Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έξοδα μετάθεσης: Τι απαντά το ΓΕΣ στα παράπονα στρατιωτικών για τη μη καταβολή τους

01.10.2015 | 19:17
Το ΓΕΣ απαντά στα παράπονα των στελεχών του τα οποία έχουν μετατεθεί αλλά τα έξοδα της μετακίνησής τους ακόμη τα περιμένουν.

Τι υποστηρίζει το ΓΕΣ;

Σύμφωνα με όσα λένε πηγές του:

-Το νομοθετικό πλαίσιο για την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης των στρατιωτικών προβλέπει τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι του 75% του δικαιούμενου ποσού. Το ποσό της προκαταβολής κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του στελέχους μέσω internet banking από το Κεντρικό Ταμείο Στρατού υποδοχής, εντός εβδομάδος από τη λήψη σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

-Το υπόλοιπο της εκκαθάρισης του Υπομνήματος Οδοιπορικών Εξόδων (ΥΟΕ), πιστώνεται ομοίως στο λογαριασμό του δικαιούχου, συμψηφίζοντας την αντίστοιχη προκαταβολή, κατόπιν ελέγχου εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης από το Ελεγκτήριο Δαπανών (ΕΛΔΑΠ) και θεώρησης του αντίστοιχου ΤΧΕ από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον μεσολαβεί η πράξη θεώρησης από τον επίτροπο).

Σημειώνεται ότι, προς επίσπευση του συνολικού χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών έχει καταργηθεί ο προέλεγχος των ΥΟΕ, από 02 Ιουνίου 2015.

-Τα παραπάνω πλαίσιο τηρήθηκε επακριβώς κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2015 και δεν έχουν αναφερθεί από τα στελέχη του Στρατού Ξηράς προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ