Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιοι στρατιωτικοί προσέφυγαν ξανά στο ΣτΕ και γιατί

19.01.2015 | 17:54
Αίτηση ακύρωσης της απόφασης που ρυθμίζει τις “διορθώσεις” των μισθών των στρατιωτικών κατέθεσε ο δικηγόρος της ΠΟΕΣ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακύρωση της “επιστροφής” του 50% δηλαδή .


Η ΠΟΕΣ σε έγγραφό της αναφέρει:Σε συνέχεια των νομικών μας ενεργειών, προασπιζόμενοι τα συμφέροντα όλων των εν ενεργεία στρατιωτικών, σας γνωρίζουμε ότι ο νομικός σύμβουλος της
Ομοσπονδίας μας, κ. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, μετέβη σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κατέθεσε νέα αίτηση
ακύρωσης ενώπιόν του, για λογαριασμό και κατ΄ εντολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας
Αττικής και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κατά της υπ’ αριθμ. οικ.2/88371/ΔΕΠ/17-11-2014 κοινής υπουργικής
απόφασης, με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος και χρόνος καταβολής των διαφορών αποδοχών που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 86
του ν. 4307/2014 για τα χρονικά διαστήματα από 1-08-2012 έως 30-06-2014 και από 1-07-2014 έως 30-11-2014.

Με την αίτησή μας, ζητάμε να ακυρωθεί η παραπάνω απόφαση, ως παράνομη διότι έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ρυθμίσεων του άρθρου 86 του ν.
4307/2014, οι οποίες αντίκεινται στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, την υποχρέωση συμμόρφωσης στο ακυρωτικό δεδικασμένο των αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας, στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και στο δικαίωμα
στην περιουσία σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ