Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η εξέλιξη των υπαξιωματικών και η "ξεχασμένη" μελέτη για τους ΕΜΘ- Όλο το κείμενο της πρότασης

28.09.2015 | 20:08
Τα όσα είπε περί εξέλιξης υπαξιωματικών ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος έχουν προκαλέσει μεγάλη συζήτηση εντός του στρατεύματος. Ο ΥΕΘΑ έθεσε το θέμα προς συζήτηση,η οποία ελπίζουμε κάπου να καταλήξει.

Συνήθως αυτές οι προτάσεις παραμένουν στον “αέρα” ,χωρίς κάπου να καταλήγουν.

Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα και η τελευταία οργανωμένη προσπάθεια που είχε γίνει για κάποιες αλλαγές αφορούσε στους Εθελοντές Μακράς Θητείας. Μια ολοκληρωμένη πρόταση είχε κατατεθεί από τον Φεβρουάριο του 2010 στον τότε ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Μπεγλίτη. Η πρόταση παρέμεινε στα συρτάρια.

Το Onalert.gr αποκαλύπτει το κείμενο της πρότασης που συζητήθηκε,αξιολογήθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε:


1 Φεβρουαρίου 2010


Ενημερωτικό-Εισηγητικό Σημείωμα για τον κ. ΑΝΥΕΘΑ

Θέμα: Εθελοντές Μακράς Θητείας

Ιστορικό

Ο θεσμός των Εθελοντών Μακράς Θητείας είναι ουσιαστικά η πρώτη συστηματική προσπάθεια επαγγελματικού στρατού που συμπληρώνει ήδη 25 χρόνια ζωής. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας αποτέλεσαν την εξέλιξη του θεσμού των Ε.Π.Υ (Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας) που ήταν η συνέχεια των Ο.Π.Υ (Οπλιτών πενταετούς Υπηρεσίας). Σύμφωνα με το Ν.1848/89 (άρθρο 13 παράγραφο 4) και του ΠΔ 21/91 στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν όσοι από τους Ε.Π.Υ κατέθεσαν σχετική αίτηση πριν από τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσης τους.

Οι προσλήψεις τους ξεκίνησαν το 1985 και τερματίστηκαν το έτος 2000 (κατάργηση τροφοδότη θεσμού των ΕΠΥ , Ν.2936/2001). Οι γραμματικές γνώσεις τους ποικίλουν ανάλογα με την Εγκύκλιο πρόσληψης .Στην πλειονότητα τους όμως είναι ή απόφοιτοι ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης ή απόφοιτοι Δημοσίου Λυκείου ή Ιδιωτικού Γυμνασίου αναγνωρισμένο από το Κράτος. Σύμφωνα με το Ν.2936/2001 (άρθρο 15 παρ.4) οι ήδη υπάρχουσες και πληρωθείσες θέσεις των Ε.Μ.Θ καθίστανται προσωποπαγής καταργούμενες μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο έξοδο των ήδη υπηρετούντων από την ενεργό υπηρεσία.

Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας υπηρετούν μέχρι την συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας ,εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή και μισθολογικά μέχρι τα 1/2 της διαφοράς του Β.Μ Συνταγματάρχη-Αντισυνταγματάρχη. Ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μισθολογικές προαγωγές όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Η υφιστάμενη βαθμολογική εξέλιξη τους , εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα
Η Βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας συγκρινόμενη με την εξέλιξη των άλλων κατηγοριών υπαξιωματικών μη παραγωγικών σχολών υστερεί σημαντικά καθώς:

Οι εθελόντριες γυναίκες που προσελήφθησαν με τις διατάξεις του Ν. 705/77 (άρθρο 7 παρ. 1) , εξελίσσονται όπως οι άνδρες εθελοντές ομοιόβαθμοί τους, εξελισσόμενες μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη σύμφωνα με την τροποποίηση του χρόνου προαγωγών του Ν.3257/2004 (άρθρο 13).
Οι εθελοντές που προσελήφθησαν με τις διατάξεις του ΝΔ 445/74, μετά τη μονιμοποίησή τους, εντάσσονται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών μετά τους υπηρετούντες και εξελίσσονται όπως οι ομοιόβαθμοί τους σύμφωνα με το ΝΔ 445/74 (άρθρο 5 παρ. 9), φθάνοντας μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη .
Εκτός όμως όσων αναφέρθηκαν και ενώ ήταν σε ισχύ ο θεσμός των Εθελοντών Μακράς Θητείας με τις συνδυασμένες διατάξεις των Ν.1848/89 (άρθρο 13 παρ. 4-5) και του Π.Δ 21/4-2-1991 προσλήφθηκαν υπαξιωματικοί (έτη 1985-1990) που δεν εντάχτηκαν στην κατηγορία των ΕΜΘ και ακολουθούν βαθμολογική εξέλιξη μέχρι του βαθμού του Αντισυνταγματάρχη .

Ο αριθμός των υπηρετούντων Εθελοντών Μακράς Θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις , εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:διαρκώς απομειώνεται ε. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.4 Ν.2936/2001 καθίστανται προσωποπαγής (12.450) οι ήδη υπάρχουσες και πληρωθείσες θέσεις των ΕΜΘ, καταργούμενες μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο έξοδο των ήδη υπηρετούντωνΗ δύναμη των υπηρετούντων Εθελοντών Μακράς Θητείας ακολουθεί φθίνουσα πορεία και θα τερματιστεί οριστικά το έτος 2035 (το 2028 για της γυναίκες και το 2035 για τους άνδρες).


Τα στοιχεία της γραφικής παράστασης αναφέρονται στους υπηρετούντες στο Σ.Ξ
Το μεγαλύτερο μέρος των ανδρών ΕΜΘ ,ποσοστό 81,5%, υπηρετεί σε μονάδες εκστρατείας ενώ το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών ΕΜΘ ,ποσοστό 91% , υπηρετεί σε Επιτελεία.Ο μέσος όρος ηλικίας των υπηρετούντων σήμερα Εθελοντών Μακράς Θητείας , εμφανίζεται στην παρακάτω γραφική παράσταση:


Εάν διατηρηθεί το υφιστάμενο σύστημα προαγωγών των Εθελοντών Μακράς Θητείας ,στο άμεσο μέλλον διαφαίνεται η πιθανότητα ρήγματος στην κάθετη δομή διοίκησης των μονάδων-υπομονάδων ,καθώς Ανθυπολοχαγοί και Υπολοχαγοί , με μέση ηλικία από 22 έως 26 ετών , θα καλούνται να διοικήσουν μεγάλο αριθμό Επιλοχιών, Αρχιλοχιών με μέση ηλικία περί τα 50 έτη.

Σχόλια

Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας που προσελήφθησαν με τον Ν. 1513/1985 στις Ένοπλες Δυνάμεις αν και αποτελούν μεγάλο τμήμα του στελεχιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα (Συνταξιοδοτικά-εξέλιξης) που για χρόνια παραμένουν ανεπίλυτα χωρίς μέχρι σήμερα να είχε διαφανεί να υπάρχει βούληση επίλυσης των.

Διαχρονικά οι στρατιωτικές ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων στάθηκαν απέναντι στην επίλυση των προβλημάτων , που αντιμετώπιζαν οι Εθελοντές Μακράς Θητείας , με αποτέλεσμα τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να διατηρείται η άνιση μεταχείριση προσωπικού που έχει κοινά χαρακτηριστικά και προέλευση.
Επειδή ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια σειρά δικαιώματα-προνόμια και επειδή εσφαλμένα εξακολουθεί να θεωρείται πως ο βαθμός αποτελεί πάγιο κριτήριο επιπέδου , ποιότητας σκέψης και ικανοτήτων , το προσωπικό της κατηγορίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας συνεχίζει να περιθωριοποιείται , γεγονός που τελικά αποβαίνει σε βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ για την σύσταση διακλαδικής επιτροπής, για την εξέταση της δυνατότητας και του τρόπου δημιουργίας ενιαίου θεσμικού πλαισίου ανάμεσα στους ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ δημιουργεί την κατάλληλη ευκαιρία επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Εθελοντές Μακράς Θητείας και στο πλαίσιο αυτό προτείνονται:

Τροποποίηση των χρόνου προαγωγών τους όπως παρακάτω:

Λοχίας 8 χρόνια .
Επιλοχίας 7 χρόνια.
Αρχιλοχίας 6 χρόνια.
Ανθυπασπιστής 4 χρόνια.
Ανθυπολοχαγός 4 χρόνια
Υπολοχαγός 6 χρόνια
 
Σύνολο 35 χρόνια

Απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού στα 35 έτη υπηρεσίας με μισθολογική προαγωγή στο Β.Μ του Συνταγματάρχη (1.295€) αντί του 1/2 Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη (1.223€) που είναι σήμερα.

Προαγωγές των υπηρετούντων βάσει των προτεινόμενων ετών παραμονής στους βαθμούς σε συνδυασμό με τα έτη υπηρεσίας που έχουν συμπληρώσει χωρίς όμως δικαίωμα λήψης αναδρομικών .

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα συντελέσουν στην ανύψωση του ηθικού των υπηρετούντων Εθελοντών Μακράς Θητείας , θα αποκαταστήσουν το αίσθημα αδικίας σε σχέση με τους άλλους υπαξιωματικούς μη παραγωγικών σχολών που έχουν διαφορετική εξέλιξη .

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τη λήψη απόφασης.


*Η φωτογραφία είναι του ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ