Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αλλαγές στις προαγωγές στρατιωτικών στην Κύπρο

23.05.2013 | 22:01

 Σε αναδιατύπωση της υφιστάμενης νομοθεσίας καθ` όσον αφορά τις προαγωγές προχώρησε σήμερα ομόφωνα η Βουλή, έτσι ώστε να διασαφηνισθεί ότι με τη νέα νομοθετική διάταξη εξουσιοδοτείται η έκδοση κανονισμών για τις προαγωγές των μελών του στρατού όσο και για τις κρίσεις των στρατιωτικών για προαγωγή.Σύμφωνα με το newsit.cy.com χωρίς καμία ένσταση η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε σήμερα κανονισμούς, προκειμένου να διασαφηνισθεί περαιτέρω η διαδικασία κρίσης της καταλληλότητας των μελών του στρατεύματος για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων και για τις προϋποθέσεις απονομής της διαμνημόνευσης ευδόκιμης διοίκησης. 

Σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς, οι διαμνημονεύσεις για την Εθνική Φρουρά είναι αυτές που καθορίζονται στους περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς, οι οποίοι εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών και με τις αναγκαίες προσαρμογές, στην Εθνική Φρουρά κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζονται στο Στρατό της Δημοκρατίας.

Η διαμνημόνευση ευδόκιμης διοίκησης απονέμεται έως τώρα σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση σε αξιωματικούς βαθμού Συνταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη, Ταγματάρχη και Λοχαγού, οι οποίοι συμπληρώνουν το χρόνο διοίκησης που καθορίζεται στους περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς, προκειμένου να δικαιούνται κρίση στον κατεχόμενο βαθμό και οι οποίοι προήχθησαν στον επόμενο βαθμό και παρέμειναν σε αυτόν τουλάχιστον για έξι μήνες. Ως αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής, η διαμνημόνευση ευδόκιμης διοίκησης απονέμεται σε όλους τους αξιωματικούς που συμπληρώνουν το χρόνο διοίκησης που απαιτείται για να κριθούν και να προαχθούν στον επόμενο βαθμό.

Για το λόγο αυτόν, το Υπουργείο Άμυνας, αφού μελέτησε σχετική εισήγηση του ΓΕΕΦ, έκρινε σκόπιμη την προτεινόμενη τροποποίηση και με τη ρύθμιση αυτή η διαμνημόνευση θα είναι τριών τάξεων και θα απονέμεται σε αξιωματικούς που συμπληρώνουν, σε ενεργή μονάδα, συνολικό χρόνο ευδόκιμης διοίκησης οκτώ ετών για την Α´ Τάξη, έξι ετών για τη Β´ Τάξη και τριών ετών για τη Γ´ Τάξη, ανεξαρτήτως αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την κρίση και προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. 
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ