Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στρατιωτικές Σχολές 2017: Όλοι οι υποψήφιοι ΠΑ με ελλιπή δικαιολογητικά

06.06.2017 | 17:00
Στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας ΕΔΩ αναρτήθηκε η ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων στις φετινές εξετάσεις, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις. Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν μόνο ταχυδρομικά, τα ελλείποντα - ελλιπή δικαιολογητικά, μέχρι τις 9 Ιουνίου (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη ΔΑΕ), στη ΔΑΕ και στη διεύθυνση:

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Β1),
ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Γ.Α. 1010


Σε περιπτώσεις παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου από τα πεδία της αίτησης που απαιτούν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, θα αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ανάλογη επιθυμία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται - υπογράφονται (θεώρηση για το γνήσιο της/των υπογραφής/-ών απαραίτητη), από τον υποψήφιο εάν είναι ενήλικος ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εάν είναι ανήλικος.

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132 - 2133

Στη γνωστοποίηση του ΓΕΑ επισημαίνεται ότι όσοι εκ των υποψηφίων έχουν υποβάλλει μαζί με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης (Υπόδειγμα 6 της ΕΔΥΕΘΑ 14/2017), καθώς και τις υγειονομικές εξετάσεις, να επικοινωνήσουν άμεσα με τα ανωτέρω τηλέφωνα για περαιτέρω οδηγίες.

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ