Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΞ: Ανακοινώθηκαν οι προαγωγές και αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωµατικών

20.06.2017 | 11:33
Aνακοινώθηκαν οι  προαγωγές και αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωµατικών του Στρατού Ξηράς όπως συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια στο ΦΕΚ. Παρακάτω δείτε αναλυτικά ποιοι κρίθηκαν οτι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται. 

«Ανάκληση ∆ιαταγµάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 558/15-06-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 985882/09-06-2017 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ. 

Κυρώνουµε: α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθηκαν από τα αρµόδια Συµβούλια Προαγωγών: 

ΕΤΟΥΣ 2013-2014: Προακτέας κατ’ εκλογή Υπολοχαγού Πεζικού Καρυπίδου Συµέλας του Θεοδώρου (ΑΜ:58051) ΕΤΟΥΣ 2014-2015 (1) Προακτέου κατ’ εκλογή Λοχαγού ∆ιαχειριστών Υγειονοµικού Τέζα Αναστασίου του Ηλία (ΑΜ:54147) (2) Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωµάτων: (α) ∆ιαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρου του Χρήστου (ΑΜ:57048) (β) Μουσικού Κάντα Πέτρου του Ναπολέων (ΑΜ:57889) ΕΤΟΥΣ 2015-2016 (1) Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων: (α) Πεζικού Τερζόπουλου Αναστασίου του Γεωργίου (ΑΜ:54729) (β) ∆ιαβιβάσεων Γουλάπτση Παντελή του Σωτηρίου (ΑΜ:54771) (2) Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωµάτων: (α) Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:57799) (β) Φροντιστών Τεχνικού Μαβίδη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ (ΑΜ:57914)

ΕΤΟΥΣ 2016-2017: Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωµάτων: (1) Πεζικού Νάκα ∆ανιήλ του Θεοδώρου (ΑΜ:55474) (2) Πεζικού Χριστάκη ∆ηµητρίου του Αθανασίου (ΑΜ:55565) (3) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Τσαντλογιάννη Νικολάου του Βασιλείου (ΑΜ:55805) (4) Τεχνικού Τζογάνη Γεωργίου του ∆ηµητρίου (ΑΜ:55618) (5) Τεχνικού Αντωνάκη Αναστασίου του Σωτηρίου (ΑΜ:55625) (6) Τεχνικού Ασιατίδη Βασιλείου του Ιορδάνη (ΑΜ:55627)

ΕΤΟΥΣ 2016 : Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας: (1) Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:57799) (2) ∆ιαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρου του Χρήστου (ΑΜ:57048)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, τον παρακάτω συµπληρωµατικό πίνακα έκτακτης κρίσης που συντάχθηκε από το Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθµό «3» για λόγους υγείας: ./. – 3 –
ΕΤΟΥΣ 2017: Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωµάτων: (1) Πεζικού ∆ιαµαντόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη (ΑΜ:53997) (2) Υλικού Πολέµου Πάτση Ευαγγελίας του Ιωάννη (ΑΜ:60254)

γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων, που συντάχθηκαν από τα αρµόδια Συµβούλια Προαγωγών: ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Προακτέου κατ’ εκλογή Λοχαγού Υγειονοµικού Ιατρών ∆αλιακόπουλου Σταύρου του Ιωάννη (ΑΜ:55831)

ΕΤΟΥΣ 2014-2015: Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Σωµάτων: (α) Υγειονοµικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Καρδαρά Παναγιώτας του Μιχαήλ (ΑΜ:55410) (β) Υγειονοµικού Ιατρών Μπουµτζή Ελένης του Ευαγγέλου (ΑΜ:57431)

ΕΤΟΥΣ 2015-2016: Προακτέας κατ’ εκλογή Λοχαγού Υγειονοµικού Κτηνιάτρων Αλέξη Χρυσούλας του ∆ηµητρίου (ΑΜ:57436)

ΕΤΟΥΣ 2016-2017: (1) Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Σωµάτων: (α) Εφοδιασµού Μεταφορών Αλεξάκη Χριστίνας του ∆ηµητρίου (ΑΜ:57692) (β) Υγειονοµικού Ιατρών Μαζαράκη Ιωάννη του Λεωνίδα (ΑΜ:58873) (γ) Οικονοµικού Νασιάδη Αχιλλέα του Μιχαήλ (ΑΜ:57410) (2) Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων: (α) Πεζικού Καρλατήρα Παρασκευής του Νικολάου (ΑΜ:62075) (β) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κορφιά Αναστάση του Νικήτα (ΑΜ:62121) (3) Προακτέων κατ’ εκλογή Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωµάτων: (α) Πεζικού Γεωργαντζή Σωτηρίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ:60029) (β) Πεζικού Παναγοπούλου Σπυριδούλας του Παρασκευά (ΑΜ:60107) (γ) Υγειονοµικού Ιατρών Καρρά Γεωργίου του Ηλία (ΑΜ:66489) (δ) Υγειονοµικού Ιατρών Κολοµητρούση Ανδροµάχης του Κωνσταντίνου (ΑΜ:67165)

δ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13γ του άρθρου 26 του ν.3883/2010, τον παρακάτω συµπληρωµατικό πίνακα έκτακτης κρίσης που συντάχθηκε από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Στρατού υπ’ αριθµό «3» λόγω θανάτου:

ΕΤΟΥΣ 2017: Ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους Υπολοχαγών Όπλων και Σωµάτων: (1) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Μακρή Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ:59839) (2) Υλικού Πολέµου Βώβου Γεωργίου του Σπυρίδωνα (ΑΜ:60580)

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ αναλυτικά. 


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ