Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιοι στρατιωτικοί μπορούν να είναι υποψήφιοι στις δημοτικές - περιφερειακές εκλογές;

26.04.2014 | 00:01
Μπορούν οι στρατιωτικοί να είναι υποψήφιοι στις επικείμενες δημοτικές - περιφερειακές εκλογές; Όλε οι απαντήσεις για το ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να εκτεθούν ως υποψήφιοι στο κείμενο που ακολουθεί γραμμένο απο στρατιωτικό με γνώσεις.
 
• Οι αξιωματικοί δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές, συγκεκριμένα να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, επίσης περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι.
• Οι αξιωματικοί αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (υποψηφιότητα) εφόσον παραιτηθούν πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.
• Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί δεν έχουν το παραπάνω πρόβλημα, δηλαδή μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν σε αιρετά αξιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να παραιτηθούν.
• Ο αξιωματικός που δηλώνει παραίτηση για συμμετοχή στις εκλογές (δημοτικές - περιφερειακές), διαγράφεται από την ημερομηνία επίδοσης της δήλωσης παραίτησης στον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών. Λαμβάνει προσωρινό δελτίο ταυτότητας, παραδίδοντας την στρατιωτική ταυτότητα και στο οποίο αναγράφεται ως λόγος έκδοσης η διαγραφή του στελέχους λόγω συμμετοχής του στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Συντάγματος. Επίσης λαμβάνει φύλλο πορείας για τον τόπο οριστικής διαμονής του, μετά την έκδοση της εγκύκλιου αποστρατείας.
• Οποιοσδήποτε αξιωματικός μπορεί να παραιτηθεί για να συμμετέχει στις εκλογές ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων που έχει προς την υπηρεσία. Στην περίπτωση που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, καταβάλει χρηματική αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Νόμου 3257/2004, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις που ισχύουν σήμερα. Η αποζημίωση υπολογίζεται ως το γινόμενο των εκκαθαρισμένων πραγματικών αποδοχών (καταλογιστέο) προστιθέμενης της δαπάνης πιθανής εκπαιδεύσεως του στο εξωτερικό.
• Οι Έφεδροι αξιωματικοί και οι Δόκιμοι και Οπλίτες θητείας, που θα συμμετέχουν ή θα αποδεχθούν υποψηφιότητα για την εκλογή τους σε αιρετά αξιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου 3421/2005.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ