Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα ερωτήματα της τροπολογίας για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας που λίγο έλειψε να μην περάσει

12.12.2014 | 22:24
Η τροπολογία που κατατέθηκε στην σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής από τους κκ. Δένδια, Χαρδούβελλη, Βρούτση και Χρυσοχοϊδη μόλις 45 λεπτά πριν την ψηφοφορία προκάλεσε την δυσφορία της αξιωματικής αντιπολίτευσης η οποία δια του βουλευτή της Θοδωρή Δρίτσα διευκρίνησε ότι ψηφίζει “παρών” μόνο και μόνο για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.

Γιατί υπάρχει προβληματισμός κι ενστάσεις; Υπάρχει ένα ολόκληρο σκεπτικό και ερωτήματα .

Τα παρουσιάζουμε όπως μας μεταφέρθηκαν.

Ιδού τα βασικότερα σημεία :

1. Επί της κύριας σύμβασης ναυπήγησης των τορπιλακάτων, οι αλλαγές που επέρχονται με την προτεινόμενη τροπολογία είναι οι εξής :

*διαμορφώνεται μια πρώτη κατηγορία υλικών για τις ΤΠΚ 6 και 7, τα οποία η BAE μεταβιβάζει στις ΝΒΕΕ κατά κυριότητα Γίνεται μνεία ότι προφανώς λόγω της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99, η τροπολογία προβλέπει ότι οι ΝΒΕΕ υποχρεούνται εντός 10 εργασίμων ημερών να τα μεταβιβάσουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Μετά την αποδέσμευση της BAE SYSTEMS από την σύμβαση, δεν διευκρινίζεται εάν την ευθύνη ενώπιον του Δημοσίου για τα υλικά αυτά εξακολουθεί να φέρει η BAE ως κατασκευαστής του υλικού ή οι ΝΒΕΕ.

*η δεύτερη κατηγορία υλικών αφορά υλικά και ημιτελή συστήματα προφανώς τρίτων (δηλ. εκτός ΒΑΕ) κατασκευαστών, τα οποία η ΒΑΕ SYSTEMS μεταβιβάζει απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο, στην κατάσταση που αυτά βρίσκονται σήμερα στις αποθήκες της προμηθεύτριας εταιρείας. Αυτά τα υλικά το Ελληνικό Δημόσιο θα εξουσιοδοτήσει τις ΝΒΕΕ να αναζητήσουν τους κατασκευαστές τους και να αναλάβουν με δικές τους (δηλ. των ΝΒΕΕ) δαπάνες την ολοκλήρωση και εγκατάστασή τους στις ΤΠΚ. Σε κανένα σημείο δεν διευκρινίζεται ποια είναι η αξία των υλικών αυτών, ποιό είναι το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους, εάν το απολειπόμενο τίμημα επαρκεί για να καταστούν λειτουργικά τα υλικά αυτά και το κυριότερο : γιατί το Ελληνικό Δημόσιο εμπιστεύεται τις ΝΒΕΕ να εκτελέσουν την συγκεκριμένη εργασία και τί ποσό θα μείνει τελικά για τους εργαζόμενους μετά την αφαίρεση του κόστους ολοκλήρωσης των ημιτελών συστημάτων; Για τη δεύτερη αυτή κατηγορία υλικών ρητά προβλέπεται ότι η ΒΑΕ SYSTEMS δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη ούτε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, ούτε για οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα.

Τέλος, η τροπολογία δεν διευκρινίζει εάν οι δυο (2) κατηγορίες υλικών που προβλέπονται συνιστούν το σύνολο των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ΤΠΚ ή εάν υπάρχουν και άλλα συστήματα για τα οποία θα προκύψει νέο πρόβλημα σε λίγους μήνες.

*οι ΝΒΕΕ θα πληρώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς να χρειαστεί να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Επομένως, η εταιρεία θα συνεχίσει στο διηνεκές να εισπράττει από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να υποχρεούται να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις της προς αυτό. Πόσο επωφελής μπορεί να θεωρηθεί για τους εργαζόμενους μια τροπολογία που δεν υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλει εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία;

*οποιαδήποτε διαφορά από την υλοποίηση της τροπολογίας επιλύεται με διαιτησία. Πρόκειται για τη διαιτησία που τον Σεπτέμβριο 2014 η Κυβέρνηση πανηγύριζε ότι κατήργησε !

*Για τις ΤΠΚ 6-7 είχε καταβληθεί ποσό 228.169.280 ΕΥΡΩ επί συνολικού τιμήματος 299.000.000 ΕΥΡΩ, δηλ. ποσοστό 81%. Από αυτά σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΣΟΛ  κατεβλήθησαν προς την κατασκευάστρια ΒΑΕ SYSTEMS μόλις 93.601.200,00 ΕΥΡΩ. Υπάροχυν δηλαδή κάπου  134.568.080 ΕΥΡΩ.

2.Με την υπ' αριθμόν 4/00 ΣΑΩ η προμηθεύτρια εταιρεία BAE SYSTEMS ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει 20 προγράμματα ΑΩ με ονομαστική αξία 85.824.731,33 ΕΥΡΩ και πιστωτική αξία 718.925.277,71 ΕΥΡΩ.

Με βάση στοιχεία Σεπτεμβρίου 2014 η BAE δεν έχει εκπληρώσει 11 προγράμματα ΑΩ, των οποίων η απολειπόμενη ονομαστική αξία ανερχόταν σε 25.587.756 ΕΥΡΩ και η πιστωτική σε 218.303.507,33 ΕΥΡΩ. Σημειώνεται ότι από τον σχετικό κατάλογο προκύπτει ότι δεν έχουν υλοποιηθεί τα ΑΩ που είχαν τελικό παραλήπτη  το ΓΕΝ, δηλ. το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ εμφανίζονται ολοκληρωμένα τα ΑΩ της ΣΟΝΑΚ !

Η ΣΑΩ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2014 και μέχρι σήμερα έχουν  γίνει επτά (7) τροποποιήσεις.


Με την εσπευσμένη τροπολογία της Κυβέρνησης :

BAE SYSTEMS σταματά να είναι υπόχρεη για την εκτέλεση των ΑΩ και υποκαθίσταται από τις ΝΒΕΕ. Η BAE SYSTEMS δεν υφίσταται καμία απολύτως κύρωση για την συμβατική της ασυνέπεια. Είναι ακατανόητο με ποιά κριτήρια η Κυβέρνηση θεωρεί ότι οι ΝΒΕΕ που μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν στην ώρα της την κύρια σύμβαση, θα καταστούν ικανές να χρηματοδοτήσουν όχι μόνο την κύρια σύμβαση, αλλά και τα προγράμματα ΑΩ.

*ανάμεσα στον Σεπτέμβριο 2014 και τον Δεκέμβριο 2014, δηλ. μέσα σε χρονικό διάστημα δυο (2) μόλις μηνών, η ΓΔΑΕΕ ανακάλυψε την εκτέλεση προγραμμάτων ΑΩ από την ΒΑΕ με πιστωτική αξία 85 εκατ. ΕΥΡΩ.

*οι διαφορές που αφορούν στα ΑΩ επιλύονται με τη διαιτησία που η Κυβέρνηση κατήργησε μόλις πριν δυο (2) μήνες !

*αλλάζει η νομική βάση υπολογισμού της αξίας των παρασχεθησόμενων ΑΩ. Η αξία τους δεν υπολογίζεται πλέον επί της αξίας της σύμβασης κατασκευής των τορπιλακάτων, αλλά επί της αξίας των πληρωμών που έκαναν προς την ΒΑΕ SYSTEMS οι ΝΒΕΕ.

*με βάση στοιχεία που παρέδωσε στη Βουλή η ΓΔΑΕΕ τον Σεπτέμβριο 2014, δεν είχαν εκτελεστεί προγράμματα με ονομαστική αξία 25.587.756 ΕΥΡΩ. Η ονομαστική αξία των προγραμμάτων που εγκρίνει η τροπολογία ανέρχεται σε 11 εκατ. ΕΥΡΩ.

*στην ΣΑΩ είχαν περιληφθεί προγράμματα με ονομαστική αξία 6,4 εκατ. ΕΥΡΩ και αφορούσαν σε αναβάθμιση της δυνατότητας των ΤΠΚ 1,2 και 3 να δεχτούν νέους πυραύλους EXOCET 3. Από τα διαθέσιμα στοιχεία συνάγεται ότι η BAE έχει ήδη καταβάλει στον γερμανό κατασκευαστή της αναβάθμισης 2,6 εκατ. ΕΥΡΩ, συμφώνησε να καταβάλει άλλα 1,9 εκατ. ΕΥΡΩ και έτσι με συνολικά 4,5 εκατ. ΕΥΡΩ ολοκληρώνει πρόγραμμα ΑΩ το οποίο στην Ελλάδα είχε αποτιμηθεί στα 6,4 εκατ. ΕΥΡΩ.

Επιπρόσθετα, από τα διαθέσιμα στοιχεία διαφαίνεται ότι δεν θα υλοποιηθούν τρία (3) ακόμη συναφή με την αναβάθμιση του ίδιου οπλικού συστήματος προγράμματα συνολικής αξίας 5,9 εκατ. ΕΥΡΩ, τα οποία οι αρμόδιοι ισχυρίζονται ότι είτε θα υλοποιηθούν αδαπάνως (!), είτε θα θεωρούνται ολοκληρωμένα, χωρίς να έχουν γίνει δοκιμές.

*οι ΝΒΕΕ υποχρεούνται να χρηματοδοτήσουν με δικά τους χρήματα την επισκευή του ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ, η οποία εντάσσεται ως νέο ΑΩ με ονομαστική αξία 7.350.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε ακόμη:

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρών για την τροπολογίαΠέρασε η τροπολογία ανάσα για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ