Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι ζητάει η ΠΟMΕΝΣ απο τον Υπουργό Άμυνας

10.04.2017 | 20:00
Με την υπ’ αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρήθηκε στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.
Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί έχουν, πλέον, εναρμονισμένο με το νόμο, το δευτεροβάθμιο όργανο τους, την Ομοσπονδία τους.

Στην πρώτη επίσημη επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η Πανελληνία Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) ζητάει μεταξύ άλλων, ημερομηνία, επίσημης πρώτης συνάντησης

Διαβάστε τι ζητάει στην πρώτη επιστολή της η ΠΟΜΕΝΣ απο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας παρακάτω

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ
Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ
Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ: Σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ: α. Ν. 4407/2016
β. Καταστατικό ‘’Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)’’ με αριθ. μητρώου Ομοσπ. 844 και ειδικό αριθμό συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι όπως προκύπτει από το (β) σχετικό, με την υπ’ αριθμ.16/2017 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, συστάθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), η οποία συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) σχετικό.

2. Κατόπιν αυτού, ως η μόνη εναρμονισμένη Ομοσπονδία παρακαλούμε όπως:

α. Ορίσετε ημερομηνία, επίσημης πρώτης συνάντησης, με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, για λεπτομερή ενημέρωση σας.

β. Μεριμνήσετε για την τροποποίηση του Αριθμ. Δ9/56856/15100 που δημοσιεύθηκε στο Υ.Ο.Δ.Δ. αρ.φύλλου 40/31-1-2017 και αφορά στον Ορισμό Προέδρου και μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μαζί με την πρόβλεψη εκπροσώπου και εκ των αποστράτων Αξκών-Υπξκών συναδέλφων στις εν λόγω επιτροπές.

γ. Μεριμνήσετε για την τροποποίηση του Ν.4407/2016 στο άρθρο 50 παρ. 12, που αφορά στις εισφορές των μελών της Ομοσπονδίας, ώστε το 1/3 να αποδίδεται στην Ομοσπονδία και τα 2/3 στην εκάστοτε πρωτοβάθμια Ένωση.

3. Από τις πρώτες στιγμές της συστάσεως της Ομοσπονδίας, γίναμε αποδέκτες εισηγήσεων από Περιφερειακές Ενώσεις για την τροποποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους ώστε να προβλεφθεί να έχουν την δική τους ιστοσελίδα και μ’ αυτό τον τρόπο αφενός να καθίσταται ευκολότερη η επικοινωνία των συναδέλφων με την Ένωση και αφετέρου να προβάλλεται το έργο - δραστηριότητες αυτών.

4. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα να έχουμε την πρώτη επίσημη συνάντηση μαζί σας, ώστε να δοθεί η ευκαιρία να σας γνωστοποιήσουμε τους κοινούς στόχους που έχουμε για δημοσιοποίηση και επίλυση χρόνιων προβλημάτων των συναδέλφων στρατιωτικών.

Με εκτίμηση

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ