Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακό ΣΣΕ και Πολυτεχνείο Κρήτης: Προϋποθέσεις εγγραφής

08.05.2016 | 22:13
 Μετά την επιτυχή έναρξη και λειτουργία των δύο Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων(Σ.Σ.Ε.) σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 163Α’/20-8-2014), δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 η νέα σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων όσων επιθυμούν να εγγραφούν στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. κατά το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17, με καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων την Παρασκευή 24η Ιουνίου 2016.

Τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι διετή και οδηγούν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση, ή στη Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering), ενώ δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και διεξαγωγής συγκροτημένης έρευνας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δύο Προγράμματα απευθύνονται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους των Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε δύο πολύ σημαντικά αντικείμενα αποκτώντας ένα ισχυρό τίτλο σπουδών. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σ.Σ.Ε. ενώ παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις, τα έντυπα και οι σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων

www.sse-tuc.edu.gr

και από τη γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2108904256.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ