Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κρίσεις - Πολεμικό Ναυτικό: Προαγωγές Πλωταρχών Μαχίμων - Όλα τα ονόματα

28.06.2017 | 15:16
Ανακοινώθηκαν οι Προαγωγές Πλωτάρχων Μαχίμων του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2017-18, ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, σύµφωνα µε την απόφαση υπ΄ αριθµ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του. 

Όπως αναφέρει η απόφαση:

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 45 του Συντάγµατος.
β. Το άρθρο 5 του ν.δ 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων», (Α’ 114).
γ. Τα άρθρα 26, 27, 31, 90 και 91 του ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και Συναφείς ∆ιατάξεις», (Α’ 167).
δ. Τους πίνακες τακτικής κρίσης έτους 2017-18, Πλωταρχών Μαχίµων του Πολεµικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του και κυρώθηκαν µε το από 24-05-2017 Π. ∆ιάταγµα (Γ’ 516).

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

- 2 -

1. Προάγουµε στο βαθµό του Αντιπλοιάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 (παραγρ.3) και 31 του ν.3883/10, τους παρακάτω Πλωτάρχες Μαχίµους του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2017-18, ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, σύµφωνα µε την απόφαση υπ΄ αριθµ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ