Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Mισθολόγιο: Ποιοι στρατιωτικοί και γιατί αποφάσισαν να πάνε στο ΕΔΑΔ

11.09.2017 | 08:30
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) προσφεύγουν οι απόστρατοι, για να διεκδικήσουν αφενός την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και την επιστροφή των μισθών αναδρομικά, στα επίπεδα του Ιουλίου 2012, αφετέρου την επιστροφή των κρατήσεων που τους έγιναν για την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία σημειώνεται ότι κρίθηκε αντισυνταγματική από το ελεγκτικό συνέδριο.

Την παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση για ενημέρωση, συζήτηση και προτεινόμενες ενέργειες δράσης, με θέμα, "κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ", σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΑΣ Άρτας,
για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Δείτε τι ακριβώς ζητούν σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλαν στο site τους παρακάτω:

1. Την παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση μας, για ενημέρωση, συζήτηση και προτεινόμενες ενέργειες δράσης, με θέμα, "κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ", για την διεκδίκηση:

α. Των αναδρομικών ποσών της παρακράτησης, Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που επιβλήθηκε στις συντάξεις μας με τον ν. 3865/2010 και ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός με την 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Την πλήρη επιστροφή των αντισυνταγματικών και παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών.

γ. Την επαναφορά των μισθών και συντάξεων στα επίπεδα του Ιουλίου 2012, όπως αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας στοχευμένες, παράνομες και αντισυνταγματικές, που επέβαλε η τότε Συγκυβέρνηση.

2. Στην ενδελεχή ενημέρωση που έγινε από τους δύο, ειδικούς, επί των ασφαλιστικών θεμάτων, νομικούς διαπιστώθηκαν ότι:

α. Αποτελεί μονόδρομο η προσφυγή στο ΕΔΑΔ, καθόσον είναι πλέον σίγουρο ότι, καμιά Κυβέρνηση ή Συγκυβέρνηση δεν θα προβεί στην πλήρη αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ενστόλων.

β. Είναι βέβαιο ότι, η προσφυγή θα γίνει δεκτή από το ΕΔΑΔ και ότι, η Ελληνική Κυβέρνηση ή Συγκυβέρνηση θα πειθαρχήσει.

γ. Η απόφαση της ΕΔΑΔ θα επιβάλει την επιστροφή των αναδρομικών, είτε με συγκεκριμένου ύψους αποζημίωση, που θα είναι ίδια για όλους τους προσφεύγοντες, είτε ατομικά, δηλαδή ανάλογα με το παρακρατηθέν ποσό.

δ. Η διεκδίκηση των αναδρομικών, αφορά την περίοδο από το 2012 και όχι από τον Σεπτέμβριο του 2010, που είχε επιβληθεί η ΕΑΣ, γιατί με βάση το Ελληνικό Δίκαιο, γίνονται δεκτές οι διεκδικήσεις μόνο της τελευταίας πενταετίας, γεγονός που δέχεται και η ΕΔΑΔ.


ε. Σε ότι αφορά τις διεκδικήσεις της παρ. 2β και 2γ κρίνεται πως δεν μπορεί να γίνουν προσφυγές, γιατί τα Ελληνικά Δικαστήρια δέχθηκαν την αντισυνταγματικότητα των περικοπών και κάνουν δεκτές τις αγωγές, που υποβάλλουμε, το αργότερο μέσα σε μια πενταετία.

3. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατάθεση της προσφυγής μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο του παραρτήματος, τόσο για ενημέρωση όσο και για την παραλαβή των απαιτουμένων δικαιολογητικών που είναι η εξουσιοδότηση των δύο νομικών και το ιδιωτικό συμφωνητικό. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω:

α. Ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων από το 2012 και μετά (ένα ανά έτος)

β. Συνταξιοδοτική πράξη μετά το 2012.

γ. Φωτοτυπία αποδεικτικού κατάθεσης των 60 ευρώ, στον κοινό λογαριασμό IBAN GR97 0171 215o 0062 1514 1082 289, των δικηγόρων Μαλισάγκος Αναστάσιος, Αριστοτέλους 11, ΤΚ 54624 και Χασκής Χρήστος, Ερμού 2 ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη.

4. Για τους συναδέλφους που διαμένουν, εκτός του νομού Άρτας, και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην προσφυγή, μπορούμε να τους αποστέλλουμε τα απαιτούμενα έγγραφα, μέσω φαξ ή emαil.

5. Στην προσφυγή μπορούν να λάβουν μέρος και συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

6. Η αποστολή των δικαιολογητικών λήγει την 10η Οκτωβρίου 2017.

7. Ακολουθούν αναλυτική ενημέρωση και τα δύο από τα πέντε δικαιολογητικά.


Η ΕΗΜΕΡΩΣΗ


ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναφορικά με την παρακρατούμενη εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, για το προ του 2017 διάστημα, θα έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα λόγω της παρακώλυσης πρόσβασης στην Δικαιοσύνη των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Η απόφαση 244/2017 της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζει ως έναρξη της αντισυνταγματικότητας και αναγνώριση της παρανομίας της σχετικής παρακράτησης, την ημερομηνία έκδοσης της αποφάσεως, τον Φεβρουάριο του 2017.

Αυτό σημαίνει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να προσφύγει στα Τμήματα ή στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το συγκεκριμένο θέμα, διότι η ως άνω νομολογία θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά και η υπόθεση θα απορρίπτεται.

Τούτο, δηλαδή η εξ ορισμού στο μέλλον απόρριψη των ενδίκων μέσων ενώπιον των εθνικών Δικαστηρίων, μας δίνει την δυνατότητα να προσφύγουμε στο ΕΔΔΑ, ως μοναδική προσπάθεια αντίδρασης στην ως άνω δυσμενή και καινοφανή απόφαση εις βάρος της αναδρομικότητας των οφειλομένων, με σκοπό την λήψη αποζημιώσεως, είτε αναλόγως του ποσού που παρανόμως κρατήθηκε, είτε κατ΄ αποκοπήν ανά προσφεύγοντα.

Σημειωτέον, ότι η συγκεκριμένη απόφαση, ως νομολογία ανωτάτου ακυρωτικού, είναι λίαν επικίνδυνη για τις μελλοντικές απαιτήσεις των συνταξιούχων, μιας και ουσιαστικά καταργεί την αναδρομικότητα και τις διατάξεις περί παραγραφής.

Αυτό μας ενισχύει και την πεποίθηση ότι η προσφυγή μας θα γίνει δεκτή, μιας και αφενός το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει τέτοιου είδους παραβιάσεις δικαιωμάτων και χορηγεί εύλογες αποζημιώσεις, αφετέρου πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να σταθεί τέτοιου είδους νομολογία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, σε σχετικό ερώτημα, περί του εάν μπορεί στην συγκεκριμένη προσφυγή να σωρευθεί αποζημιωτικό αίτημα για τις περικοπές των συντάξεων δυνάμει του νόμου 4093/2012, η απάντηση είναι αρνητική, διότι τα εθνικά Δικαστήρια, δέχονται την αντισυνταγματικότητα των περικοπών αυτών και κάνουν δεκτές τις σχετικές απαιτήσεις, οπότε και δεν είναι ούτε αναγκαία, αλλά ούτε και επιτρέπεται η απευθείας προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το ίδιο ισχύει και για την παρακρατούμενη εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων για το μετά την έκδοση της αποφάσεως διάστημα (Φεβρουάριο 2017), δηλαδή δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μιας και έχει αναγνωρισθεί η αντισυνταγματικότητά της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οπότε και θα μπορούσε να αναζητηθεί στο μέλλον με την κατάθεση σχετικής αγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ