Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετατρέπουν τους στρατιωτικούς σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

20.04.2011 | 05:44
Σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας ακόμη και έναντι άλλων ένστολων “υποβιβάζονται” οι στρατιωτικοί. Όπως και ο ιδιος ο κ.Βενιζέλος έχει πει, “ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες” και τέτοιες ανακαλύπτουν συνεχώς τα μέλη του ΣΥΣΜΕΔ σε διατάξεις νόμων που τους αφορούν. Αν και τελικά αυτές οι “λεπτομέρειες” κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο ζωής τους.

Ειδικά όταν αφορούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με καταστάσεις όχι ομαλές,τότε δεν μπορούν να χαρακτηριστούν καν …λεπτομέρειες.

Σύμφωνα λοιπόν με τον ΣΥΣΜΕΔ οι στρατιωτικοί αδικούνται κατάφωρα σ΄ ότι αφορά στη καταβολή του επιδόματος υπηρεσίας γραφείου για τα στελέχη ειδικών καταστάσεων.

Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος ́ ́.

Όπως προβλέπεται μάλιστα ‘’αν ο τραυματισμός κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία, σύμφωνα με αιτιολογημένη γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης υγειονομικής Επιτροπής, ή προκάλεσε αναπηρία τουλάχιστον 80% στον παθόντα, το Δημόσιο καλύπτει τα ως άνω έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε ένα μέλος της οικογένειας του για όσο χρόνο ο παθών νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή ́ ́».


Το επίδομα, χορηγείται υπό το χαρακτήρα προσαυξήσεως των αποδοχών τους, δεδομένου ότι χορηγείται αδιακρίτως σε όλους όσους υπάγονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρετούντων στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, ανεξαρτήτως παραγωγής συγκεκριμένου έργου ή συνθηκών εργασίας, υπό τη μοναδική προϋπόθεση ότι έχουν μεταταχθεί στην εν λόγω κατηγορία (υπηρεσία γραφείου) εξ αιτίας παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής και αποσκοπεί στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Αυτό το επίδομα οι στρατιωτικοί δεν το λαμβάνουν και ο ΣΥΣΜΕΔ ,διερωτάται επικαλούμενος πάντα την αρχή της ισότητας, γιατί;


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ