Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι αλλάζει στις αναβολές και στις "δωρεάν μετακινήσεις" στρατιωτικών - Νομοσχέδιο Γεννηματά

24.07.2014 | 18:20
Αλλαγές και παρεμβάσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των στρατευσίμων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο της Φώφης Γεννηματά για τους “Φάρους τη Στρατολογία και άλλες διατάξεις”. Όπως είναι κατανοητό και από το τίτλο του νομοσχεδίου που σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή, οι ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν είναι αυτές που έχουν να κάνουν με το προσωπικό.

Σύμφωνα με πηγές από το επιτελείο της ΑΝΥΕΘΑ που έχουν “κωδικοποιήσει” το νομοσχέδιο, προβλέπεται:● Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών και στους σπουδαστές Κολλεγίων [Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)], τα οποία συνεργάζονται με ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού γενικά (και όχι μόνο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

● Καθορίζονται επιμέρους διοικητικά και διαδικαστικά θέματα χορήγησης αναβολών κατάταξης σε στρατευσίμους που έχουν αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και για άλλους κοινωνικούς λόγους και ρυθμίζονται θέματα ορθολογικότερης σύνθεσης των Ειδικών Στρατολογικών Συμβουλίων, διευκόλυνσης των στρατευσίμων και ανυποτάκτων σε περιπτώσεις ανάγκης μετακίνησής τους για λόγους υγείας, εξαγοράς στρατολογικών υποχρεώσεων και επέκτασης των υπηρεσιών στις οποίες είναι δυνατή η εμφάνιση ανυποτάκτων για τη διακοπή της ανυποταξίας τους.

● Καταργείται η διάταξη που διαφοροποιεί τα στρατολογικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αθλητών που έχουν συμβόλαια με ομάδες του εξωτερικού έναντι αυτών που εργάζονται σε ελληνικές ομάδες, επειδή συνιστά αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση.

● Προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα χορήγησης αναβολής στους ερευνητές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) ως προς την υποχρέωση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

● Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των δικαστικών εξόδων σε κάθε είδος και κατηγορία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο, για λόγο αναγόμενο στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, εμπλέκεται σε ποινική, πολιτική ή διοικητική δίκη, είτε προσωπικά είτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του.

•Για τις καταστάσεις επιβίβασης το θέμα μένει ανοιχτό ως προς τον αριθμό που θα δικαιούνται στρατιωτικοί και στρατεύσιμοι αφού όπως είπε στην ομιλία της η Φώφη Γεννηματά “τροποποιείται και εξορθολογίζεται το νομικό πλαίσιο των δαπανών μετακίνησης προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων… Κρίναμε, λοιπόν, σκόπιμη την τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Υπουργό να προσδιορίζει τον αριθμό των χορηγούμενων καταστάσεων επιβίβασης, αναλόγως των εκάστοτε διατιθεμένων πιστώσεων και να καθορίζει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια της χορήγησής τους.
Με τον τρόπο αυτό το νομικό πλαίσιο γίνεται περισσότερο ευέλικτο, καταργούνται οι προϋποθέσεις και ο ελάχιστος αριθμός των χορηγουμένων καταστάσεων και εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για τη ρύθμιση των εν λόγω θεμάτων”.

● Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, την ειδική άδεια του ν. 1911/1990 δικαιούται το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει σύζυγό ή προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα ή γονείς) τα οποία δεν εργάζονται και πάσχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Με τη νέα διάταξη εξαλείφεται η προϋπόθεση να μην εργάζονται τα προστατευόμενα μέλη, επεκτείνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής της σε περισσότερες περιπτώσεις και αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων.

● Διευθετείται για πρώτη φορά η εκκρεμότητα σχετικά με τη χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας μετ’ αποδοχών δέκα (10) ημερών σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, AIDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφιλικών των στρατιωτικών νοσοκομείων, κατ’ αντιστοιχία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ.

● Επεκτείνεται στα στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόμων, ώστε το σχετικό νομικό πλαίσιο να εναρμονιστεί με τον ισχύοντα νόμο 4182/2013, που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής, οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων που παρέχουν υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και σε ιδιωτικές κλινικές.

● Επεκτείνεται, πέραν του πολιτικού προσωπικού, και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου εργασίας και σε όσους έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια τέκνου που είναι άτομο με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.

● Μεταβάλλεται η προϋπόθεση του βαθμού που είναι απαραίτητος για την υποβολή αίτησης μετάταξης Υπαξιωματικών σε θέσεις Αξιωματικών, επειδή κρίθηκε ότι είναι υπέρμετρα δεσμευτικός. Για το λόγο αυτό από «εξαίρετα» γίνεται «λίαν καλώς», ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους να συμμετέχουν και εξ αυτών να επιλέγονται οι καταλληλότεροι.

● Επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο απονομής ιδιότητας Αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ολυμπιονίκες.

● Δίνεται η δυνατότητα διενέργειας ιατροδικαστικών πράξεων σε ειδικούς Αξιωματικούς ιατρούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η εξάλειψη καθυστερήσεων που μπορεί να προκληθούν λόγω φόρτου εργασίας των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του κράτους.

● Εντάσσονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ στα νοσηλευτικά ιδρύματα προς τα οποία τα ασφαλιστικά ταμεία του Υπουργείου Εργασίας προκαταβάλλουν το 90% του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα μηνιαία υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δαπανών νοσηλίων, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

● Ρυθμίζονται τα θέματα της εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων στα ΕΑΣ. Οι εργαζόμενοι κατανέμονται σε κατηγορίες ανάλογα με την προϋπηρεσία τους, ενώ θεσπίζεται και ειδική κατηγορία που αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων της διοίκησης της εταιρείας, σύμφωνα με τις οργανωτικές της ανάγκες.

● Εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους των θυγατρικών των ΕΑΣ.

● Επαναπροσδιορίζεται το νομικό πλαίσιο χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

● Θεσμοθετείται ειδικότητα Αξιωματικών Έρευνας-Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας.

● Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων ή καταβολή στρατολογικών προστίμων εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών.

● Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους αποκτούν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας εξειδίκευση σε θέματα ασφαλείας και φύλαξης, να αποκτούν άδεια εργασίας, ώστε να μπορούν να προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security).

Διαβάστε ακόμη:


Στρατιωτικοί εναντίον Γεννηματά που λέει ναι στις προτάσεις τους αλλά δεν τους αναγνωρίζει!
Οι δύο σημαντικές ρυθμίσεις για στρατιωτικούς που κόπηκαν από το νόμο Γεννηματά

Οι ρυθμίσεις για στρατιωτικούς στο νόμο Γεννηματά - Ποιοι "μπαίνουν" στην "παραμεθόριο" 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ