Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στρατιωτικοί προς Ήσυχο για το ασφαλιστικό 1990-92:" Οι σύμβουλοί σας δεν κατάλαβαν το πρόβλημα"

26.04.2015 | 21:51
Απάντηση στο επιτελείο του ΑΝΥΕΘΑ Κώστα Ήσυχου που με ανακοίνωσή του πήρε θέση για το θέμα της άρσης της αδικίας για το ασφαλιστικό των στρατιωτικών που κατετάγησαν μεταξύ 1990 και 1992. Την απάντηση ανέλαβε να δώσει η ΠΟΕΣ η οποία θα του καταθέσει πολύ σύντομα και την λύση που πρέπει να δοθεί. Είναι γνωστό ότι δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ η διόρθωση”.

Όλη η απάντηση της ΠΟΕΣ προς τον ΑΝΥΕΘΑ:

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Σε συνέχεια της από 23-4-2015 ανακοίνωσης του γραφείο τύπου σας, που αφορά στο υπ΄ αριθμ. 35/2015 έγγραφό μας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτριο Μάρδα, αναφορικά με την εξομάλυνση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών που κατετάγησαν από 01-7-1990 έως και 31-12-1992, σας γνωρίζουμε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο διαλόγου, θα σας υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση, όπως μας ζητήσατε.

Ωστόσο, από την ανάγνωση του περιεχομένου της υπόψη ανακοίνωσής σας προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο συντάκτης της δεν κατάλαβε και τελικώς δεν σας μετέφερε σωστά τη διαφοροποίηση που, προφανώς δεν προκάλεσε η Ομοσπονδία μας, και τη διάσπαση που δημιούργησε ο μνημονιακός νόμος 3865/2010 στο ενιαίο σώμα των «παλαιών» ασφαλισμένων, όπως το σώμα αυτό πρωτοκαθορίσθηκε το 1992. Άλλωστε η Ομοσπονδία μας δεν έχει νομοθετική εξουσία και γι΄ αυτό το λόγο δεν μπορεί να διαφοροποιήσει. Η Βουλή των Ελλήνων νομοθετεί και το έτος 2010 το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι αυτό που διαφοροποίησε και τριχοτόμησε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, προφανώς κινούμενο σε μνημονιακή τροχιά.

Πέραν όμως όλων των ανωτέρω, αν και πιστεύαμε ότι δεν θα καλούμασταν να συνεισφέρουμε στη συνέχιση μιας μνημονιακής πολιτικής, αναζητώντας τη σταδιακή μετάβαση στο θάνατο αλλά την πραγματική ανάσταση και, βασιζόμενοι στην παραδοχή της τελευταίας παραγράφου της ανακοίνωσής σας, ότι δηλαδή:

«Η σημερινή κυβέρνηση διεξάγει έναν αγώνα για μια συνολική αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της μνημονιακής πολιτικής που επιβλήθηκε στη χώρα οδηγώντας μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας στην απόγνωση, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται και οι προσπάθειας για την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», και μέχρι να αρθούν οι αδικίες αυτές, μέσα από το διάλογο που ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσει μέχρι και την τελική μορφή του οποιουδήποτε νομοσχεδίου, καθόσον η Ελληνική πρακτική παραπέμπει σε χρόνιες διαδικασίες, παρακαλούμε όπως προβείτε αύριο κιόλας σε προώθηση προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης προς το Υπουργείο Οικονομικών, ως αρμόδιο για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα, η οποία θα αναστέλλει τις συνέπειες, όπως πολύ ορθά επισημαίνετε και ταυτιζόμαστε στο σημείο αυτό απολύτως μαζί σας, που δημιούργησε ο ν.3865/2010 στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και επαναφέρετε το συνταξιοδοτικό καθεστώς που προϋπήρχε πριν του νόμου αυτού.

Τέλος και καθαρά για την ενημέρωσή σας και μόνο, μέχρι να καθορίσετε τόπο και ημεροχρονολογία, κατά την οποία θα λάβει χώρα μια πρώτη συνάντηση μαζί σας και αρθούν τα οποία ερωτηματικά και κενά της πληροφόρησής σας, σας αποστέλλουμε τα έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει σαφέστατα η διαφοροποίηση των «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων:

- Ν.2084/1992, στον οποίο σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1, ορίζεται ότι: «Στις διατάξεις του άρθρ. 3 έως και 17 του παρόντος υπάγονται τα πρόσωπα που διορίζονται για πρώτη φορά ως μόνιμοι υπάλληλοι ή κατατάσσονται ως στρατιωτικοί από την 1η Ιαν. 1993 και μετά ….».

- Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 13725/0092/26-1-2011 του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία σύμφωνα με την παρ. Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΑΛΑΙΟΣ/ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ, ορίζεται ότι: «Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στη Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-12-1992. Νέος ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του από το Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από 1-1-1993 και μετά.

- Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. Α20/251/38/1-3-2013 του ΙΚΑ, στην οποία σύμφωνα με την παρ. 1. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ορίζεται ότι: «Α. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.1846/51, όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.825/78, εν συνεχεία από την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.1902/90 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 23 του Ν.2434/96, όσον αφορά τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (δηλ. τους υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 μισθωτούς) ….». Β. «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 α του Ν.2084/92 (ΦΕΚ 165 τ. Α΄/92), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/τ. Α΄/04) για την κατηγορία των «νέων» ασφαλισμένων (δηλ. των υπαχθέντων στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993) …».

- Φ.846/9/128998/Σ.623/7-4-2011 της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, στο οποίο στις κατευθυντήριες οδηγίες του μεταξύ των άλλων αναφέρει: «1. Παλαιός Ασφαλισμένος: Ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-12-1992. 2. Νέος Ασφαλισμένος: Ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από 1-1-1993 και μετά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας και ευελπιστούμε στην αποδοχή του αιτήματός μας για συνάντηση μαζί σας.

Διαβάστε ακόμη:

"Ξεχάστε οριστικά λύση στο ασφαλιστικό στρατιωτικών της περιόδου 1990-92"


Απάντηση "Επιτάφειος" για το ασφαλιστικό στρατιωτικών από το υπουργείο Οικονομικών!
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ