Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετατάξεις: Δείτε ποιοι ΕΜΘ και ΕΠΟΠ μπορούν να γίνουν υπαξιωματικοί

02.02.2017 | 12:03
 
Μετατάξεις για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στο Σώµα Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού μετά απο απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα. 

Η απόφαση αφορά τη Μετάταξη, για το έτος 2016, στο Σώµα Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, εννέα Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη πραγµατικής υπηρεσίας και Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότιµο αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, µε ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίον φέρουν.

Οι προκηρυσσόµενες θέσεις, οι ενδεικτικοί κατεχόµενοι τίτλοι πτυχίων καθώς και οι νέες ειδικότητες / εξειδικεύσεις είναι οι εξής:


Οι επιθυµούντες Μετάταξη, πρέπει να υποβάλλουν µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017, προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν την, σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας σε αυτήν επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου που κατέχουν.

Για την αξιολόγηση της αίτησης Μετάταξης λαµβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια 
  • Το αντικείµενο και ο βαθµός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης.
  • Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειµένου τους.
  • Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφεροµένου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθµός του οποίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».
  • Ο βαθµός αποφοίτησης του ενδιαφερόµενου από τα προβλεπόµενα σχολεία της ειδικότητάς του, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».
  • Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον ενδιαφερόµενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του Ανωτάτου Ναυτικού Συµβούλιου.
ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ μετατάξεις ΕΔΩ


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ