Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δεν λύνουν το ασφαλιστικό των στρατιωτικών επειδή είναι προνομιούχοι...

30.04.2014 | 00:01
Το θέμα της αδικίας του ασφαλιστικού για όσους έχουν ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις την περίοδο 1990 -92 προσπάθησε να επιλύσει η ΑΝΥΕΘΑ Φώφη Γεννηματά. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος στην κυβέρνηση που να ενδιαφέρεται για την λύση του. Γι΄ αυτό και διαρκώς το ζήτημα …λύνεται χωρίς όμως να δίδεται λύση. Κι αυτό γιατί κάποιοι εντός κυβέρνησης θεωρούν τους στρατιωτικούς…προνομιούχους ακόμη και τώρα!

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών με επιστολή της προς την Φώφη Γεννηματά επαναφέρει το θέμα:

Κα Υπουργέ.

Ήδη πέρασαν τέσσερα χρόνια από τη θέσπιση και εφαρμογή του νόμου, που αύξησε τα όρια παραμονής των Ελλήνων στρατιωτικών στην ενεργό
υπηρεσία, με προσπάθεια ομαλής χρονικής μετάβασης στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς για όλους τους «νέους» ασφαλισμένους στρατιωτικούς (αυτούς που κατετάγησαν από την 01-1-1993 και εντεύθεν), έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν μεγάλες χρονικές διαφορές στο δικαίωμα λήψης της σύνταξης μεταξύ των.

Μέχρι και τη θέσπιση του ανωτέρω νόμου τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που κατετάγησαν έως και την 31-12-1992 (από 01-1-1984) αντιμετωπίζονταν ως «παλαιοί» ασφαλισμένοι.

Ωστόσο ο σχετικός νόμος δημιούργησε:

- Μια δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 01-7-1990 έως 31-12-1992, αποκόπτοντάς τους και
διαχωρίζοντάς τους πλήρως από το κύριο σώμα της προμνησθείσας κατηγορίας των παλαιών ασφαλισμένων, προωθώντας τους μάλιστα βίαια στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς και

- Ένα χρονικό χάσμα 14 ετών (9 πραγματικά και 5 πλασματικά) με τους αμέσως προηγουμένους (καταταγέντες μέχρι την 31-6-1990).

Με έγγραφά του ο (τέως) ΣΥΣΜΕΔ ανέδειξε από την πρώτη στιγμή το θέμα και πρότεινε συγκεκριμένη πρόταση – τροπολογία θεραπείας της
αβλεψίας του νομοθέτη, η οποία είχε ως εξής: «Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) καταργείται» και «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010 ΦΕΚ Α΄ 120) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αυξάνονται, σταδιακά, από 01-1-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-1-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας - το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας - το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη - το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη - το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη - το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη - το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη - το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη. Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-1-2018 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01-1-1993 μέχρι 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ 169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας».

Το θέμα αναδείχθηκε ποικιλοτρόπως, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά μέχρι και σήμερα, παρά και τις όποιες δημοσιογραφικές διαρροές για προώθηση εκ μέρους σας της σχετικής τροπολογίας, ουδέν αποτέλεσμα παρήχθη.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανησυχία των εμπλεκομένων στελεχών (καταταγέντων τα έτη ’90 – ’92) επιδεινώθηκε, επαναφέρουμε το θέμα και παρακαλούμε για την άμεση επίλυσή του.

Το κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οι Έλληνες βουλευτές, προς τους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την άσκηση πίεσης προς άρση της δημιουργηθείσης αδικίας και τις όποιες κατά την κρίση τους ενέργειες.

Οι Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών, προς τις οποίες αποστέλλεται, ωσαύτως, το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να το επιδώσουν στους Βουλευτές των Περιφερειών τους για την άσκηση της όποιας επιρροής τους προκειμένου να κατατεθεί η προτεινόμενη τροπολογία.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ