Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογικό "λάθος" εις βάρος στρατιωτικών που καλούνται να πληρώσουν παραπάνω

16.06.2014 | 00:01
Είναι τόσο απίστευτοι όσο και απαράδεκτοι. Με λίγα λόγια άπαντες οι οικονομικοί μηχανισμοί αυτού του κράτους κάνουν ότι μπορούν για να επιβεβαώσουν όσους υποστηρίζουν πως όποιος και ότι έχει σχέση με τις ΕΔ είναι “υπό διωγμό”.

Τελευταίο παράδειγμα το γεγονός ότι στρατιωτικοί διαπίστωσαν πως φέτος τους φορολογούν ακόμη και το εκπαιδευτικό επίδομα, με αποτέλεσμα για πολλούς απ΄ αυτούς να πληρώνουν αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης.

Διαβάστε το έγγραφο της ΠΟΕΣ:


ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ     Αρ. Πρωτ. 97/2014
                                   Αθήνα, 14 Ιουν 2014
 
ΘΕΜΑ : Λάθη Εκκαθαριστικών για τη Φορολογία Εισοδήματος 2013
 
ΣΧΕΤ : α. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 2013, Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»)
             β. Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152, «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015»)
             γ. ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75, «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.»)
         δ. Υπ΄ αριθμ. 2012186/1255/0022/02-7-1993 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 528, «Καθορισμός αποζημιώσεως Εκπαιδευόμενων Στρατιωτικών»)
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του (α) σχετικού, ορίζεται ότι «1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται: α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη, β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ....».
 
2. Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 29 του (β) σχετικού, ορίζεται ότι: «1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 – 2015. 2..... Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα της ...... της παραγράφου 1 του άρθρου 14 ..... του Κ.Φ.Ε.....».
 
3. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 11 του (γ) σχετικού, ορίζεται ότι: «1. Οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας δικαιολογούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Για εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας..... γ. Για εκπαίδευση .....».
 
4. Σύμφωνα, τέλος, με τη (δ) σχετική, ορίζεται ότι: «1. Οι Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μετακινούμενοι για φοίτηση ή εκπαίδευση σε Σχολές ή Κέντρα .... δικαιούνται λόγω των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις κινήσεις αυτές ... αποζημιώσεων ...».
 
5. Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοί μας - μέλη των Περιφερειακών Ενώσεών μας, που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς, κατά τη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων τρέχοντος έτους, διαπίστωσαν ότι στα φορολογητέα εισοδήματα με τα οποία ήδη είχε ενημερωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXIS, ήταν δηλαδή ήδη προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί 301 ή 302 συμπεριλήφθηκε και το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο κατά τα προμνησθέντα δεν αποτελεί εισόδημα και ως εκ τούτου δεν φορολογείται, αλλά και υπολογίσθηκε στο συνολικό εισόδημα με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί με αυξημένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
 

6. Θεωρώντας ότι προφανώς εκ παραδρομής το εκπαιδευτικό επίδομα συμπεριλήφθηκε στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα των υπηρετούντων στο Στρατό Ξηράς παρακαλούμε όπως ελέγξετε και κατά αρμοδιότητά σας:
 
α. Εισάγετε εκ νέου στην εφαρμογή του TAXIS τα εισοδήματα των συναδέλφων μας που αποκτήθηκαν από μισθωτή υπηρεσία το έτος 2013 στους κωδικούς 301 ή 302 χωρίς το εκπαιδευτικό ή άλλου είδους επίδομα, το οποίο δεν φορολογείται.
 
β. Εισάγετε το ανωτέρω εκπαιδευτικό ή άλλου είδους επίδομα, το οποίο δεν φορολογείται, στους κωδικούς 657 ή 658.
 
γ. Επιστρέψατε στους δικαιούχους τυχόν ποσό που παρακρατήθηκε, ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης, καθόσον τούτο συμπεριλήφθηκε στο συνολικό εισόδημα ενώ δεν θα έπρεπε, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.
 
Διαβάστε ακόμη:

"Προνομιούχοι στρατιωτικοί" - Το τέλος του μύθου με στοιχεία και αριθμούςΑντισυνταγματική παρακράτηση 15% σε επίδομα που αφορά και σε στρατιωτικούς 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ