Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπουδές Στρατιωτικού Προσωπικού σε ΑΕΙ - Τι πρέπει να ξέρετε [ΕΓΓΡΑΦΟ]

27.06.2017 | 10:32
Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού μετά απο τη νέα υπουργική απόφαση.

Όπως αναφέρει το έγγραφο "αντικείμενο είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στη συμμετοχή του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) εσωτερικού ή εξωτερικού."

Ειδικότερα η νέα υπουργική απόφαση αναφέρει οτι:
  • Ως « έγκριση σπουδών» νοείται η απόφαση που εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο, µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, µε χορήγηση ή µη εκπαιδευτικής άδειας και µε καταβολή ή µη διδάκτρων.
  • Ως « µετάβαση για υπηρεσιακή εκπαίδευση» νοείται η εκπαίδευση του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού σε προπτυχιακές, µεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού, µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας.
  • Ως « κανονικό της φοίτησης» του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού νοείται η επιτυχία στο 70% και πλέον των µαθηµάτων ενός ακαδηµαϊκού έτους των προπτυχιακών σπουδών ή µεταπτυχιακών σπουδών που απολήγουν σε λήψη πτυχίου ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (Μ∆Ε), αντίστοιχα. Όσον αφορά στις σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος (∆∆), το κανονικό της φοίτησης προκύπτει από τις δύο θετικές εκθέσεις προόδου ανά ακαδηµαϊκό έτος, που συντάσσει ο επιβλέπων καθηγητής του υποψήφιου διδάκτορα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του οικείου τµήµατος του ΑΕΙ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ