Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι μπορεί να κερδίζουν οι στρατιωτικοί αν μπουν στο ενιαίο μισθολόγιο - Πίνακες και αριθμοί

06.02.2014 | 00:01

Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του ΣΥΣΜΕΔ για υπαγωγή και των στρατιωτικών στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Ο ΣΥΣΜΕΔ σε ανύποπτο χρόνο είχε υποστηρίξει αυτή τη θέση και είχε παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη μελέτη.


Τι κερδίζουν λοιπόν οι στρατιωτικοί σε περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόταση του ΣΥΣΜΕΔ;
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν, αποτυπώνονται οι βασικοί μισθοί και τα βασικά μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, κατά κατηγορία στρατιωτικών και τα προτεινόμενα επιδόματα, ως εξής:


  Ο μαθητής παραγωγικής σχολής ΑΣΕΙ λαμβάνει μηνιαίως το 20% του Βασικού Μισθού του Ανθλγού (240,00 €), ο Εφεδρος Ανθυπολοχαγός το 80% του ΒΜ του Ανθλγού (960,00 €) και ο Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός το 60% του ΒΜ του Ανθλγού (720,00 €).


Ο μαθητής παραγωγικής σχολής ΑΣΣΥ,  λαμβάνει μηνιαίως το 20% του Μονίμου Λοχία (208,00 €).


Επιδόματα
 
Πέρα από το βασικό μισθό στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, χορηγούνται μηνιαίως και τα εξής επιδόματα:
 
α. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών
 
(1) Το επίδομα ειδικών συνθηκών χορηγείται σε όλους τους στρατιωτικούς, και αντιστοίχων, ανεξαρτήτως βαθμού και ορίζεται στο ποσό των 150,00 €. 
 
(2) Η χορήγηση του επιδόματος αυτού αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση των ειδικών συνθηκών και των κινδύνων που περιβάλλει το επάγγελμα του στρατιωτικού, του αστυνομικού του πυροσβέστη και του λιμενικού. Το ύψος του επιδόματος αυτού, που ταυτίζεται με το αντίστοιχο επίδομα κινδύνου που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι βάσει του άρθρου 15 του ν.4024/2011, μόνο ως συμβολικό μπορεί να εκληφθεί, αφού είναι μεγάλο το μέγεθος και η συχνότητα των κινδύνων που τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αντιμετωπίζουν καθημερινά είτε επιχειρούν από ξηρά, θάλασσα και αέρα συντηρώντας την ειρήνη και διασφαλίζοντας την εδαφική ακεραιότητα,  είτε περιπολούν μέρα και νύκτα σε πόλεις και ακτές, είτε μάχονται με τις δυνάμεις της φύσης για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, φυσικών πόρων και περιουσιών προσφέροντας συχνά κατά την εκτέλεση του καθήκοντος την ίδια τους τη ζωή.
 
β. Επίδομα Θέσης Ευθύνης

 
(1) Το επίδομα θέσης ευθύνης χορηγείται σε όλα τα βαθμοφόρα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στους αστυφύλακες, λιμενοφύλακες και πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη πραγματικής υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόματος καταβάλλεται ανάλογα με το βαθμό ως εξής: Δεκανέας, Λοχίας 50,00 €, Αστυφύλακας, Λιμενοφύλακας και Πυροσβέστης με δύο (2) έτη υπηρεσίας 50,00 €, Επιλοχίας, Αρχιλοχίας 100,00 €, Ανθυπασπιστής 150,00 €, Ανθυπολοχαγός, Υπολοχαγός 200,00 €, Λοχαγός 250,00 €, Ταγματάρχης, Αντισυνταγματάρχης 300,00 €, Συνταγματάρχης 400,00 €, Ταξίαρχος 500,00 €, Υποστράτηγος 600,00 €, Αντιστράτηγος, ΓΕΠΣ 700,00 €, Α/ΓΕΣ 800,00 €, Α/ΓΕΕΘΑ 900,00 €. 
 
(2) Το επίδομα αυτό αντιστοιχίζεται στο επίδομα θέσης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων που χορηγεί το άρθρο 18 του ν.4024/2011 και καταβάλλεται σε όλα τα βαθμοφόρα στελέχη, που λόγω θέσης και βαθμού ασκούν διοίκηση μικρού ή μεγάλου κλιμακίου, επωμιζόμενοι ευθύνες επί έμψυχου δυναμικού και άψυχου υλικού. Η κλιμάκωση του ύψους τους επιδόματος είναι ανάλογη της θέσης που κατέχει το στέλεχος βάσει του διοικητικού του βαθμού και των ευθυνών που εξ αυτού επωμίζεται.
 
γ. Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας

 
(1) Το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας το οποίο καταβάλλεται στα στελέχη των ΕΔ για το διάστημα που υπηρετούν:
 
(α) Στα νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης και Αργοσαρωνικού.
 
(β) Στο νομό Έβρου.
 
(γ) Στους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλης, Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας και εφόσον υπηρετούν σε Μονάδες Προκάλυψης.
 
(δ) Σε μονάδες των ΕΔ που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι οποίες καθορίζονται με διαταγή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.
 
(2) Το επίδομα αυτό αντιστοιχίζεται και αναπροσαρμόζεται στο ύψος του επιδόματος παραμεθορίου (100,00 €) που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄.
 
(3) Για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. του Π.Σ. και του Λ.Σ. – Ελληνικής Ακτοφυλακής το επίδομα αυτό προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης.
 
(4) Οι μονάδες που χαρακτηρίζονται αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι ειδικότητες των Σωμάτων Ασφαλείας που δικαιολογούν τη καταβολή του ορίζονται με Υπουργικές αποφάσεις των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργών.
 
(5) Κατά τα λοιπά το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για το διάστημα που οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, ειδικές, εκπαιδευτικές, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιών διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών). Δεν καταβάλλεται σε περίπτωση αργίας λόγω πρόσκαιρης παύσης, λιποταξίας, παράνομης απουσίας, άγνοιας, υποδικίας, αργίας με προσωρινή απόλυση, καταδίκης άνευ στέρησης του βαθμού, προσωρινής απόλυσης και στις τρίμηνες αποδοχές. Επίσης δεν καταβάλλεται στους υπηρετούντες και τοποθετημένους στο εξωτερικό και σε όσους επανήλθαν στην ενέργεια ως αποκατασταθέντες με δικαστικές αποφάσεις, για το χρόνο που ήταν εκτός υπηρεσίας.
 
δ. Επίδομα Εορτών και Αδείας
 
Καταβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων (500,00 €), επίδομα εορτών Πάσχα (250,00 €) και επίδομα αδείας (250,00 €), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4024/2011.
 
ε. Οικογενειακή παροχή

 
Παρέχεται μηνιαία οικογενειακή παροχή ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στρατιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4024/2011.
 
στ. Έξοδα Παράστασης Ανωτάτων Ειδικών Θέσεων
 

Παρέχεται μηνιαίως ποσό, ως έξοδα παράστασης, αποκλειστικά στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – ΕΛΑΣ – Π.Σ. – Λ.Σ – ΕΛΛ. ΑΚΤ, στον ΓΕΠΣ και στους Αρχηγούς Στόλου και Τακτικής Αεροπορίας ως εξής:
 
(1) Α/ΓΕΕΘΑ: 400,00 €
 
(2) Α/ΓΕΣ - Α/ΓΕΝ - Α/ΓΕΑ - Α/ΕΛΑΣ - Α/ΠΣ – Α/ΛΣ – ΕΛΛ. ΑΚΤ:  300,00 €
 
(3) ΓΕΠΣ - ΑΣ - ΑΤΑ: 200,00 €
 
ζ. Επίδομα Ενοικίου
 
(1) Στους στρατιωτικούς που δε διαμένουν σε Στρατιωτικά Οικήματα και δε διαθέτουν οι ίδιοι ή ο σύζυγός τους ιδιόκτητη  κατοικία εντός της φρουράς στην οποία υπηρετούν καταβάλλεται επίδομα ενοικίου το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού των δικαιούχων. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται 2% για κάθε τέκνο και μέχρι του αριθμού των τεσσάρων. Λεπτομέρειες για την καταβολή του υπόψη επιδόματος δύνανται να καθορισθούν με Υπουργικές Αποφάσεις.
 
(2) Οι οικογένειες των στρατιωτικών, ως γνωστόν, επιβαρύνονται οικονομικά με την καταβολή υπέρογκων μισθωμάτων που κατά κανόνα απαιτούν οι τοπικές κοινωνίες, εκμεταλλευόμενες τη βασική και επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης στέγης, η οποία επιβάλλεται από την Υπηρεσία μέσω των ετήσιων μεταθέσεων για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη καλούνται να καταβάλλουν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου μισθώματα τα οποία επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
 
(3) Η Υπηρεσία, αναγνωρίζοντας αυτή την άδικη έναντι των υπολοίπων υπαλλήλων οικονομική επιβάρυνση, παρέχει περιορισμένο αριθμό οικημάτων για την κάλυψη αυτών των αναγκών, τα οποία δυστυχώς δεν επαρκούν για την ικανοποίηση του συνόλου των στεγαστικών αναγκών του μετακινούμενου προσωπικού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθημα αδικίας σε όσα στελέχη δε στεγάζονται σε αυτά.
 
η. Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης
 

(1) Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στο ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ του Π.Σ. και του Λ.Σ .- ΕΛ. ΑΚΤ χορηγείται επίδομα ειδικής απασχόλησης. Το επίδομα καταβάλλεται σε όλους και συναρτάται από το φέροντα βαθμό. Το ύψος του σε κάθε περίπτωση ορίζεται ως εξής: Στρατιώτης 200,00 €, Δεκανέας 225,00 €, Λοχίας 250,00 €, Επιλοχίας 275,00 €, Αρχιλοχίας 300,00 €, Ανθυπασπιστής 325,00 €, Ανθυπολοχαγός 350,00 €, Υπολοχαγός 375,00 €, Λοχαγός 400,00 €, Ταγματάρχης 425,00 €, Αντισυνταγματάρχης 450,00 €, Συνταγματάρχης 475,00 €, Ταξίαρχος 500,00 €, Υποστράτηγος 550,00 €, Αντιστράτηγος 600,00 €, ΓΕΠΣ 650,00 €, Α/ΓΕΣ 700,00 €, Α/ΓΕΕΘΑ 750,00 €.
 
(2) Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί οι κληρωτοί οπλίτες και οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης μέχρι δύο (2) ετών.
 
(3) Το επίδομα ειδικής απασχόλησης δεν αντιστοιχίζεται με κανένα επίδομα του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί οι ιδιαιτερότητες, οι αντιξοότητες και οι επιπτώσεις που αυτές έχουν στη φυσική και κοινωνική υπόσταση του ίδιου και της οικογένειας του Έλληνα στρατιωτικού δεν απαντώνται σε κανέναν τομέα του δημοσίου τομέα. Εν τέλει, το επίδομα αυτό αιτιολογεί την ανάγκη ύπαρξης ιδιαίτερου (ειδικού) μισθολογίου για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Ανάγκη που αποκρυσταλλώνεται στη νοηματική της λέξης «υπηρεσία» που τείνει να γίνει συνώνυμο της θυσίας. Μέσα σε αυτό το επίδομα συμπυκνώνεται όλος ο κάματος της ατελείωτης υπερωριακής εργασίας, του άστατου ωραρίου και της ατέρμονης αγωνίας του στρατιωτικού και της οικογένειάς του, που άοκνα υφίστανται τις όποιες συνέπειες σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου του Έλληνα στρατιωτικού, ο οποίος έχει υποστεί ανά διετία ή τριετία τη βάσανο του εσωτερικού μετανάστη και που ως άπατρις αναζητεί στέγη για την οικογένειά του, δουλειά για την άνεργη γυναίκα του, παιδικό σταθμό και κοινωνικό περιβάλλον για το παιδί του, προοπτική για το μέλλον το δικό του και της οικογενείας του. Στη λογική, λοιπόν, αυτή το ειδικό αυτό επίδομα τείνει να καλύψει ένα ελάχιστο μέρος του κόστους της υπερωριακής εργασίας, που συνεπάγεται η εφαρμογή του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως και που ουσιαστικά καταργεί κάθε έννοια ωραρίου. Επίσης καλείται να αντισταθμίσει το οικονομικό κόστος που επιβαρύνονται οι οικογένειες των στρατιωτικών, οι οποίες μετατιθέμενες διαρκώς, υποχρεούνται να διαβιούν σε μέρη μακράν των οικείων τους με τα εξής επακόλουθα:
 
(α) Την απώλεια του 2ου μισθού λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας του/της έτερου/ρης συζύγου σε άγνωστο περιβάλλον.
 
(β) Την καταβολή σημαντικού χρηματικού ποσού για τη φύλαξη των ανήλικων τέκνων όταν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι και δεν υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από το συγγενικό περιβάλλον.
 
(γ) Την πρόσθετη δαπάνη που αναγκάζονται να καταβάλουν ως έξοδα μετακίνησης από και προς τις Μονάδες τους, αφού αυτές κατά κανόνα εδρεύουν μακριά από τα αστικά κέντρα.
 
(δ) Το πρόσθετο κόστος ζωής, λόγω της ακρίβειας που μαστίζει τις παραμεθόριες και απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα περιοχές.
 
(ε) Την πρόσθετη δαπάνη που επιβάλλει η ανάγκη διατήρησης και συντήρησης δύο νοικοκυριών, όταν ο ένας εκ των δύο συζύγων αδυνατεί να ακολουθήσει τη μετακίνηση του στρατιωτικού, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους που συνδέονται με τη ανάγκη παροχής φροντίδας και υποστήριξης συγγενικών προσώπων.
 
(4) Έχοντας ο στρατιωτικός επιλέξει το επάγγελμά του δε γίνεται να αγνοεί την ιδιάζουσα φύση του, ούτε και τις θυσίες που αυτή συνεπάγεται. Όμως ταυτόχρονα αδυνατεί να κατανοήσει τη στάση πολιτείας να επιλύσει βασικά προβλήματα που σχετίζονται με το βιοτικό επίπεδο αυτού και της οικογενείας του που στις μέρες μας βιώνεται στα όρια της οικονομικής επιβίωσης και εξαθλίωσης. Υπό το πρίσμα όλων αυτών δε μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί τις ατελείωτες ώρες υπερωριακής εργασίας που του επιβάλλονται διαρκώς χωρίς καμία ανταμοιβή.
     
(5) Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει του ν.1157/1981, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν.3979/2011, εφαρμόζει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών. Το ωράριο εργασίας καθορίζεται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που τους παρέχει σχετική απόφαση του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ορίζεται για τους χειμερινούς και θερινούς μήνες από  τη 07.00΄ ώρα έως τη 15.00΄ ώρα. Πέραν των ανωτέρω, στο στρατιωτικό προσωπικό, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και της αποστολής του, ανατίθεται εκ των ισχυόντων Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών η εκτέλεση εβδομαδιαίων, εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας  υπηρεσιών, πέραν του προβλεπομένου ωραρίου με την εξής συχνότητα.
 
(α) Δύο (2) έως πέντε (5) 24ωρες υπηρεσίες το μήνα. Με μέσο όρο τις τρεις (3) υπηρεσίες το μήνα, εκ των οποίων η μία (1) τουλάχιστον αργία, ο στρατιωτικός εργάζεται πλέον του κανονικού ωραρίου εργασίας 32 ώρες καθημερινής υπερωρίας και 24 ώρες αργίας. Για τους ΕΠΟΠ οι οποίοι αποτελούν το 30% των στελεχών και οι οποίοι κατά κανόνα χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες σκοπού και περιπόλου φύλαξης εγκαταστάσεων, ο αριθμός των 24ωρων υπηρεσιών αυξάνεται σε έξι (6) το μήνα. Για τις παραπάνω καθημερινές υπηρεσίες, τα στελέχη δεν αποζημιώνονται ενώ λαμβάνουν χρόνο ανάπαυσης (ρεπό) μόνο για τις 8 από τις 16 συνολικά ώρες υπερωριακής απασχόλησης. Για τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε μέρα αργίας (Σάββατο ή Κυριακή), τα στελέχη δικαιούνται μία μέρα ανάπαυση (ρεπό) και αποζημιώνονται μόνο για τις Κυριακές και επίσημες αργίες, στο Στρατό Ξηράς με 13,26 €, στο Πολεμικό Ναυτικό με 8,81 €, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία δε λαμβάνουν καμία αποζημίωση. Δηλαδή για τις υπόλοιπες 16 ώρες υπερωριακής εργασίας, σε ημέρα αργίας, από τις οποίες 8 νυχτερινές (24 ώρες μείον 8 ώρες υποχρεωτικής ημερήσιας εργασίας,) τα στελέχη δε λαμβάνουν κανένα ρεπό, αλλά και καμία αποζημίωση.
 
(β) Μία (1) εβδομαδιαία υπηρεσία το μήνα, κατά την οποία τα στελέχη χρεώνονται με επιπλέον 3 ώρες και 20 λεπτά, καθημερινής εργασίας πέραν του ωραρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και 3 ώρες και 15 λεπτά εργασία πέραν του πενθημέρου το Σάββατο. Μηνιαίως οι επιπλέον ώρες απασχόλησης, που επωμίζονται τα στελέχη, αθροίζονται σε 17 καθημερινές και 3 πέραν του πενθημέρου.
 
(γ) Μία (1) τουλάχιστον υπηρεσία εφόδου το μήνα, η οποία εκτελείται πάντα τη νύχτα και διαρκεί κατά μέσο όρο 4 ώρες. Αυτές πραγματοποιούνται τόσο κατά τις εργάσιμες ημέρες όσο και κατά τις αργίες.
 
(6) Επιπλέον, βάσει του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως αλλά και των περιοδικά εκδιδομένων σχετικών οδηγιών, το στρατιωτικό προσωπικό, συμμετέχει ανάλογα με τον τύπο εκπαίδευσης της μονάδος του, και ιδίως για το Στρατό Ξηράς, συνοπτικά στις εξής δραστηριότητες:
 
(α) Νυκτερινές και καθολικές εκπαιδεύσεις (7,5 ώρες υπερωρίες).
 
(β) 12ημερα εκπαίδευσης σε καταυλισμό (25 ώρες υπερωρίες και 8 ώρες πέραν του 5νθημέρου.).
 
(γ) Εκπαίδευση σε πλωτά μέσα (5,5 ώρες υπερωρίες).
 
(δ) Πενθήμερα βολών (7 ώρες υπερωρίες).
 
(ε) Ασκήσεις ετοιμότητας και συναγερμού (1,5 ώρα υπερωρίες)
 
(στ) Τακτικές ασκήσεις μονάδος, (4 ώρες υπερωρίες).
 


Διαβάστε ακόμη:

Στο ενιαίο μισθολόγιο οι στρατιωτικοί - Συμφέρει ή όχι;
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ