Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Κατρούγκαλος "σώζει" μετά από τις καθαρίστριες και στρατιωτικούς που οι Αρχηγοί αγνόησαν

13.05.2015 | 21:50

Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος “σώζει” πάρα πολλούς στρατιωτικούς που βρέθηκαν με ασήμαντες αφορμές σε κατάσταση “δυνητικής” ή “αυτοδίκαιης” αργίας. Πολλοί στρατιωτικοί με μηνύσεις για ασήμαντες υποθέσεις βρέθηκαν με βάση το πειθαρχικό δίκαιο που είχε ψηφισθεί σε αργία που πρακτικά σήμαινε ότι ελάμβαναν μόλις το 1/3 του μισθού μέχρι να δικαιωθούν . Αν δικαιώνονταν δηλαδή.

Μόνο ο Κοσμάς Χρηστίδης ως Α/ΓΕΝ είχε φέρει αντιρρήσεις αλλά κανένας άλλος ,ούτε ο Α/ΓΕΕΘΑ τον στήριξε κι έτσι πολλοί στρατιωτικοί την “πλήρωσαν” άδικα. Πολύ άδικα.

Τώρα με την ρύθμιση Κατρούγκαλου για τους δημοσίους υπαλλήλους “σώζονται” και οι στρατιωτικοί.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΟΕΣ:


Σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχετικού, προσφάτως ψηφισθέντος νόμου, και στο πλαίσιο εξορθολογισμού του πειθαρχικού δικαίου, αποκαθίσταται το τεκμήριο αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία, αφού καταργούνται όλες οι σχετικές διατάξεις, ήτοι: οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54), των περιπτώσεων 1−9 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του άρθρου 14 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α΄ 235), των άρθρων 14, 15 και 16 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254), των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 29 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 69 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

Το ΓΕΕΘΑ/Β1, με το σχετικό έγγραφό του, μετά τη θέση σε ισχύ του ομοίου, γνώρισε στα λοιπά Γενικά Επιτελεία ότι οι διατάξεις των άρθρων 103 και 107 του σχετικού , όπως ίσχυαν και αφορούσαν τη θέση των υπαλλήλων του δημοσίου σε αργία, εφαρμόζονταν αναλόγως, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της θέσεως σε αργία, καθώς και ως προς τις συνέπειές της και για τους στρατιωτικούς.

Κατόπιν των ανωτέρω εκτιμούμε ότι πρέπει να επανακαθορισθεί το διοικητικό πλαίσιο θέσεως των στρατιωτικών σε αργία και να ανακληθούν όλες οι διοικητικές πράξεις που έθεσαν στρατιωτικούς σε αργία καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού (α) νόμου καθορίσθηκε ότι, η αυτοδίκαιη αργία που προβλέπεται στις καταργούμενες με την παράγραφο 1 διατάξεις λήγει αυτοδικαίως μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 107 του Ν.3584/2007 πριν από την τροποποίησή τους από τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του σχετικού (α) νόμου, ορίσθηκε ότι στη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων, μεταξύ των άλλων, θα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά και κατά περίπτωση, δύο (2) εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, δύο (2) εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους ή δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους.

Από την παράθεση της ανωτέρω διάταξης καθίσταται σαφές ότι υφίσταται κενό στη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων των Ενόπλων Δυνάμεων ελλείψει αιρετού αντιπροσώπου και ως εκ τούτου προτείνεται η πρόβλεψή του με ανάλογη παρέμβαση – τροποποίηση στο σχετικό (ε) νόμο και συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στα αντίστοιχα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των Κλάδων.

Διαβάστε ακόμη:

Μάθημα από ΗΠΑ για την Άμυνα - Επανέφεραν όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους από την αργία!19 στρατιωτικοί τέθηκαν σε αργία! Ακόμη και για "ασήμαντα αδικήματα"


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ