Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα 4 ερωτήματα για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας

28.06.2018 | 11:41
Διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού της αναγνώρισης ως διπλάσιου του χρόνου υπηρεσίας τεσσάρων συγκεκριμένων κατηγοριών ζητά η ΠΟΕΣ.

Συγκεκριμένα για το τι μέλλει γενέσθαι στην περίπτωση που στρατιωτικός έχει υπηρετήσει, στις αναφερόμενες στο ΠΔ 169/2007 Μονάδες/Υπηρεσίες, για τις οποίες υπολογίζεται στο διπλάσιο ο χρόνος υπηρέτησης, πέραν της πενταετίας (5ετίας), δηλαδή, εάν στρατιωτικός έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί σε τέτοιες Μονάδες/Υπηρεσίες δέκα (10) έτη, εκ των οποίων για τα πέντε (5) ο υπολογισμός δύναται να γίνει επί τη βάση των οδηγιών της σχετικής (α), με ποιο τρόπο και από ποιον θα γίνει η επιλογή της πενταετίας που θα αναγνωριστεί - υπολογιστεί;

β. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει το στέλεχος που έχει ήδη προβεί στην αναγνώριση – υπολογισμό του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας του καταβάλλοντας το σύνολο των αναλογούντων εισφορών εφ΄ άπαξ; Θα γίνει αυτοδικαίως από τις Υπηρεσίες σας ο επανυπολογισμός, κατά τις κατευθύνσεις/οδηγίες του σχετικού (α) ή απαιτούνται ενέργειες από το στέλεχος;

γ. Ομοίως, ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει το στέλεχος που έχει αρχίσει να καταβάλλει σε ισόποσες δόσεις το ποσό των αναλογούντων εισφορών. Θα γίνει αυτοδικαίως από τις Υπηρεσίες σας ο επανυπολογισμός για το ορθό αναλογούν ποσό, κατά τις κατευθύνσεις/οδηγίες του σχετικού (α) ή απαιτούνται ενέργειες από το στέλεχος;

δ. Τι ισχύει για το στέλεχος το οποίο ενώ έχει προσληφθεί στις Ε.Δ. μετά την 1-10-1990 και έχει ένσημα πριν την ημερομηνία αυτή; Λογιζόμενος ως παλαιός ασφαλισμένος θα απαιτείται εκ μέρους του καταβολή ποσού για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας και σε ποιες περιπτώσεις;

Δείτε το έγγραφο της ΠΟΕΣ 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ