Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Αντίο οδοιπορικά" για τους στρατιωτικούς. Δείτε τι προβλέπεται για το 2013

08.12.2012 | 08:42
“Αντίο οδοιπορικά” για τους στρατιωτικούς. Το συμπέρασμα προκύπτει από τους ψυχρούς αριθμούς οι οποίοι και αποτυπώνουν την αλήθεια.

Σύμφωνα με τα όσα ανακάλυψε ο υπολοχαγός Ηλίας Νατσιούλας ,πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, συγκρίνοντας  “την κατανομή  Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Οικονομικού Έτους  2012 και 2013, όπως αυτή αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, προκύπτει ότι:


1. Οι αμοιβές του πολιτικού προσωπικού (ομάδα 0200) εμφανίζουν για το 2013 αύξηση σε ποσοστό 1,41%.
2. Οι αμοιβές του στρατιωτικού προσωπικού (ομάδα 0400) εμφανίζουν για το 2013 μείωση σε ποσοστό 14,24%.
3. Η πληρωμή των μετακινήσεων γενικά (ομάδα 0700) εμφανίζει για το 2013 μείωση σε ποσοστό 71,08%.
4. Η πληρωμή των μετακινήσεων του ΚΑΕ  0711 (ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ) εμφανίζει για το 2013 μείωση σε ποσοστό 78,32%.
5. Η πληρωμή των μεταθέσεων ΚΑΕ 0712 εμφανίζει για το 2013 αύξηση σε ποσοστό 46,44%. ***Όμως εδώ το καλοκαίρι του 2012 έγινε μεταφορά πιστώσεων από άλλους ΚΑΕ περίπου 4 εκατ για να καλυφθούν οι μεταθέσεις 2012.
6. Το γενικό σύνολο αφορά όλους τους ΚΑΕ του προϋπολογισμού  ακόμη και αυτούς που δεν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ


 

 

ΣΧΟΛΙΑ