Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι λέει ο ΣΥΣΜΕΔ για την απόφαση περί συνδικαλισμού.

13.06.2011 | 06:23
Ο ΣΥΣΜΕΔ, ο οποίος πρωτοστάτησε στην προσπάθεια για την αναγνώριση δικαιώματος συνδικαλιστικής δράσης στους στρατιωτικούς με ανακοίνωσή του διευκρινίζει τις θέσεις και τις απόψεις του για το θέμα. Γράφουν οι άνθρωποι του ΣΥΣΜΕΔ:Το 2011 θα μείνει στην ιστορία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως το έτος εγκαθίδρυσης σωματειακής δραστηριότητας στις τάξεις τους.

  
Με ιστορική απόφασή του το Ανώτατο αναιρετικό δικαστήριο της Χώρας, ο Άρειος Πάγος, και μάλιστα η ολομέλειά του, τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους (2011) άναψε το πράσινο φως για την ως άνω δραστηριότητα από τους Έλληνες στρατιωτικούς, ανατρέποντας προτεραία απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία «πάγωσε» προσωρινά τη συλλογική εκπροσώπηση των στρατιωτικών, η οποία εξελίχθηκε φυσιολογικά έως σήμερα με τη λειτουργία του Συνδέσμου Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων.
 
Οφείλουμε, ωστόσο, προς αποσαφήνιση να επισημάνουμε τα εξής:
 
      Το ΠΔ 456/1984 (ΦΕΚ Α΄ 164, «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος»), και συγκεκριμένα τα άρθρα του από 78 έως και 106, ορίζει τα των σωματείων.
  
      Ο Ν.1264/1982 (ΦΕΚ Α΄ 79, «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων»), και συγκεκριμένα το άρθρο 1 αυτού ορίζει ότι: «1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας που έχουν κυρωθεί, ο νόμος αυτός κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζει την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Για την εφαρμογή αυτού του νόμου εργαζόμενοι είναι όσοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (μισθωτοί)….», ενώ το άρθρο 30 αυτού, ορίζει ότι: «1. Ο νόμος αυτός, όπως είναι εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.3 – 10, 16 παρ.7 – 9, 22 παρ.1 και 2, 24 και 27, εφαρμόζεται με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στους έμμισθους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)…», το άρθρο δε 30Α, ορίζει ότι: «1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.3, 7 παρ.1 και 3, 14 παρ. 3 – 10, 15, 16 παρ.5 και 7 – 9, 17, 18 παρ.1, 19 – 22, 23 παρ.1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας…».
 
      Από τα ως άνω σαφέστατα συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται ανάλογα και για τα σωματεία που ιδρύονται κατ΄ εφαρμογή του Ν.1264/1982.
 
Περαιτέρω, με το καταστατικό που κατατέθηκε, το έτος 2005, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά τη σύσταση του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», σαφέστατα διακηρύχθηκε ότι: «Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου μεταξύ των άλλων είναι: … 5. Η συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές στα οποία συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και η συγκρότηση ειδικών επιτροπών για τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν την Ένωση…. 7. Η επαφή με τις διοικητικές αρχές, τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών προβλημάτων των Ελλήνων στρατιωτικών. 8. Κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο που κατατείνει στην ικανοποίηση των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών. 9. Απαγορεύεται ρητά στην Ένωση και τα μέλη αυτής: α. Η κήρυξη και η συμμετοχή σε απεργία. β. Η συμμετοχή των μελών της σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή η άσκηση προπαγάνδας υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων. γ. Η προσχώρηση ή η εγγραφή των μελών της ως μελών άλλων επαγγελματικών οργανώσεων εκτός των Διεθνών στρατιωτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή η εκπροσώπηση άλλων εργαζομένων. δ. Η με οιονδήποτε τρόπο ανάμειξη σε θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων».
 
Ωσαύτως, στην αίτηση που κατατέθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως, οι νομικοί παραστάτες μας κ.κ. Αντωνακόπουλος Γεώργιος και Καλαμίδας Ευτύχιος – Δημήτριος (τηλ. 2103615220 & 230), ως πρώτο αναιρετικό λόγο, που προφανώς αποδέχθηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, προέταξαν την αναλογική εφαρμογή της σωματειακής δραστηριότητας των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις, ελλείψει αντιστοίχου νόμου, με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 30Α του Ν.1264/1982, που αντλεί τα συστατικά στοιχεία ιδρύσεως των αντίστοιχων σωματείων των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία από τον Αστικό Κώδικα.
 
Άλλωστε, κάτι που πανηγυρικά διακηρύξαμε όλα αυτά τα χρόνια, από το 2005 έως και σήμερα, κατά την αναμονή της απόφασης του Αρείου Πάγου, με τη σημερινή λειτουργία του Συνδέσμου Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων, ως τη φυσική εξέλιξη της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», και ουσιαστικά είναι αυτά που στοιχειοθετούν τις διαφορές μας από τα αμιγώς συγκροτημένα, βάσει του Ν.1264/1982, σωματεία, είναι η μη δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων, η κατάρτιση ενός και μοναδικού ψηφοδελτίου κατά αλφαβητική σειρά υποψηφίων, η μη πολλαπλότητα των σωματείων κλπ.
 
Έξι (6) χρόνια τώρα υπομέναμε καρτερικά την τελεσίδικη απόφαση της Ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά συνάμα επιμέναμε με τη συγκροτημένη λειτουργία μας, τη χαμηλών τόνων δραστηριότητά μας, την τεκμηριωμένη κατάθεση προτάσεων και λύσεων και την ανάδειξη των προβληματισμών των Ελλήνων στρατιωτικών, τα οποία και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και αίσθημα ευθύνης.
 
Προσδοκάμε ότι η σωματειακή δραστηριότητα των Ελλήνων στρατιωτικών θα αποτελέσει υπόδειγμα δραστηριότητας προς μίμηση στον Ελλαδικό χώρο και ευελπιστούμε πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δείξει την εμπιστοσύνη που αρμόζει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια αμφίδρομη επικοινωνία προς το καλό όλων των Ελλήνων στρατιωτικών, μακριά και πέρα από φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος.
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ