Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα πρώτα τηλέφωνα στην ΠΟΜΕΝΣ

11.04.2017 | 12:26
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα τηλέφωνα ξεκίνησαν να χτυπούν στην ΠΟΜΕΝΣ.

Μέλη των Δ.Σ. Ενώσεων - Ενοτήτων Στρατιωτικών που έλαβαν την επιστολή - πρόσκληση που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ( ΠΟΜΕΝΣ ), έχουν καταλάβει με τον πιο επίσημο τρόπο, ότι πλέον εκπροσωπούνται θεσμικά και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Οι πρώτες εισηγήσεις της ΠΟΜΕΝΣ στον Υπουργό, και βρίσκουν σύμφωνη την πλειοψηφία των Ενώσεων Στρατιωτικών, είναι :

Μέριμνα για την τροποποίηση του 4407/16, ώστε από τις εισφορές των μελών της Ομοσπονδίας να αποδίδεται το 1/3 στην Ομοσπονδία και τα 2/3 στην εκάστοτε πρωτοβάθμια Ένωση - όταν η αστικού τύπου ΠΟΕΣ έχει υιοθετήσει το αντίθετο, χωρίς να αντιδράσει.

Πρόταση για την τροποποίηση του 4407/16, ώστε η κάθε Περιφερειακή Ένωση να έχει τη δική της ιστοσελίδα - όταν η αστικού τύπου ΠΟΕΣ έχει υιοθετήσει την κατάργηση των ιστοσελίδων ανά Ένωση.

Εκεί όμως που υπήρξε αισιοδοξία, ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο, είναι ότι στην πρόσκληση της ΠΟΜΕΝΣ, διατυπώθηκε επίσημα η πρόθεση
της Προσωρινής Διοικούσας, για ανοικτές διαδικασίες με διαφάνεια, ώστε να ξεκινήσουν όλα από μηδενική βάση, ενημερώνοντας άπαντες από σήμερα, ότι τον Οκτώβριο θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Η Επιστολή της ΠΟΜΕΝΣ

ΘΕΜΑ: Κάλεσμα Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στις Πρωτοβάθμιες Επαγγελματικές Ενώσεις Στρατιωτικών

Αγαπητοί Συνάδελφοι - Μέλη των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Ενώσεων Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων

1. Έχουμε την τιμή και την χαρά να σας γνωρίσουμε, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, συστάθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), η οποία είναι η μόνη εναρμονισμένη με το νόμο 4407/2016.

2. Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι από τα πρώτα ζητήματα που θέσαμε αρμοδίως στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν η εισήγηση για τροποποίηση του Ν.4407/2016 στο άρθρο 50 παρ. 12, που αφορά στις εισφορές των μελών της Ομοσπονδίας, ώστε το 1/3 να αποδίδεται στην Ομοσπονδία και τα 2/3 στην εκάστοτε πρωτοβάθμια Ένωση καθώς και η πρόταση τροποποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των Ενώσεων ώστε να προβλεφθεί να έχουν την δική τους ιστοσελίδα και μ’ αυτό τον τρόπο αφενός να καθίσταται ευκολότερη η επικοινωνία των συναδέλφων με την Ένωση τους και αφετέρου να προβάλλεται το έργο - δραστηριότητες σας.

3. Κατόπιν τούτου απευθυνόμαστε στα πρωτοβάθμια σωματεία σας που έχουν εναρμονιστεί ομοίως με τον Ν. 4407/2016 και παρακαλούμε όπως, έως την 24η Απριλίου 2017, μας αποστείλατε πρώτα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κατόπιν με το ταχυδρομείο στην προσωρινή διεύθυνση Λ. Αμαλίας 48 Τ.Κ.10558 Αθήνα, τα καθοριζόμενα στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού ήτοι:
α. Έγγραφη αίτηση στην οποία ν' αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού της Ένωσης.
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της Ένωσης για την εγγραφή.
δ. Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου μελών, αποτελέσματα αρχαιρεσιών που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το νόμο και σύνθεση του Προεδρείου,
ώστε στην συνέχεια να εκδοθεί απόφαση έγκρισης εγγραφής στην Ομοσπονδία.

4. Στα πλαίσια της διαφάνειας και της καθολικής συμμετοχής στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων, θεωρούμε ότι τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών σωματείων θα πρέπει να προβούν σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων τους (Δ.Σ. - Εξελεγκτική επιτροπή - Αντιπρόσωποι) την 24η Σεπτεμβρίου 2017, γνωστοποιώντας το από σήμερα ώστε να γίνουν κοινωνοί όλοι οι συνάδελφοι των περιφερειών-περιφερειακών ενοτήτων.

5. Οι Πρόεδροι των Ενώσεων που θα εγκριθεί η εγγραφή τους στην Ομοσπονδία θα ειδοποιηθούν άμεσα, ώστε να καθοριστεί μία πρώτη συνάντηση για γνωριμία, ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων για την πορεία που θα ακολουθήσει η Ομοσπονδία, τον καθορισμό των λεπτομερειών για την σύγκλιση του Πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου και Αρχαιρεσιών για τα όργανα της Ομοσπονδίας, που θα λάβει χώρα την 7η Οκτωβρίου 2017.

Με εκτίμηση

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ
ΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ