Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο "μπαμπούλας" του συνδικαλισμού στις ΕΔ

31.05.2012 | 00:19

Οι Ενώσεις Στρατιωτικών, είναι ενώσεις φυσικών προσώπων όπως αυτές εννοούνται στο Σύνταγμα της Ελλάδας (Άρθρο 12, παρ. 1). Με την διευκρινιστηκή απόφαση του Αρείου Πάγου, ξεκαθαρίζεται οριστικά ότι, οι στρατιωτικοί, ομοίως προς τους λοιπούς Έλληνες, μπορούν να συστήνουν ενώσεις και σωματεία. Τα σωματεία αυτά, αν και ομοιάζουν σε αυτά, που ώς τώρα έχουμε γνωρίσει ως συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν βασικές διαφορές. 

Οι ομοιότητες περιορίζονται ως προς την μορφή οργάνωσης και το ότι, πρόκειται για ενώσεις ανθρώπων που έχουν κοινό εργασιακό αντικείμενο. Σε τίποτα δεν μπορούν να θυμίσουν τα γνωστά ως τώρα συνδικάτα. Αν απορείτε, γιατί αυτό. Μα διότι το αντικείμενο διαφέρει κατά πολύ. 
Τα σωματεία (των πολιτών, για να κάνουμε διάκριση), διεκδικούν αποκλειστικά και μόνο, εργασιακές διευκολύνσεις ή βελτιώσεις. Δεν ασχολούνται, ούτε με θέματα στέγασης, ούτε με την οικογένεια του μέλους τους. Συχνά παρακινούνται από εξωγενείς παράγοντες (εργοδότες, πολιτικοί χώροι), ενώ τα εκλεγμένα όργανά τους, ουδεμία εργασιακή σχέση έχουν με το φορέα που εργοδοτεί τα μέλη του συνδικάτου.
Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρα με τι ασχολούνται οι Ενώσεις Στρατιωτικών;
Παραθέτω κατά γράμμα τους Σκοπούς που πρέπει να έχει μια Ένωση Στρατιωτικών :
1. Η ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ των Ελλήνων στρατιωτικών.
2. Η ανάπτυξη και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των Ελλήνων στρατιωτικών.
3. Η βελτίωση, προστασία και προαγωγή της θέσης των Ελλήνων στρατιωτικών ως μελών του κοινωνικού συνόλου και εργαζομένων σε μια δημοκρατική και δικαιοκρατούμενη κοινωνία.
4. Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού ή άλλων χωρών, με τον αυτονόητο περιορισμό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της Χώρας και της φύσης του επαγγέλματος.
5. Η μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επιμόρφωση και εν γένει τα ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης των Ελλήνων στρατιωτικών προς ενίσχυση και της αμυντικής αποτελεσματικότητας της Χώρας, χωρίς τη υπέρβαση των ορίων που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
6. Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των δημοκρατικών ελευθεριών, υπό την αυτονόητη υποχρέωση αυστηρής τήρησης κάθε απορρήτου που σχετίζεται με την άμυνα και την εθνική ασφάλεια της Χώρας και με τρόπο που σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δομή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.
7. Η ανάδειξη του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των Ελλήνων στρατιωτικών ως παράγοντα εγγύησης της εθνικής ανεξαρτησίας και εμπέδωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος.
8. Η δημιουργία Ταμείου αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών του Σωματείου και των οικογενειών τους.

Είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω, ότι :
-> Ουδεμία πολιτική ή κομματική τοποθέτηση χωρά σε μια ένωση στρατιωτικών.
-> Η λειτουργία των Ενώσεων, δεν πρέπει να εμποδίζει την λειτουργία των Μονάδων και των Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων.
->  Κάθε πράξη μας, γίνεται με σεβασμό στο Σύνταγμα και τους Νόμους της Χώρας.
-> Δεν επιθυμούμε να υποκαταστήσουμε το έργο των Θεσμικών Αρχών, αλλά να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά, παρέχοντας, ο ένας στον άλλον, ότι είναι δυνατόν να παρασχεθεί, κοινωνικά, πρακτικά, νομικά, στο πλαίσιο της συναδερφικής αμοιβαιότητας.

Πότε θα λειτουργούν οι Ενώσεις; Πως θα γίνονται ομιλίες κλπ ;
Εδώ υπάρχει μια τεράστια παρανόηση. Δέν θα γίνονται ομιλίες. Δεν θα μετακινούνται συνάδερφοι για να ακούσουν παράπονα και να συναντηθούν με διοικητές μονάδων. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανέφικτο αλλά και, κατά την προσωπική άποψη του γράφοντα, γελοίο.
Για την σύσταση μιας ένωσης απαιτείται να συνυπογράψουν το καταστατικό τα ιδρυτικά της μέλη. Αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα από είκοσι (20). Εφόσον αυτό επιτευχθεί (σ.σ. δεν έχει γίνει ακόμα), το καταστατικό κατατίθεται στο Πρωτοδικείο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.
Επόμενη φάση είναι να επιλεγούν από τα ιδρυτικά μέλη, πέντε (5) άτομα που θα πλαισιώσουν την προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Αυτοί φέρουν την ευθύνη, να ορίσουν εκλογική διαδικασία για να αναδειχθούν τα όργανα της ενώσεως (διοικούσα επιτροπή, εξελεγκτική επιτροπή).
Οι ψήφοι καθώς και οι υποψηφιότητες, μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοποσώπως, είτε μέσω επιστολής (γραπτής ή ηλεκτρονικής).
Κατά το πώς μπορεί να καταλάβει κάθε αναγνώστης, η χρήση της παρεχόμενης τεχνολογίας, οι τηλεδιασκέψεις και η αποστολή επιστολών (γραπτών ή ηλεκτρονικών), θα είναι τα κύρια μέσα επικοινωνίας.
Φυσικά, αυτά πρέπει να λαμβάνουν χώρα, σε ώρες που οι στρατιωτικοί δεν συμμετέχουν στις εργασίες τους. Ποτέ δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει η πρόθεση να λειτουργήσουμε σε βάρος των υποχρώσεών μας.

Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Πελλοπονήσου
 

 

ΣΧΟΛΙΑ