Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι πραγματικά πιστεύει και επιδιώκει ο Νταβούτογλου εναντίον της Ελλάδας;

25.12.2014 | 22:50
“Μόνο καθρεπτάκια δεν κουνούσε στους Ιθαγενείς (κατε)εξουσιαστές.

Στις επερχόμενες εκλογές απαιτείται Πολιτική ψήφος για ζυμώσεις προς μια μεγάλη αλλαγή προσανατολισμών και στρατηγικών επιλογών”. Έτσι σχολίασε ο καθηγητής Παναγιώτης Ήφαιστος την επίσκεψη -αιφνιδιαστική υποτίθεται- του Τούρκου πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου στον Έβρο.

Και μ΄ αυτή την ευκαιρία μας υπενθυμίζει τι ακριβώς πιστεύει ο Νταβούτογλου και ποιες πιστεύει ότι πρέπει να είναι οι επιδιώξεις και οι στόχοι της Τουρκίας. Όπως θα διαπιστώσες η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να ανησυχεί. Τα περισσότερα αποσπάσματα που μας επισημαίνει ο καθηγητής Ήφαιστος είναι από το βιβλίο του Νταβούτογλου, “Το Στρατηγικό βάθος,η διεθνής θέση της Τουρκίας”.

Αχμέτ Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, η διεθνής θέση της Τουρκίας :

•«Η Τουρκία οφείλει να επανεκτιμήσει πλέον τη βαλκανική της πολιτική έχοντας αποτινάξει την ψυχολογία της υπεράσπισης της Ειστανμπούλ και της Ανατολικής Θράκης, η οποία έχει καλλιεργηθεί από τις οδυνηρές αναμνήσεις των καταστροφών που προκλήθηκαν κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και ενισχύθηκαν από τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου. Υπό τις νέες περιφερειακές συνθήκες η υπεράσπιση της Ανατολικής Θράκης και της Ειστανμπούλ δεν εξαρτάται από την τοποθέτηση συμβατι¬κών μονάδων στην Ανατολική Θράκη αλλά από την ενεργή χρήση σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο των πεδίων επιρροής που θα δημιουργηθούν πέραν της μεθορίου. Σήμερα διαμορφώνεται μία περιφερειακής εμβέλειας δυναμική συγκρότηση ισορροπίας δυνάμε¬ων στα Βαλκάνια και ως φυσικό επακόλουθο αυτού του γεγονότος οι χώρες οι οποίες θα δείξουν επιδεξιότητα στον ευέλικτο και δυναμικό χειρισμό των εναλλακτικών σχεδίων θα αυξήσουν την επιρροή τους, ενώ οι στατικές και αδρανείς χώρες χάνοντας τις καθοριστικές ιδιό¬τητές τους στην άσκηση επιρροής στην περιοχή ολοένα και περισσό¬τερο θα απομονώνονται». Σελ. 104


•«Η ζώνη ασφάλειας που δημιουργήθηκε στην Ανατολική Θράκη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου πρέπει να επιδιωχθεί να επεκταθεί δυτικότερα με πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες ασφάλειας που θα συναφθούν σε βαλκανικό επίπεδο. Από αυτή την άποψη κρίνεται αναπόφευκτη η δημιουργία «ομπρελών ασφάλειας» στην περιφέρεια ή εκτός της περιφέρειας, που θα έχουν στόχο την εξισορρόπηση του ρωσικού παράγοντα στην περιοχή και κυρίως την προετοιμασία ενός σχεδίου πλαισίου το οποίο θα εγγυάται την εσωτερική ασφάλεια και την εδα¬φική ακεραιότητα της Αλβανίας, της Βοσνίας και της Μακεδονίας.
Εκτός από αυτή την πολιτική διάσταση οι μεταφορές είναι το οι¬κονομικό θεμέλιο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκά¬νια. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας δυναμικός συντονισμός τόσο των δια θαλάσσης όσο και των δια ξηράς μεταφο¬ρικών μέσων των Βαλκανίων προς τη Μέση Ανατολή και την Ασία και αυτές οι μεταφορικές αρτηρίες, όταν χρειαστεί, να ενεργοποιη¬θούν ως εργαλείο συνεργασίας, αλλά και ως στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής. Στον προγραμματισμό κοινών σχεδίων για την ενοποίηση των γραμμών Ειστανμπούλ-Αδριατική και Ειστανμπούλ-Δούναβης πρέπει να διασφαλιστεί μία κεντρική θέση στους οικονομικού και πολιτικού χαρακτήρα σχηματισμούς που θα δημιουργηθούν στην περιοχή.» σελ. 202


•Το Οθωμανικό κράτος κατά την περίοδο της υποχώρησής του από την παραμεθόριο προσπάθησε να κρατηθεί σε μία περιοχή που δεν θα ήταν τελείως αποκομμένη από τις πολιτικές της εγγύς ηπειρωτικής περιοχής. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η μακρά αντίσταση που έλαβε χώρα στις όχθες του Δούναβη, η υπεράσπιση του οροπέδιου της Ερζερούμης με κάθε κόστος και η προσπάθεια δημιουργίας ενός συνεχούς ερείσματος στον άξονα Βαγδάτης-Αιγύπτου.

Τα σύνορα του Εθνικού Όρκου, τα οποία προσδιορίζουν τον ζωτικό χώρο των οθωμανικών καταλοίπων που προ¬έκυψαν μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, και από την άποψη αυτή νομιμοποιούν και τα μελλοντικά γεωγραφικά όρια της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποτυπώνουν αυτή την προσπάθεια.* Στο πνεύμα του εγγράφου αυτού κυριαρχεί μία κρυφή βούληση αντίστασης που εκδηλώθηκε με σκοπό να διαφυλαχτεί η οθωμανική κυριαρχία στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και στα Βαλκάνια, και κατά συνέπεια στην Ευρώπη, και να διατηρηθεί η επαφή με τον Καύκασο μέσω των πολιτικών που ακολουθήθηκαν προς τις ανατολικές επαρχίες, με τις οποίες υπήρχαν διαφωνίες, και να μην αποκοπεί η χώρα από τη Μέση Ανατολή λόγω του άξονα που θα προέκυπτε από τη μοιραία πια απόσχιση του αραβικού γεωγραφικού χώρου στα νότια σύνορα του κράτους.» σελ. 304


•«Η σημασία του Κυπριακού από την οπτική της Τουρκίας μπορεί να μελετηθεί κατά βάση σε δύο κύριους άξονες.

Ο πρώτος προκύπτει από την ιστορική ευθύνη της Τουρκίας για εμπέδωση της ασφάλειας της μουσουλμανικής τουρκικής κοινότη¬τας της νήσου και είναι ένας άξονας που έχει κοινωνικό χαρακτή¬ρα. Με τη μείωση των εδαφών του Οθωμανικού κράτους, πάντα μία από τις βασικές παραμέτρους της οθωμανοτουρκικής εξωτερικής πολιτικής υπήρξε η ασφάλεια και η συνέχεια των μουσουλμανικών στοιχείων που παρέμειναν στα εγκαταλειφθέντα εδάφη. Το ενδεχό¬μενο δημιουργίας ενός κύματος που θα ξεκινήσει από μία περιοχή λόγω ανικανότητας ή αδυναμίας της Τουρκίας και θα επεκταθεί σε άλλες καθιστά αναγκαία μία κατάσταση γενικότερης επιφυλακής και επαγρύπνησης. Ενδεχόμενη αδυναμία, που θα μπορούσε να ανακύ¬ψει αναφορικά προς την ασφάλεια και την προστασία της τουρκικής κοινότητας της Κύπρου, εμπεριέχει τον κίνδυνο να διαδοθεί κατά κύματα στη Δυτική Θράκη και στη Βουλγαρία –και ακόμη και στο Αζερμπαϊτζάν και στη Βοσνία. Γι’ αυτό τον λόγο η προστασία της τουρκικής κοινότητας της Κύπρου έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο από την άποψη της εν λόγω κοινότητας αλλά και του μέλλοντος των λοιπών κοινοτήτων, οι οποίες συνιστούν οθωμανικά κατάλοιπα.»
Δυτική σελ. 279,


"Το μέλλον των Βοσνίων και των Αλβανών αποτελεί τόσο από γεωπολιτισμική όσο και από γεωπολιτική άποψη το κλειδί των Βαλκανίων. Μέσα στις ολισθηρές και μεταβαλλόμενες περιφερειακές σχέσεις των Βαλκανίων η πιο σημαντική στρατηγική προτεραιότη¬τα και στοιχείο αμετάβλητο από την άποψη της Τουρκίας είναι το ζήτημα της παραμονής στον τόπο διαβίωσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας των εν λόγω κοινοτήτων, οι οποίες αποτελούν οθωμανικά κατάλοιπα και συνδέουν τη μοίρα τους με την περιφερειακή ισχύ και τη βαρύτητα της Τουρκίας. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μία ευθύνη που πρέπει να έλθει σε πέρας και ένα άχθος για την Τουρκία αλλά ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό μέσο για τη δημιουργία πεδίου δράσης στα Βαλκάνια. Η ζώνη που εξικνείται βορειοδυτικά και μέσω του άξονα Μπίχατς-κεντρική Βοσνία-Ανατολική Βοσνία-Σαντζάκ-Κόσοβο-Αλβανία-Μακεδονία-Κιρτζαλί-Δυτική Θράκη καταλήγει στην Ανατολική Θράκη και έχει από τη σκοπιά της Τουρκίας τον χαρακτήρα ζωτικής αρτηρίας για τη βαλκανική γεωπολιτική και τον γεωπολιτισμό της». Σελ. 477

Το σχόλιιο του καθηγητή Ήφαιστου γι΄ αυτά τα τελευταία έχει σημασία:

Στην στρατηγική θεωρία αυτά ονομάζονται "επίθεση φιλίας" και είναι πλήρως ενταγμένη στο αναθεωρητικό επιθετικό παίγνιο. Την ίδια στιγμή που ετοιμάζονται επιθετικά σχέδια με πολύ συγκεκριμένες αποκοιμιστικές κινήσεις αποβλακώνουν όσα κράτη έχουν βλάκες ηγέτες και κοινωνία που επαναπαύεται και τους ψηφίζει για να έχει την (μαύρη) "ησυχία" της Για το τι συμβαίνει κατ' ουσία αναζητείστε τι συμβαίνει στο Αιγαίο με τις παραβιάσεις, στην Κύπρο με την στρατηγική απόλυτης επικυριαρχίας και με την Θράκη (και κάποια στιγμή σύντομα με το Καστελόριζο;).


Διαβάστε ακόμη:


Ο Αρχηγός του τουρκικού Ναυτικού επιβιβάστηκε στο Barbaros! Τι σχεδιάζει για το Καστελόριζο


Ο Κώστας Ηλιάκης σε υπηρεσία επιφυλακής Χριστούγεννα - Φωτογραφίες
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ