτριος Τζουμερκιώτης του Γεωργίου
(9) Κωνσταντίνος Άγγος του Πέτρου
(10) Φώτιος Τζάλλας του Δημητρίου
(11) Γεώργιος Παντελής του Ευαγγέλου
(12) Γεώργιος Κολοβός του Αθάμαντα
(13) Νικόλαος Ρέτσας του Αποστόλου
(14) Γεώργιος Φασούλας του Αποστόλου
β. Μηχανικοί Αεροσκαφών
(1) Ιωάννης Γεννηματάς του Γεωργίου
(2) Ιωάννης Αρνέλος του Διονυσίου
γ. Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γεώργιος Μπελδέκος του Ιωάννη
δ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Στυλιανός Αμουργιανός του Δημητρίου
ε. Αεράμυνας
(1) Γεώργιος Ανδρέου του Ιωάννη
(2) Παναγιώτης Καραδημητρίου του Παρασκευά
στ. Υγειονομικού Ιατροί
(1) Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Εμμανουήλ
(2) Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ
(3) Δημήτριος Μπούρλος του Νικολάου
(4) Θεμιστοκλής Ηλιόπουλος του Ανδρέα

ζ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σοφία Μποζώνη του Δημητρίου

η. Εφοδιαστή Θεόδωρου Μπάκα του Βασιλείου
2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Ιπτάμενοι
(1) Ευθύμιο Χαραλαμπίδη του Ηλία
(2) Κωνσταντίνο Σεβαστάτο του Παναγιώτη
(3) Χρήστο Αυγένη του Νικολάου
(4) Θεόδωρο Σύρμο του Αριστοτέλη
(5) Παναγιώτη Καλόγηρο του Μιχαήλ
(6) Χρήστο Παντζιά του Κωνσταντίνου
(7) Σταμάτη Μυττάκη του Χρήστου
(8) Χρήστο Γλυνό του Σταματίου
(9) Μιχαήλ Φίνο του Δημητρίου

β. Μηχανικό Αεροσκαφών Θεόδωρο Καρακασίδη του Λαζάρου
γ. Μηχανικό Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ιωάννη Παντελείου του Χρήστου
δ. Αεράμυνας Γεώργιο Καραδήμα του Ευαγγέλου
ε. Οικονομικό Χρήστο Καρανάσιου του Τριανταφύλλου
στ. Υγειονομικού Ιατρό Ηλία Ζλατάνο του Χρήστου
ζ. Διοικητικό Απόστολο Κορρέ του Κωνσταντίνου
η. Μετεωρολόγο Ιωάννη Γεωργίου του Νικολάου
3. Προακτέους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 8, 20 παρ. 1, 4ε και 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:
(1) Ιπτάμενοι
(α) Ευθύμιο Χαραλαμπίδη του Ηλία
(β) Κωνσταντίνο Σεβαστάτο του Παναγιώτη
(γ) Χρήστο Αυγένη του Νικολάου
(δ) Θεόδωρο Σύρμο του Αριστοτέλη
(ε) Παναγιώτη Καλόγηρο του Μιχαήλ
(2) Μηχανικό Αεροσκαφών Θεόδωρο Καρακασίδη του Λαζάρου
(3) Μηχανικό Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ιωάννη Παντελείου του Χρήστου
(4) Υγειονομικού Ιατρό Ηλία Ζλατάνο του Χρήστου
(5) Διοικητικό Απόστολο Κορρέ του Κωνσταντίνου
(6) Μετεωρολόγο Ιωάννη Γεωργίου του Νικολάου

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 8, 20 παρ. 1 του Ν.2439/1996 και των άρθρων 32 παρ. 1,2 και 91 παρ. 2,3 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:
(1) Ιπτάμενοι
(α) Χρήστο Παντζιά του Κωνσταντίνου
(β) Σταμάτη Μυττάκη του Χρήστου
(γ) Χρήστο Γλυνό του Σταματίου
(δ) Μιχαήλ Φίνο του Δημητρίου
(2) Αεράμυνας Γεώργιο Καραδήμα του Ευαγγέλου
(3) Οικονομικό Χρήστο Καρανάσιου του Τριανταφύλλου

Προακτέων κατ’ εκλογή στο βαθμό του Υποστρατήγου, τους παρακάτω Ταξίαρχους Σωμάτων:
1. Τεχνικού Βαζούρα Σπυρίδωνα του Χρήστου
2. Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη
3. Οικονομικού Αζναουρίδη Ιωάννη του Χρήστου

Προακτέων κατ’ εκλογή στο βαθμό του Υποστρατήγου, τους παρακάτω Ταξίαρχους Όπλων:
Μηχανικού Παπαδάκη Μηνά του Αχιλλέα
Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλου Βασιλείου του Λεωνίδα
Πεζικού Λιάκου Γεωργίου του Δημητρίου
Πεζικού Μπουζάκη Γεωργίου του Ιωάννη
Πεζικού Δρίβα Χρήστου του Κωνσταντίνου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζανιδάκη Ιωάννη του Αποστόλου
Πεζικού Κεβεντζίδη Συμεών του Νικολάου
Πεζικού Δημητρόπουλου Γεωργίου του Διονυσίου
Πεζικού Παπαγιαννούλη Μιλτιάδη του Γεωργίου
Πεζικού Μπούνα Ευθυμίου του Κανάρη
Μηχανικού Λάλου Νικολάου του Βασιλείου
Πυροβολικού Βιτετζάκη Δημοσθένη του Στυλιανού
Πυροβολικού Αγοράκη Δημητρίου του Θεοδοσίου
Διαβιβάσεων Περβολαράκη Αποστόλου του Δημητρίου
Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου
Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου
Πεζικού Παναγόπουλου Νικολάου του Θεοδώρου
Πεζικού Δεμέστιχα Πέτρου του Ιωάννη
Μηχανικού Λύκου Ευαγγέλου του Γεωργίου
Πεζικού Κούκκου Δημητρίου του Πέτρου
Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη
Πυροβολικού Πουλιανίτη Χρήστου του Γεωργίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρώσση Σπύρου-Γεράσιμου του Κωνσταντίνου

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:
Πεζικού Κορδορούμπα Ευθυμίου του Δημητρίου
Πυροβολικού Γρυλλάκη Μιλτιάδη του Γεωργίου
Πυροβολικού Τσουγανάτου Αθανασίου του Γεωργίου
Διαβιβάσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη
Πεζικού Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία
Πεζικού Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη
Πεζικού Καραμούζα Δημητρίου του Αναστασίου
Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:
Πεζικού Παπαπροκοπίου Ιωάννη του Προκοπίου
Ιππικού Τεθωρακισμένων Υφαντή Γεωργίου του Σωτηρίου
Πεζικού Μελέτη Πέτρου του Παναγιώτη
Μηχανικού Ντόβα Χρήστου του Παναγιώτη
Πυροβολικού Τζουνάκου Ιωάννη του Νικολάου
Πεζικού Παπαβλασόπουλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι:
α. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 από 02-03-2017 έκρινε «Προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους
(1) Μάχιμοι
(α) Δημήτριος Σαταράκης
(β) Ιωάννης Καλογερόπουλος
(γ) Xαράλαμπος Zησιμόπουλος
(δ) Δημήτριος Αντωναράκος
(ε) Δημήτριος Μήλας
(στ) Μιχαήλ Ναούμ
(2) Μηχανικοί
(α) Λουκάς Ανδρέου
(β) Θεόδωρος Κοσιάδης
(3) Οικονομικού:
(α) Δημήτριος Ρυζιώτης
β. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 από 02-03-2017 έκρινε «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και προήγαγε στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου τους παρακάτω Πλοιάρχους
(1) Μάχιμοι
(α) Χρήστος Παυλούδης
(β) Δημήτριος Ξιφαράς
(2) Μηχανικό
(α) Σιλβέστρος Τιμοθέου
(3) Υγειονομικού/Ιατρό:
(α) Ευστάθιος Καγιάς

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 193/3-3-17 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2017, έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους, ως εξής:
1. Προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, τους:
α. Ιπτάμενους
(1) Αθανάσιο Ντινόπουλο του Δημητρίου
(2) Νικηφόρο Πιτταρά του Κωνσταντίνου
(3) Παναγιώτη Νάνη του Χρήστου
(4) Ιωάννη Γερόλυμου του Γερασίμου
(5) Νικόλαο Κωσταβάρα του Κωνσταντίνου
(6) Ιωάννη Ποδιώτη του Χρήστου
(7) Δημήτριο Τσιρογιαννίδη του Γεωργίου
(8) Παναγιώτη Δημόπουλο του Ανδρέα
(9) Κωνσταντίνο Δελήμπαση του Λεωνίδα
(10) Γρηγόριο Παρασκευά του Στεφάνου
(11) Πέτρο Χατζήρη του Ιωάννη
(12) Κωνσταντίνο Κελλάρη του Βασιλείου
(13) Στέφανο Κομιανό του Δημητρίου
(14) Αθανάσιο Γκανά του Δημητρίου
(15) Ζαχαρία Γρίβα του Χαραλάμπους
(16) Γεώργιο Τσαλαμιδά του Ηλία
(17) Δημήτριο Παναγιωτόπουλο του Ανδρέα
β. Μηχανικούς
(1) Αεροσκαφών Γεώργιο Καραδήμα του Αναστασίου
(2) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Κωνσταντίνο Καρούση του Νικολάου
(3) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Πέτρο Κυριαφίνη του Βασιλείου
γ. Αεράμυνας
(1) Γεώργιο Δημητρόπουλο του Δημητρίου
(2) Γεώργιο Βαγενά του Ηλία
δ. Οικονομικούς
(1) Γεώργιο Γαβριηλίδη του Χρήστου
(2) Δημήτριο Δρόσο του Χαραλάμπους
ε. Υγειονομικού Ιατρό Γεώργιο Ζλατάνο του Χρήστου
στ. Υγειονομικού Οδοντίατρο Σμαράγδα Διαμαντή του Σπυρίδωνα
ζ. Διοικητικό Γεώργιο Στεργιούλη του Φωτίου
η. Μετεωρολόγο Νικόλαο Βογιατζή του Παντελή
2. Διατηρητέους στον αυτό βαθμό, τους:
α. Ιπτάμενους
(1) Στέλιο Σπαή του Δημητρίου
(2) Βασίλειο Αγορογιάννη του Ευαγγέλου
(3) Ιωάννη Σιαμπάνη του Δημητρίου
(4) Θεόδωρο Χατζηπούφλη του Ηλία
(5) Νικόλαο Φώτη του Αργυρίου
(6) Δημήτριο Βασιλικογιαννάκη του Κωνσταντίνου
(7) Φώτιο Καμπιώτη του Ευαγγέλου
(8) Θεόδωρο Θεοδώρου του Πολυκάρπου
(9) Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο του Διονυσίου
(10) Λεωνίδα Τσαΐρη του Γεωργίου
(11) Στυλιανό Κουτσαντώνη του Αθανασίου
(12) Γεώργιο Φιλιππίδη του Κωνσταντίνου
(13) Ηρακλή Σωμαράκη του Ιωάννη
(14) Παναγιώτη Ψωμόγλου του Τζάνου
(15) Εμμανουήλ Αγγελιδάκη του Δημητρίου
(16) Απόστολο Καρβέλο του Βασιλείου
(17) Κωνσταντίνο Δρόσο του Δημητρίου
(18) Ιωάννη Κεπάπογλου του Γεωργίου
β. Μηχανικούς Αεροσκαφών

(1) Μιχαήλ Γαϊτάνη του Παύλου
(2) Γεώργιο Μουσάδη του Ιωάννη
γ. Μηχανικούς Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

(1) Γεώργιο Δρόσο του Χαραλάμπους
(2) Ιωάννη Γώγο του Χρήστου
(3) Δημήτριο Νανούση του Γεωργίου
(4) Αθανάσιο Αθανασίου του Νικολάου
δ. Αεράμυνας Μιχαήλ Σκληρό του Δημητρίου
ε. Οικονομικούς
(1) Θεοφάνη Πατσιομίτη του Σωτηρίου
(2) Ιωάννη Τσοπλακτσόγλου του Βασιλείου
στ. Υγειονομικού Ιατρό Αντώνιο Τσούτσια του Βασιλείου
ζ. Διοικητικούς
(1) Οδυσσέα Λεμπέση του Δημητρίου
(2) Κωνσταντίνο Παπαϊσιδώρου του Νικολάου
3. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Ιπτάμενους
(1) Στέφανο Πανδή του Ελευθερίου
(2) Γρηγόριο Τσούτσα του Βασιλείου
(3) Τριαντάφυλλο Ματαφτσή του Παναγιώτη
(4) Σταύρο Λιαλιάρη του Νικολάου
β. Αεράμυνας
(1) Βασίλειο Χατζή του Ηλία
(2) Δημήτριο Κορολή του Ζαχαρία
(3) Δημήτριο Αμπαρτζίδη του Ιωακείμ
(4) Χρήστο Δεληγιάννη του Νικολάου
(5) Δημήτριο Γιαννέλο του Ιωάννη
γ. Οικονομικούς
(1) Αντώνιο Κωτσιόπουλο του Νικολάου
(2) Γεώργιο Ντόνα του Ανδρέα
(3) Κωνσταντίνο Στεργίου του Αθανασίου
δ. Υγειονομικού Ιατρούς
(1) Κωνσταντίνο Γκιάτα του Αργυρίου
(2) Νικόλαο – Δημήτριο Λαζάρου του Ιωάννη
(3) Χρήστο Χειμάρα του Νικολάου
(4) Δημήτριο Παπαδόπουλο του Παρασκευά
ε. Υγειονομικού Οδοντίατρους
(1) Θεόδωρο Σταυρόπουλο του Πέτρου
(2) Γεώργιο Οικονόμου του Δημητρίου
(3) Ηλία Ξενοκράτη του Ελευθερίου
στ. Διοικητικούς
(1) Δημήτριος Δαρσινός του Νικολάου
(2) Αθανάσιο Ζαφειρόπουλο του Κωνσταντίνου
ζ. Μετεωρολόγους

(1) Κωνσταντίνο Δασκαλόπουλο του Νικολάου
(2) Δημήτριο Περτσίνη του Ιωάννη

Γενικό Επιτελείο Στρατού,Αξιωματικών Σωμάτων
Προακτέων κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ταξιάρχου, τους παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων:
(1) Τεχνικού Βιτετζάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ
(2) Τεχνικού Ζώη Σπυρίδωνα του Νικολάου
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτη Κωνσταντίνου του Γεωργίου
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνη του Ελευθερίου
(6) Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου
(7) Έρευνας Πληροφορικής Κούτσια Μύρωνα του Γεωργίου
(8) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου
(9) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου
(10) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ιωαννίδου Ιωάννας του Ησαΐα
(11) Οικονομικού Παπαδόπουλου Ανέστη του Ηλία
(12) Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου
(13) Οικονομικού Κατζικά Βασιλείου του Νικολάου
(14) Γεωγραφικού Νινιού Χρήστου του Γεωργίου
(15) Ελεγκτικού Μάνου Ιωάννη του Γεωργίου
β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:
Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Σάκου Βασιλείου του
Πέτρου
(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Λαζαρίδη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου
(2) Υλικού Πολέμου Χρυσοχοΐδη Άγγελου του Νικολάου
(3) Υγειονομικού Ιατρών Γαρδικιώτη Αλεξάνδρου του Ηλία
(4) Υγειονομικού ΙατρώνΜπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου
(5) Υγειονομικού Ιατρών Καλαφάτη Ευαγγέλου του Ηλία
-- Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Λάχανη Στεφάνου του Βασιλείου
(6) Υγειονομικού Ιατρών Κόκκα Σταύρου του Θεοδώρου
(7) Υγειονομικού Ιατρών Ζαραβίνου Σπυρίδωνα του Γεωργίου
(8) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:
(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Γιαννόπουλου Παναγιώτη του Δημητρίου
(2) Υλικού Πολέμου Λαζαρίδη Χρήστου του Γεωργίου
(3) Υλικού Πολέμου Καρταλά Γεωργίου του Θεοφάνη
(4) Ελεγκτικού Πετρούτσου Δημητρίου του Κωνσταντίνου

Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αξιωματικοί Όπλων
Ποιοι προάγονται
α.Προακτέων κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ταξιάρχου, τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων:
(1) Αεροπορίας Στρατού Δημόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη (2) Πεζικού Αθανασόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου (3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου (4) Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Αλεξάνδρου (5) Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου (6) Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη (7) Πυροβολικού Τζώκα Νικολάου του Γεωργίου (8) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου (9) Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:46716 (10) Πεζικού Αλεξόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (11) Διαβιβάσεων Σταθόπουλου Ιωάννη του Χρήστου (12) Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη (13) Πεζικού Φλωράτου Ανδρέα του Κωνσταντίνου (14) Πυροβολικού Μιχαηλίδη Παναγιώτη του Χαραλάμπους (15) Πεζικού Σταυρόπουλου Σταύρου του Σπήλιου (16) Πυροβολικού Αλεξόπουλου Αθανασίου του Στέργιου (17) Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού (18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία (19) Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου (20) Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου (21) Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη (22) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστέριου του Χρήστου (23) Διαβιβάσεων Μαστοράκη Γεωργίου του Σταύρου(24) Πεζικού Λιόντου Κωνσταντίνου του Λάμπρου (25) Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου (26) Πεζικού Σιγιολτζάκη Εμμανουήλ του Πέτρου
(27) Πεζικού Κατσίκα Νικολάου του Βασιλείου (28) Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη (29) Πυροβολικού Κιμουρτζή Παναγιώτη του Δημητρίου (30) Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου (31) Διαβιβάσεων Καλογερόπουλου Νικολάου του Μιχαήλ (32) Πυροβολικού Παπαζαχαρίου Γεωργίου του Φωτίου (33) Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου (34) Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου (35) Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεωργίου (36) Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου (37) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεωργίου (38) Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου (39) Πεζικού Κορδούλη Παναγιώτη του Γεωργίου (40) Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου (41) Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου (42) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου (43) Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού (44) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου (45) Πυροβολικού Σαρικάκη Πέτρου του Ανδρέα (46) Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη
Οι Διατηρητέοι
β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Όπλων:
(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πλούμη Περικλή του Ευθυμίου -- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βιτωράκη Χαριλάου του Ιωάννη (2) Πεζικού Κυρατσάκη Χρήστου του Ιωάννη -- Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Μαραγκάκη Ιωάννη
του Αντωνίου (3) Μηχανικού Οικονομίδη Γεωργίου του Ιωάννη (4) Μηχανικού Βαγγέλη Δημητρίου του Γεωργίου (5) Πεζικού Φραγκάκη Ματθαίου του Εμμανουήλ (6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου (7) Πυροβολικού Γκόλνα Αναστασίου του Ιωάννη (8) Πυροβολικού Καλογιάννη Χρήστου του Νικολάου (9) Πυροβολικού Ζήση Χρήστου του Σωκράτη (10) Πεζικού Ατσαλάκη Ιωάννη του Γρηγορίου (11) Πυροβολικού Σταμάτη Λάμπρου του Παναγιώτη (12) Πεζικού Γιαγλή Δημητρίου του Αριστοτέλη (13) Πεζικού Τουζόπουλου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη (14) Αεροπορίας Στρατού Μπουγάδη Χρήστου του Νικολάου -- Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κοντογιάννη Αλεξάνδρου του
Ευστρατίου -- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κουτσούκη Γεωργίου του Ιωάννη (15) Πεζικού Χαμεζόπουλου Κωνσταντίνου του Σάββα (16) Πεζικού Χατζησαββίδη Ιωάννη του Νικολάου
Οι τερματίσαντες
γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:
(1) Πεζικού Γαβρίλη Ευαγγέλου του Παναγιώτη (2) Μηχανικού Χλιαουτάκη Ιωάννη του Βασιλείου (3) Πυροβολικού Παπαπαναγιώτου Δημητρίου του Παναγιώτη (4) Αεροπορίας Στρατού Χέλμη Ιωάννη του Νικολάου (5) Πεζικού Ευαγγελίου Ηρακλή-Άγγελου του Παναγιώτη (6) Πεζικού Δελαγραμμάτικα Ιωάννη του Αθανασίου (7) Πεζικού Ντότα Γεωργίου του Παναγιώτη (8) Διαβιβάσεων Αυγερινού Ηλία του Ιωάννη (9) Πεζικού Πολυχρονίδη Στυλιανού του Γεωργίου (10) Πεζικού Γαβρήλου Παναγιώτη του Γεωργίου (11) Πεζικού Ζερβάκη Αντωνίου του Παναγιώτη -- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αξιώτη Δημητρίου του Γεωργίου (12) Πεζικού Βαρούνα Σταύρου του Γεωργίου (13) Μηχανικού Αλέγρα Σαραφιανού του Ιωάννη (14) Πυροβολικού Χατζηηλιάδη Προδρόμου του Χρήστου (15) Πεζικού Αθανασούλη Δημητρίου του Θεμιστοκλή -- Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Φλώρου Δημητρίου του Λεωνίδα (16) Διαβιβάσεων Μυριδάκη Μιχαήλ του Δημητρίου  (17) Μηχανικού Διαμαντίδη Περικλή του Αχιλλέα (18) Πυροβολικού Γκουλιαμτζή Γεωργίου του Χρήστο (19) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωνσταντινίδη Δημητρίου του Αποστόλου (20) Διαβιβάσεων Δραμουντάνη Παναγιώτη του Σάββα ΑΜ:46846 (21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γαλανού Αλεξάνδρου

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ